Spelletjes rond huisvesting

Spelletjes rond huisvesting

zaterdag 1 oktober 2016

Ruim een jaar zat ik 'aan tafel' als raadslid. Nu, tijdens de Besluitraad van 28 september, vond ik mezelf terug op de publieke tribune. Je ziet de raadsvergadering dan met andere ogen. 'Aan tafel' word je erg in beslag genomen door de inhoud. Op de publieke tribune heb je meer zicht op wat er verder gebeurt. Je bent toeschouwer. Wat niet altijd een genoegen is overigens.

Het centrale thema van deze Besluitraad was huisvesting. Om te beginnen was daar het langverwachte voorstel van het college over het versneld realiseren van sociale woningbouw. Hoewel: versneld? In januari hoorden we met zijn allen in het Baarns Lyceum hoe urgent het probleem was. Nu, negen maanden later, ontvouwde wethouder Jansma dan eindelijk zijn plannen. En was het nou nog een mooie baby geweest… Maar nee, hij noemde wat plannen die al in uitvoering zijn en wilde verder vooral goedkeuring om te praten. Met Meander Medisch Centrum. Met de eigenaar van Ericastraat 16-18. Met eigenaren van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden. En met W+F Investments, dat al heel lang wil bouwen op de Noordschil. Heel slim van de wethouder om de raad tussen de bedrijven door even te vragen om de deur naar bouwen op de Noordschil op een kier te zetten. Zoals bekend vinden wij dat geen goed idee. En wij zijn niet de enige. Waarom met dit omstreden punt niet wachten tot november, als we in de raad de Woonvisie vaststellen? Voor de coalitie en de PvdA was dit blijkbaar geen argument: het raadsvoorstel werd met 12 tegen 7 stemmen aangenomen.

Over huisvesting ging het ook in het raadsvoorstel voor samenwerking van De Speeldoos en de bibliotheek. Het college wilde laten onderzoeken of De Speeldoos zodanig kon worden verbouwd dat de bibliotheek er bij in kon trekken. Andere mogelijkheden, zoals een geheel nieuwe locatie met alle culturele instellingen in het noodlijdende centrum  - een Cultuurhuis - werden als te duur terzijde geschoven. En dat beviel een groot deel van de raad allerminst. Gaan we nu geen halve maatregelen nemen waarvan we over tien jaar spijt hebben?
Na de Debatraad van 14 september was het maar de vraag of het voorstel van het college het zou halen. De VVD onderkende het risico en kwam met een merkwaardige move. Met steun van de rest van de coalitie ging het raadsvoorstel van de agenda. Vervolgens diende de VVD een 'motie over een niet geagendeerd onderwerp' in waarin werd gevraagd te onderzoeken hoe het pand aan de Rembrandtlaan efficiënter kan worden gebruikt. Op zich niets mis mee. Maar door het punt eerst van de agenda te halen kon de raad zich niet uitspreken over de principiële vraag of de culturele instellingen überhaupt wel naar de Rembrandtlaan moeten. Een politiek spelletje. Raar dat een meerderheid van de raad zich daarvoor leent.

En dan dienden we samen met de PvdA nog een motie in over de manier waarop we omgaan met zoons en dochters die bij hun vader en/of moeder intrekken om intensief mantelzorg te verlenen. Als de laatste ouder overlijdt of naar een verzorgingshuis gaat, moet die zoon of dochter binnen twee maanden het huis uit. Dat vinden wij onrechtvaardig, zeker als het gaat om een plotseling overlijden. Dan heb je wel wat anders aan je hoofd dan verhuizen.
Zowel onze fractie als de PvdA kent mantelzorgers die hierdoor in de problemen zijn gekomen of binnenkort in de problemen dreigen te komen. De wethouder kende ze niet. Of in ieder geval nauwelijks. Om niet in een welles-nietesdiscussie verzeild te raken, besloten we na overleg met andere fracties om de motie nu niet in stemming te brengen. Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

De avond eindigde met een aantal personele wijzigingen. Kees Koudstaal maakte voor de BOP zijn rentree in de raad; Marjo Stam maakte plaats voor hem en werd steunfractielid. We namen afscheid van Tino Schouten, die de LTS heeft verlaten. En ten slotte begroetten we de nieuwe CDA-wethouder Mariska de Koning. Zij vervangt Jan Baerends, die zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zag om terug te treden. Er vielen na afloop dus nog wat handen te schudden.

Het was na middernacht toen ik de sleutel in het slot van mijn eigen huis stak. Goede huisvesting is belangrijk, realiseerde ik me toen. Te belangrijk om er spelletjes mee te spelen.

Jeroen Bosman
steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn