Afdeling


GroenLinks Baarn telt vele leden, waarvan er ongeveer een kwart actief is in ondermeer de fractie of het bestuur. Naast onze leden heeft GroenLinks Baarn een netwerk van sympathisanten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan onze fractie.

De fractie van GroenLinks Baarn bestaat uit raadsleden en een steunfractielid. Op dit moment zijn dat Heidi van Otten (fractievoorzitter), Allal Ennahachi (raadslid) en Suus Dijkhuizen (steunfractielid). De fractie vergadert iedere twee weken op het gemeentehuis om raadsvergaderingen voor te bereiden en actuele zaken te bespreken.

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Baarn ondersteunt de fractie en is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Daarnaast informeert het bestuur de leden over actuele zaken door nieuwsbrieven, lezingen of bijeenkomsten.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn