De verandering is begonnen. Jouw stem telt.

De verandering is begonnen. Jouw stem telt.

dinsdag 20 maart 2018

Morgen kiezen de inwoners van Baarn een nieuwe gemeenteraad, negentien mensen die hen de komende vier jaar zullen vertegenwoordigen. Graag licht ik toe hoe een stem op GroenLinks zorgt voor verandering in Baarn.

In een tijd van polarisering en verharding van de samenleving laat GroenLinks een ander geluid horen. Een geluid van verbinding, vertrouwen in mensen, respect voor elkaar. En niet te vergeten met oog voor de toekomst, voor de leefbaarheid van en in onze gemeente en de leefbaarheid op de aarde in het algemeen.

GroenLinks zocht de afgelopen jaren op verschillende onderwerpen de samenwerking met andere fracties en weet vaak met succes wisselende meerderheden te vinden voor voorstellen. Dit gaat dwars door oppositie-coalitie heen. Ik hoop dat we ook de komende jaren zo kunnen blijven samenwerken.

Maar die goede samenwerking lukt helaas niet altijd. Wat ik de afgelopen periode heb gemerkt is dat er soms wat argwanend naar ons wordt gekeken als we weer met een kritisch geluid of een alternatief plan komen, maar dat naar verloop van tijd onze ideeën vaak toch landen.
 

Duurzaamheid


Jarenlang voelden we ons een roepende in de woestijn. Nu buitelen de partijen over elkaar heen, over wie het meest duurzaam is. Een mooie ontwikkeling, waar ik stiekem best trots op ben. Jarenlang hameren om verduurzaming, voor een schone toekomst voor onze kinderen, werpt nu langzaam zijn vruchten af.
Wat ons betreft mag het allemaal nog wel wat sneller en wat ambitieuzer. We hebben immers niet zoveel tijd meer tot de effecten van klimaatverandering echt onomkeerbare gevolgen hebben voor onze planeet. Groen en duurzaamheid blijven daarom ook een van onze belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.
 

Armoedebeleid


Jaarlijks bleef er geld over in het potje voor armoedebestrijding. En daar waren andere partijen trots op. Toen wij aangaven helemaal niet blij te zijn met het feit dat er geld op de plank bleef liggen, werden we in eerste instantie uitgelachen door een aantal andere fracties. Zij begrepen niet dat wij hun blijdschap niet deelden. "Geld overhouden is toch goed?" Maar niet als er mensen zijn die dit geld hard nodig hebben om te kunnen overleven. Als er kinderen zijn die niet mee op schoolreisje of naar zwemles kunnen omdat hun ouders de potjes niet weten te vinden die daarvoor bedoeld zijn. Dat het beschikbare geld de doelgroep niet bereikte vonden wij zorgelijk.
Inmiddels heeft gelukkig een omslag plaatsgevonden en wordt het geld wat hiervoor gereserveerd is wel besteed aan de mensen die dat echt nodig hebben, zodat iedereen weer mee kan doen in Baarn.
 

Onderhoud van de wegen en stoepen


Een van onze speerpunten vier jaar geleden was de begaanbaarheid van de stoepen. Mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen kunnen in Baarn op veel plekken niet fatsoenlijk over de stoep.
Het huidige college heeft besloten om zo’n anderhalf miljoen euro, wat nog in de pot zat voor onderhoud, terug te laten vloeien in de algemene reserve, terwijl er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud. En nu maakt de coalitie goede sier met een paar duizend euro extra voor het broodnodige onderhoud van de stoepen.

Een aangenomen voorstel van GroenLinks zorgt voor een structurelere oplossing, waarbij we de kwaliteit van de openbare ruimte op peil houden. De komende maanden worden inwoners van Baarn uitgenodigd om mee te denken over het onderhoud van de openbare ruimte. Wat zijn de pareltjes in Baarn die extra aandacht verdienen, wat kunnen buurtbewoners zelf doen en wat vinden we een acceptabel onderhoudsniveau in relatie tot de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Het onderhoud gaat nu op basis van frequentie, dus 4 keer per jaar maaien of onkruid wieden. Het beleid wordt naar aanleiding van onze motie aangepast, zodat niet het aantal keren onderhoud leidend is, maar hoe het er uit ziet, beeldkwaliteit noemen we dat. Bij groeizaam weer vaker maaien en onkruid wieden, straten en stoepen netjes houden, in plaats van alleen het wettelijk verplichte onderhoud. Zo zorgen we ervoor dat iedereen weer extra trots kan zijn om in Baarn te wonen.
 

Toekomst


Ook de komende periode wil ik mij graag samen met zoveel mogelijk anderen inzetten voor een groen en duurzaam Baarn, waar we eerlijk delen en zorgen voor elkaar. Een Baarn waar iedereen zichzelf kan zijn en we oog hebben voor de toekomst.

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving, op een manier die bij hem of haar past. Dit begint bij goed onderwijs, of eigenlijk daarvoor al. Het moet niet uitmaken uit wat voor gezin je komt. Iedereen verdient dezelfde kansen. Helaas is de praktijk vaak anders.
Eerlijk delen gaat ook over betaalbare woningen voor iedereen, zodat Baarn niet een dorp wordt voor de rijken, maar juist de diversiteit die we hebben behouden. Zo houden we Baarn leefbaar.

En zo zorgen we er ook voor dat mensen meer ruimte krijgen om met hun toekomst bezig te zijn in plaats van met overleven. Niet voor niets is onze naam GroenLinks, aan elkaar geschreven zonder spatie ertussen. Groen en Links zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Pas als we zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving, kunnen we ook samen werken aan een schone toekomst voor onze kinderen.

De verandering begint hier. Stem daarom GroenLinks!

Heidi van Otten
Lijsttrekker GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn