Curieus uitstel besluitvorming centrum

Curieus uitstel besluitvorming centrum

donderdag 22 december 2016

“Ken je die mop van die raadsleden die een besluit gingen nemen?
Ze deden het niet.”

Reikhalzend hadden ondernemers en mensen uit de culturele sector uitgekeken naar de 21e december. Eindelijk zou de raad een klap geven op de broodnodige aanpak van het centrum. Er lag een scenario voor een ‘levendig centrum’, opgesteld door de Regiegroep, waarin gemeente en centrumondernemers het afgelopen jaar nauw samenwerkten. De gemeente zou investeren in een grote opknapbeurt voor de openbare ruimte en de ondernemers zouden samen werken aan een aantrekkelijk winkelklimaat. Bijzondere evenementen met lokkertjes waardoor bezoekers later terugkomen. Meer afstemming over de openingstijden. Een cursus voor de centrumondernemers over het nieuwe winkellandschap. Maar ook ruimte voor cultuur, zorg en ontmoeting. Want moderne consumenten komen niet meer alleen om boodschappen te doen. Ze willen ook iets beleven.

De heer Laseur, voorzitter van Crescendo, pakte de handschoen op. Hij liet weten dat de kunst- en cultuursector graag haar steentje wilde bijdragen aan een levendig centrum. Maar dan moest die sector wel kunnen meepraten.
Leden van de Regiegroep verwelkomden deze handreiking en drongen er in gesprekken met ons op aan dat dit in het raadsvoorstel moest worden vastgelegd. Dus kwamen wij samen met PvdA en CU/SGP met een amendement om de Regiegroep verder aan te vullen met vertegenwoordigers van cultuur, zorg, welzijn en bewoners. Wij doopten het nieuwe gezelschap ‘Stuurgroep Centrumontwikkeling’. Dit alles onder het motto ‘Wat nodig is, is synergie!’
De meeste fracties zagen er wel wat in. Ook - en let nu op! - de VVD. Die vond het idee ‘sympathiek’, maar wilde - zoals wel vaker - even het antwoord van de wethouder afwachten.

VVD-wethouder Jansma had eerst wat twijfels bij het amendement. Hij wilde zich liever niet laten vastleggen op een structuur. We vroegen om schorsing om met hem te overleggen en toen bleek dat we eigenlijk niet zo ver uit elkaar lagen. Het ging meer om de formulering dan om de inhoud. We kwamen tot een vergelijk en gingen welgemoed terug naar de raadszaal.
Toen onze fractievoorzitter Heidi van Otten het aangepaste amendement had voorgelezen, hadden we er alle vertrouwen in dat het amendement het zou halen. De burgemeester vroeg zich hardop af of stemming na de aanpassing van de tekst nog wel nodig was, maar besloot alsnog een rondje te maken.

En toen gebeurde het. Fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings van de VVD zei dat ze “na de reactie van de wethouder” tegen was. Blijkbaar was het haar ontgaan dat er na die reactie nog wat was gebeurd. D66 en CDA waren sowieso tegen. Alle overige partijen waren voor. Toen de griffier de balans opmaakte, bleek het negen - negen. De stemmen staakten. En daarmee kon het uiteindelijke raadsvoorstel voor de aanpak van het centrum niet in stemming worden gebracht. Met als gevolg dat de centrumondernemers nog tot 11 januari moeten wachten voor de - hopelijk dan wel voltallige - raad er alsnog zijn zegje over kan doen.

De direct betrokkenen waren verbijsterd, al zagen ze al gauw in dat het plan er op 11 januari alsnog gaat komen. De gemiddelde inwoner van Baarn zal zich afvragen waarom er weer niets is besloten.
En dat ligt niet aan de regels. Die zijn er niet voor niets. Meeste stemmen gelden, en als er geen meeste stemmen zijn, is er geen besluit.

De grote vraag is: wat bezielde de VVD? Wat ging er om in de partij die zegt op te komen voor het belang van de ondernemer? Waarom stemde ze tegen dit amendement, terwijl we het eens waren geworden met haar eigen wethouder? Had de voltallige fractie soms even zitten slapen? Verder dan “Zo lopen die dingen soms” ging het antwoord niet.

Al met al een curieus en onbevredigend einde van het politieke jaar 2017.

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn