Motie GroenLinks heeft effect: schuldhulpverlening verbetert

Motie GroenLinks heeft effect: schuldhulpverlening verbetert

maandag 6 maart 2017

Het begon met een aantal indringende gesprekken. Baarnaars met schulden deden in onze fractie hun verhaal. Over de moeite die ze hadden om een uitweg naar verlichting van hun problemen te vinden. Over veel te ingewikkelde teksten in brieven, folders en op de website. Over de vooroordelen waar ze tegenaan liepen, wat niet helpt als je je toch al schaamt. En over de voetangels en klemmen die je moet omzeilen om in aanmerking te komen voor regelingen voor minima.

Toen uit de jaarrekening bleek dat er in 2015 68.000 euro minder aan schuldhulpverlening was besteed dan begroot, besloten we in te grijpen. In samenspraak met PvdA, BOP, LTS en ChristenUnie/SGP schreven we een motie. We vroegen het college om problematische schulden in een veel eerder stadium aan te pakken. Klare taal op folders en de nieuwe website. Kennis van zaken bij de medewerkers van het nieuwe Sociaal Steunpunt. Inlevingsvermogen voor de problemen waarmee mensen met problematische schulden dagelijks te kampen hebben. Duidelijkheid bij lokale en regionale instanties over hoe het hier geregeld is, zodat mensen met schulden niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mogelijkheden om mensen met schulden even een adempauze te gunnen, zodat de dagelijkse stress er even afgaat en ze weer kunnen nadenken over structurele oplossingen. En wat creativiteit bij de ambtenaren, zodat het proces om mensen er doorheen te helpen niet bij het minste of geringste vastloopt.

De motie haalde het met de kleinst mogelijke meerderheid: tien tegen negen stemmen. Een heel bijzonder moment voor een oppositiepartij voor wie solidariteit een speerpunt is.

Inmiddels zijn we negen maanden verder en worden de eerste resultaten zichtbaar.
De teksten op de website zijn herschreven. Het Sociaal Steunpunt heeft vorm gekregen aan de Eemnesserweg 17 en sinds kort is daar iedere vrijdagochtend onder de naam PING inloopspreekuur voor elke inwoner met vragen over geld. En binnenkort komen allerlei instanties en initiatieven op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening bij elkaar om elkaar beter te leren kennen.

Wij zijn blij met deze ontwikkelingen. Want die helpen om te voorkomen dat mensen onnodig diep in de schulden komen. En als het toch misgaat, kan er snel worden ingegrepen.
Uiteraard blijven wij de uitvoering van de motie volgen. Door te blijven luisteren naar Baarnaars met schulden. Door hun bevindingen te bespreken met de wethouder. En door waar nodig voorstellen te doen voor verdere verbetering.

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn