Bouwwoede: wie betaalt de tol?

Bouwwoede: wie betaalt de tol?

donderdag 15 maart 2018

"Kies voor doen", roept de VVD op haar verkiezingsaffiches. "Eerst doen, dan denken", lijkt de vertaling van deze slogan in het college. Want weer zorgde de VVD-wethouder met een onrijp bouwplan voor onnodige onrust in de samenleving. Nu rond de Tolweg. Een zorgvuldige omgang met omwonenden en bedrijven lijkt niet te tellen.

Projectontwikkelaar Domus wil aan de Tolweg drie woongebouwen met in totaal 110 appartementen neerzetten. Uitgangspunt is minimaal 30 procent sociale woningbouw, maar Domus staat open om dit aantal te verhogen tot 50 procent.
Dat klinkt goed, want we hebben woningen nodig. Zeker in de sociale huursector.

Maar zoals we de afgelopen vier jaar vaker hebben gezien won bouwwoede het van zorgvuldigheid. Pas op de avond vóór de presentatie in de raad konden direct betrokkenen kennis nemen van de plannen. Omwonenden die misschien hun uitzicht gaan verliezen. Bedrijven die misschien worden beperkt in hun uitbreidingsplannen. Of zelfs in hun bedrijfsvoering.

En de gemeenteraad? Die kreeg de plannen op 7 maart voorgeschoteld en moest op 14 maart - precies één week later - een besluit nemen over de verdere uitwerking. Midden in een intensieve verkiezingscampagne. Daarover gesproken: het had er alle schijn van dat de wethouder er een week voor de verkiezingen nog even een laatste woningbouwproject doorheen wilde drukken. Dat scoort natuurlijk als je partij "Kies voor doen" als slogan hebt.

Laat één ding duidelijk zijn: GroenLinks is een groot voorstander van meer woningen. En dan met name betaalbare woningen. Als zich de mogelijkheid voordoet om in één klap 110 appartementen te bouwen - waarvan misschien wel de helft voor mensen die nu jaren op een betaalbare woning moeten wachten - zijn wij daarvoor in. Maar niet voordat de direct betrokkenen de tijd hebben gehad om uit te zoeken welke gevolgen dat voor hen heeft.

Want het betekent nogal wat: 110 woningen op een klein oppervlak aan de rand van een bedrijventerrein. Dan moet je de hoogte in. En als je een flink aantal woningen in de sociale huursector wilt creëren, is vier of vijf hoog misschien niet genoeg.
Dat heeft direct gevolgen voor de bewoners van de De Geerenweg. En voor de entree van Baarn. Stel dat we verder de hoogte in gaan dan wat in Baarn gebruikelijk is? Zetten we dan de deur open voor andere projectontwikkelaars die brood zien in hoogbouw?
Wat ons betreft is dat een fundamentele discussie die je niet voert als bijvangst van een bouwproject. Daarin bekenden VVD en CDA overigens direct kleur: zij willen niet verder gaan dan vijf woonlagen. Ook niet als dat ten koste gaat van het aantal betaalbare woningen.

Ook niet onbelangrijk: de woongebouwen zijn gepland aan de rand van een bedrijventerrein. Nu de economie aantrekt, willen bestaande bedrijven daar uitbreiden. En wellicht zijn er ook nieuwe gegadigden. Als je een deel van de beschikbare ruimte op 'De Drie Eiken' gaat bestemmen voor wonen, beperk je die bedrijven in hun mogelijkheden. Dat kan het ondernemersklimaat schaden. Willen we dat?

Al met al kwamen we tot de conclusie dat dit principeplan niet rijp was voor besluitvorming. En zeker niet tijdens de allerlaatste raadsvergadering van de huidige gemeenteraad.
Ons voorstel om het over de verkiezingen heen te tillen kon op veel bijval rekenen. Coalitiepartij D66 twijfelde openlijk, debatteerde tijdens de schorsing lang achter gesloten deuren, maar besloot zich na overleg met coalitiepartner VVD toch te voegen naar de wens van de wethouder. En de PvdA, die de bouw van duizend woningen - wat de consequenties ook mogen zijn - tot inzet van de verkiezingen heeft gemaakt, sloot zich daarbij aan.

Uiteraard zagen we aankomen dat het plan niet van tafel zou gaan. Daarom schreven wij in diezelfde schorsing een amendement waarin wij het college opdroegen om vóór het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan alsnog met omwonenden en bedrijven te gaan praten en de resultaten van die gesprekken aan de (nieuwe) gemeenteraad terug te koppelen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

Dat laatste was tekenend. Feitelijk vonden alle fracties dat het proces niet zorgvuldig was gelopen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, was minder dan de helft bereid om daar ook de enige juiste consequentie uit te trekken.

Jeroen Bosman, steunfractielid

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn