Een huis of een thuis

Een huis of een thuis

vrijdag 27 januari 2017

Een bizarre avond in de raadszaal. Aan de ene kant de vertegenwoordiger van Eemland Wonen die wanhopige pogingen deed om aan te tonen dat de seniorenwoninkjes aan de Troelstralaan rijp waren voor de sloop. Aan de andere kant geëmotioneerde bewoners die dat koste wat ’t kost wilden voorkomen. En een raad die dat met stijgende verbazing aanhoorde.

Wat ging er mis?

Het plan van Eemland Wonen leek zo gek nog niet. De huisjes waren klein en niet meer van deze tijd, verklaarde de woordvoerder. En de technische staat was erbarmelijk. Wat was er logischer dan ze te slopen en er nieuwe woningen voor in de plaats te zetten? Op basis van de onlangs aangenomen Visie Wonen lag het voor de hand om te kiezen voor woningen voor jonge gezinnen.

De bewoners van de huisjes kregen voorrang bij het vinden van een andere woning en een flinke tegemoetkoming in de te maken kosten. Appeltje - eitje, zo leek het.

Maar toen beklommen enkele niet meer zo jonge insprekers het spreekgestoelte. Ze verklaarden vol vuur dat het in de 'Troelstraatjes' geweldig wonen was en dat ze erg gehecht waren aan de saamhorigheid in hun buurtje. Die geborgenheid wilden ze voor geen prijs opgeven.

Eemland Wonen had bovendien slecht gecommuniceerd over het plan, vonden ze. Pas in september was duidelijk geworden dat ze hun huis uit moesten. Eén bewoonster had net veel kosten gemaakt om haar huisje helemaal naar haar zin te maken. Dat zou nu allemaal voor niets zijn geweest.

Misschien had Eemland Wonen de afgelopen jaren meer moeten benadrukken dat de seniorenwoninkjes het einde van hun levensduur naderden. Misschien had de woningcorporatie al jaren geleden expliciet aan nieuwe bewoners moeten vertellen dat ze er slechts tijdelijk zouden wonen.

In dit geval lijkt er echter nog iets anders aan de hand. Op het spreekgestoelte klonken twee verschillende talen. Aan de ene kant de taal van de ratio, gesproken door een woningcorporatie die in opdracht van de gemeente passende huisvesting wil realiseren die voldoet aan de eisen van deze tijd. Aan de andere kant de taal van de emotie, gesproken door bewoners die hun sociale verband uit elkaar zien vallen en een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Eemland Wonen sprak over hun huis, de bewoners over hun thuis.

En wat doe je dan als fractie?

Aan de ene kant hechten wij aan consistent beleid. We hebben als raad een Visie Wonen vastgesteld en daarin is opgenomen dat we vooral gaan bouwen voor starters en jonge gezinnen. En uiteraard spreekt het ons erg aan dat er duurzaam wordt gebouwd. Zodra je daarop uitzonderingen gaat maken, is het hek van de dam. Dan komt geen plan voor herontwikkeling er ooit meer door.

Anderzijds geven we om mensen. En vooral om kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen die steeds meer op zichzelf zijn aangewezen en de ondersteuning van hun directe omgeving daar hard bij nodig hebben. Als mensen dat vervolgens goed samen regelen, kun je ze niet zomaar het bos insturen.

Dat laatste gaf voor ons de doorslag. Natuurlijk moeten we nieuwe woningen bouwen. En wat ons betreft met nul op de meter. Maar uiteindelijk wil je dat mensen het in hun woning naar hun zin hebben. En dat staat of valt bij een buurt waarin ze zich thuis voelen.

Betekent dit dat de Troelstraatjes definitief zijn gered van de sloop? Wat ons betreft niet.

We hebben met verschillende bewoners gesproken. Lang niet iedereen wil koste wat het kost in zijn oude huisje blijven zitten. De woningen zijn inderdaad gedateerd. Er is schimmeloverlast. En de energierekening is veel te hoog.

Daarom stemden wij van harte in met de motie die Eemland Wonen oproept om een nieuw plan te maken. Een plan waarin wél rekening wordt gehouden met het sociale verband van de buurt. En er liggen kansen. Santvoorde heeft in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. Wat ligt er dan meer voor de hand dan dat Eemland Wonen met de eigenaar van Santvoorde, Woonzorg Nederland, om tafel gaat zitten om in overleg een plan te ontwikkelen waarin wonen en zorg worden gecombineerd? Waarin oudere bewoners gemakkelijk toegang hebben tot thuiszorg, gezamenlijke maaltijdvoorziening en mogelijkheden voor ontmoeting? Kortom: waarin hun nieuwe huis ook weer een thuis wordt?

Wordt vervolgd…

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn