Politiek draait om mensen

Politiek draait om mensen

donderdag 1 juni 2017

De ochtend na de Besluitraad begint met een prachtig bericht. David en Daniƫl en hun ouders David en Larissa mogen in Nederland blijven. Geweldig nieuws!
Het is mooi om te zien dat strikte regels soms wijken voor menselijkheid en gemeenschapszin. Diep respect voor de vele Baarnaars die zich keihard hebben ingezet voor deze jongens en hun ouders. Ze hebben weer een toekomst. En die toekomst ligt in onze gemeenschap.

En dan besef je: uiteindelijk draait het in de politiek om mensen.

Het draait om mensen als je besluit om de subsidies voor de sport in Baarn anders te verdelen. De discussie gaat vaak over accommodaties, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de sporters. Wie in teamverband sport, ondervindt - letterlijk - aan den lijve hoe het is om samen een doel te bereiken, successen te vieren en teleurstellingen te verwerken. En: hoe het is om te ervaren dat verschillen tussen mensen er dan niet meer zo toe doen.
GroenLinks is tevreden over de nieuwe verdeling van de sportsubsidies. Een aantal kleinere sportverenigingen krijgen hun deel uit de subsidiepot. Dat maakt meer takken van sport bereikbaar voor mensen die weinig te besteden hebben. En het houdt de vele gedreven vrijwilligers in de sportverenigingen gemotiveerd om hun cruciale rol te blijven vervullen.
Keerzijde van de nieuwe verdeling is dat de beheerstichting van het gemeentelijk sportpark Ter Eem, Seste, flink moet bezuinigen. Seste liet weten die uitdaging aan te kunnen, mits ze van 2019 tot 2026 jaarlijks een extra bijdrage van € 10.000,= zou krijgen. Samen met de PvdA en de BOP hadden wij de beheerstichting daarin graag tegemoet gekomen, maar daar was geen meerderheid voor. Hopelijk lukt het Seste om Sportpark Ter Eem te blijven exploiteren zonder dat de contributies van de verenigingen flink omhoog moeten. Want dat kan voor mensen met een smalle beurs net de reden zijn om met sporten te stoppen.

Het draait om mensen als je stappen gaat zetten om woningbouw op de Noordschil in de toekomst mogelijk te maken. GroenLinks is en blijft daar zeer kritisch over.
Het blijft een duivels dilemma. Veel Baarnaars met een laag inkomen wachten al jaren op een woning en op de Noordschil is ruimte voor een flink aantal woningen in de sociale sector. Maar we zijn er bepaald niet gerust op dat je zo dicht bij de A1 gezond kunt wonen.
Gelukkig heeft het college naar ons geluisterd. Het heeft besloten om opnieuw onderzoek te laten verrichten naar de belasting door geluid en fijnstof, en wel volgens de strenge normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De wethouder heeft ons toegezegd dat de raad in september de onderzoeksresultaten krijgt. Uiteraard gaan wij die grondig bestuderen. Wat GroenLinks betreft valt er pas over woningbouw te praten als onomstotelijk vast staat dat de WHO-normen niet worden overschreden.

Het draait om mensen als je het functioneren van het Lokaal Team wilt evalueren.
Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdzorg en de Participatiewet, is er voor kwetsbare inwoners van Baarn veel veranderd. Het Lokaal Team zoekt in samenspraak met deze inwoners naar de meest passende zorg. Daarbij wordt eerst gekeken naar het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) en dan pas naar professionele zorg. In feite is dat een bezuinigingsmaatregel.
Na ruim een jaar proefdraaien wil het college het functioneren van het Lokaal Team laten evalueren door de gemeente zelf. Wij vinden dat geen goed idee. Medewerkers van de gemeente, het Lokaal Team en kwetsbare inwoners hebben voortdurend met elkaar te maken. Dat kan een kritisch oordeel in de weg staan.
Liever hadden wij gezien dat het college een onafhankelijk bureau in de arm had genomen. Dan hadden ook ervaringen in andere gemeenten in het onderzoek kunnen worden meegenomen. Dat kost wat meer, maar een goed functionerend Lokaal Team is ons wel wat waard. Helaas dachten de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie/SGP daar anders over.

Hoe verschillend de onderwerpen waar wij over beslissen ook zijn: uiteindelijk draait het in de politiek om mensen. Voor die mensen blijven wij ons inzetten. In en buiten de raad.
En soms krijg je dan een bericht dat je dag in één klap goed maakt…

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn