Dilemma's... of toch niet

Dilemma's... of toch niet

maandag 28 november 2016

Onze partij is zowel groen als links.
Duurzaamheid - zorg voor klimaat, natuur en een gezonde leefomgeving - is belangrijk voor ons. Solidariteit - zorg voor de mensen die het in onze samenleving niet vanzelf redden - ook.
Met deze waarden voor ogen is het vaak niet zo moeilijk om in de raad een standpunt in te nemen. Maar soms wordt het lastig. Dan lijken duurzaamheid en solidariteit te botsen. Bijvoorbeeld als het gaat om het bouwen van woningen.
In dat geval moet je keuzes maken. Of creatief zijn. Want het één sluit het ander niet altijd uit.

Onderzoekers hebben berekend dat Baarn tot 2030 tussen de 830 en 1.150 extra woningen nodig heeft. Bij 830 woningen blijft het inwonertal ongeveer gelijk, bij 1.150 woningen groeit het nog iets. Dat er toch zo veel nieuwe woningen nodig zijn, komt vooral door de verwachte toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen.

De PvdA is lekker duidelijk. Er moeten duizend woningen komen. Fractievoorzitter Mark Eijbaard spiegelt zich aan de woorden van de legendarische Amsterdamse wethouder Jan Schaefer: "In gelul kun je niet wonen". Dat klinkt flink. Maar als je je blindstaart op dat aantal, ontkom je er niet aan om werkelijk iedere lege plek in Baarn vol te bouwen. Ook de Noordschil. En die ligt vlak langs één van de drukste snelwegen van Nederland: de A1. En volgend jaar wordt die A1 nog verbreed ook. Al dat verkeer zorgt voor een fikse uitstoot van fijnstof en heel veel geluid. En het is bewezen dat dat ongezond is voor omwonenden. Daar gaat de PvdA gemakshalve aan voorbij.

Om die reden is ook de BOP duidelijk. Geen woningbouw op de Noordschil! Nu niet en nooit niet! Fractievoorzitter Kees Koudstaal grijpt dan altijd terug op onderzoeken uit 2008.
Feit is dat we bijna tien jaar verder zijn. En de tijd heeft niet stil gestaan. Om te beginnen wordt de A1 volgend jaar verbreed. Maar er komen wel geluidsschermen. Maar de normen voor geluidshinder worden ook aangescherpt. De ene ontwikkeling lijkt het alleen maar erger te maken; de andere compenseert dat weer. Je zult echt onderzoek moeten doen om een beeld te krijgen dat recht doet aan deze nieuwe werkelijkheid.
Tegen zijn omdat je altijd tegen bent geweest is gemakkelijk scoren. Maar daarmee loopt de BOP wat snel weg voor de verantwoordelijkheid voor al die mensen die nu op een betaalbare woning wachten.

Ons verhaal is nét iets genuanceerder

Wij willen pas nadenken over bouwen op de Noordschil als uit onderzoek onomstotelijk is gebleken dat toekomstige bewoners in de nieuwe situatie geen nadelige gevolgen ondervinden van de uitstoot van fijnstof en van geluid.
Tot die tijd moeten we slim bouwen. Verplaats verouderde bedrijven naar de rand van het dorp en breid in. Bouw levensloopbestendig, zodat woningen voor starters gemakkelijk kunnen worden aangepast voor ouderen als dat nodig is. En bouw soms wat kleiner. Eenpersoonshuishoudens hebben minder ruimte nodig.
De Visie Wonen zegt daar goede dingen over. Toch wordt in diezelfde Visie Wonen al stilletjes uitgegaan van bouwen op de Noordschil. Om die reden stemde onze fractie uiteindelijk tegen het hele voorstel.

Energiezuinig bouwen lijkt op het eerste gezicht ook een dilemma op te leveren tussen duurzaamheid en solidariteit. Het vergt immers extra investeringen en die moeten worden terugverdiend. Maar een (bijna) energieneutrale woning levert de bewoner straks ook een lagere energierekening op. En dat blijft zo, ook als de investeringen zijn terugverdiend. Uiteindelijk gaan bewoners er dus op vooruit. En het klimaat nog meer.
En er is nog iets. De normen voor energiezuinig bouwen worden in 2020 strenger. Woningen die volgens de oude normen zijn gebouwd moeten dan alsnog worden aangepast. En dat kost altijd meer. Goedkoop is duurkoop.

Onze motie om vanaf nu energiezuinig te gaan bouwen kwam natuurlijk voort uit onze groene idealen, maar was tegelijk heel realistisch. Het fossiele tijdperk heeft zijn langste tijd gehad. We moeten vooruit kijken.
Gelukkig zag de raad dat ook in: de motie werd unaniem aangenomen.

Als je even verder kijkt, blijkt dat duurzaamheid en solidariteit heel goed samengaan.
Groen en links gaan hand in hand.

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn