GroenLinks Baarn verheugd met steun voor klimaatbeleid

GroenLinks Baarn verheugd met steun voor klimaatbeleid

donderdag 6 juli 2017

Baarn heeft als doelstelling om in 2030 duurzaam klimaatneutraal te zijn. Door sommige politici werd dit in het afgelopen jaar afgezwakt naar 'zoveel mogelijk klimaatneutraal'. Dit baarde ons zorgen. Als we geen vaart maken met het terugdringen van broeikasgassen, zullen de gevolgen desastreus zijn. Het is wat GroenLinks betreft dus niet de vraag of, maar hoe we gaan toewerken naar een klimaatneutraal Baarn in 2030.

Obama citeerde in 2015 gouverneur Jay Inslee toen hij zei: "We’re the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that can do something about it."

Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom vinden wij het belangrijk dat er zo snel mogelijk concrete stappen worden gezet. Om te bepalen welke stappen er nodig zijn heeft de gemeenteraad van Baarn op initiatief van GroenLinks unaniem een voorstel aangenomen om een nulmeting uit te voeren en aan de hand daarvan een routekaart naar een Klimaatneutraal Baarn in 2030 op te stellen.

Het gaat bij een nulmeting om het in kaart brengen van de huidige uitstoot van broeikasgassen, zodat er een helder beeld ontstaat van de opgave die voor ons ligt. Daarmee kan een stappenplan worden gemaakt om ervoor te zorgen dat Baarn in 2030 niet langer bijdraagt aan de oorzaken van klimaatverandering.

Daarnaast wil GroenLinks dat in iedere ontwikkeling vanuit de gemeente duidelijk wordt welk effect dit heeft op duurzaamheid en in welke mate het bijdraagt aan klimaatneutraliteit. Daarom stelden wij voor om voortaan bij ieder voorstel een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. Ook dit voorstel, in de vorm van een amendement, is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

De samenleving zit niet stil als het gaat om klimaat en duurzaamheid.
Op initiatief van de lokale energiecoöperatie EnergiekBaarn wordt gewerkt aan een Baarns Klimaatakkoord, waarbij inwoners, ondernemers en de gemeente worden betrokken. De gezamenlijke doelstelling luidt: een duurzaam klimaatneutraal Baarn in 2030. Ook de gemeente gaat hieraan bijdragen. Het college van B&W is zich nog aan het beraden over de acties die zij wil inbrengen, maar de gemeenteraad heeft alvast een voorschot genomen op de bijdrage van de gemeente Baarn. GroenLinks diende een voorstel in om in ieder geval de volgende acties nader uit te werken:
  1. Klimaat-ambassadeurs: het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die op vrijwillige basis huis-aan-huis voorlichting geven over duurzaamheid, zoals energiebesparing, afvalscheiding, vergroenen van tuinen etc.;
  2. Hulp aan ondernemers: door het gedeeltelijk subsidiëren van een meet- en advieshulpmiddel zoals bijvoorbeeld de milieubarometer, kunnen ondernemers een stappenplan maken naar een duurzame en klimaatneutrale bedrijfsvoering;
  3. Via leningen aan particulieren kan het gemakkelijker worden gemaakt om woningen energieneutraal te maken. Door het instellen van een revolverend fonds voor klimaatmaatregelen, bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen etc., kunnen tegen gunstige voorwaarden leningen worden verstrekt. Het fonds vult zich door alle aflossingen, waardoor weer anderen hier gebruik van kunnen maken;
  4. Voorlichtingscampagne over duurzaam (ver)bouwen;
  5. Ondersteuning Baarns Klimaatakkoord; in overleg met EnergiekBaarn kijken welke administratieve en/of projectondersteuning nodig is bij het uitvoeren van het Baarns Klimaatakkoord.
Het voorstel om aan de slag te gaan met deze hele concrete acties werd met 10 stemmen VOOR (GL-PvdA-BOP-NBrn-LTS-CU/SGP) en 9 stemmen TEGEN (VVD-D66-CDA) aangenomen door de gemeenteraad.

Heidi van Otten
Fractievoorzitter GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn