Stemmen voor het Waterschap

Stemmen voor het Waterschap

woensdag 18 februari 2015

Op 18 maart a.s. mag u weer gebruikmaken van uw democratisch recht: er zijn verkiezingen. Op die dag stemt u niet alleen over de samenstelling van de Provinciale Staten van Utrecht, maar ook over die van de Waterschappen.

Voordat ik achter mijn computer plaatsneem om deze blog te schrijven, open ik de kraan en vul de fluitketel voor een pot thee en dan ga ik nog even naar de WC, en spoel door. Buiten regent het. In mijn tuin staan plassen. Ach, denk ik, ze zakken vanzelf wel weer weg. Ik zie beelden voor me van de wateroverlast die Baarn in de zomer van 2014 heeft getergd. De hoeveelheid water die toen uit de lucht kwam vallen was zo groot dat ze niet direct kon worden afgevoerd. De overlast leverde veel ellende op!

Nederland bestaat grotendeels uit een rivierendelta. Dat is waar wij wonen. Water is voor ons vanzelfsprekend en natte voeten horen bij onze nationale geschiedenis. Op een enkele zeer droge zomer na, is er bepaald geen schaarste aan water. Dat is goed nieuws, want we zijn met z’n allen echte grootverbruikers. Maar water is ook een bedreiging, dat weten de Nederlanders al eeuwen. Of zijn wij in Baarn al vergeten dat overstromingen van de Eem vroeger regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgden en dat de Wakkerendijk in Eemnes niet voor niets is opgeworpen? Het was een serieuze dijk die het achterland moest beschermen tegen stormvloed vanuit de toenmalige Zuiderzee.

Mijn hoogleraar Staatsrecht beweerde dat de Waterschappen de eerste bestuurlijke organen in Nederland waren. Op die stelling valt best wat af te dingen. Maar het geeft wel aan dat onze voorouders al in een vroeg stadium, rond het jaar 1100, inzagen dat regionale samenwerking op het gebied van waterbeheersing noodzakelijk is. Bij het droogleggen van natte gebieden en het peilen van waterstanden moeten alle betrokkenen samenwerken. Het is ons met de paplepel ingegoten, dat poldermodel!

Water is altijd in beweging, en die beweging is circulair. Maar het grootste deel van die kringloop is voor de meesten van ons onzichtbaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me pas in het onderwerp ben gaan verdiepen toen ik gemeentebestuurder werd en het thema ‘water’ onderdeel bleek van mijn portefeuille. Voorheen opende ik de kraan en zag even later het ‘gebruikte’ water door het putje weer wegstromen. Uit het oog, uit het hart. Maar dat water legt een hele ingewikkelde weg af, deels door mensenhanden opgezet en onderhouden, in de zogenaamde ‘waterketen’. De wereld van die waterketen vind ik fascinerend!

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschappen, in de kustgebieden Hoogheemraadschappen genoemd, zijn overheidsorganisaties. Nederland telt er 24, ingedeeld per stroomgebied. ‘Ons’ Waterschap heet Vallei en Veluwe. Het algemeen bestuur van elk Waterschap wordt gekozen door alle inwoners van het betreffende gebied. Over de Dijkgraaf (de voorzitter van het algemeen bestuur) wordt niet gestemd, u kunt die functie vergelijken met die van een burgemeester, die beide door de Kroon worden aangesteld.

Daar waar de gemeente vooral gaat over de riolering (het inzamelen en transport van afvalwater), gaat het Waterschap vooral over het watersysteem en het zuiveringbeheer. Stelt u zich eens voor dat beide niet goed geregeld zijn! Ik zie dan gelijk taferelen voor me uit het overstroomde Bangladesh en de achterbuurten van Sao Paulo.
Gelukkig waakt het Waterschap over ons en hoeven wij ons daar geen zorgen te maken.

Platform Water Vallei en Eem


Dat Waterschappen graag samenwerken met andere belanghebbenden, dat wist u al. Om die reden hebben Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veendendaal, Wageningen en Woudenberg elkaar gevonden in het Platform Water Vallei en Eem. Doel van dit platform is “een betere afstemming realiseren tussen partijen in beleid en uitvoering én in de uitwisseling van kennis en ervaring” (zie ook www.pwve.nl).

Onlangs oordeelde een visitatiecommissie onder leiding van mw. Karla Peijs: “Het Platform Water Vallei en Eem is een mooi voorbeeld, daar vallen de eerste vruchten. Partijen ervaren dat de samenwerking voor een veel stabielere organisatie rond watertaken zorgt”. (VNG Magazine December 2014).

Ook Baarn vaart wel bij deze samenwerking. Als gemeente zijn we soms te klein om nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Door de samenwerking in de regio kunnen we gezamenlijk kennis vergaren, en nieuwe inzichten toepassen op de juiste plaatsen.

Het helpt ons om in de toekomst beter in te kunnen spelen op een veranderend klimaat met meer extremen: hevigere neerslag en hogere temperaturen.

Vitens


In het kader van de drinkwatervoorziening werkt Baarn samen met het drinkwaterbedrijf Vitens. Op hun website (www.vitens.nl) schrijft het bedrijf: “Water is een vak. Een vak dat vraagt om creativiteit, innovatie, doorzettingsvermogen en om het nemen van verantwoordelijkheid. Voor mens, maatschappij en milieu…”

Vitens heeft een mooi filmpje gemaakt over water dat ik u niet wil onthouden:Baarn: Kraanwatergemeente!
Het Baarnse kraanwater is minstens zo goed als water uit de commerciële fles, en misschien zelfs beter. Ik ben er trots op dat Baarn een zogenaamde ‘kraanwatergemeente’ is. Dat wil zeggen dat er voor het gemeentehuis geen flesjes bronwater worden ingekocht, maar dat alle medewerkers water uit de kraan drinken. De gemeente stimuleert ook anderen (zoals de horeca) om water uit de kraan te serveren. En u thuis?

Laat uw stem horen op 18 maart a.s.


Water is vanzelfsprekend, dat klopt. In het dagelijks leven zijn de meeste mensen niet bezig met de vraag hoe de waterketen in elkaar steekt, waar rioolwater naartoe gaat, hoe de waterzuivering werkt en hoe de waterstanden beheerd worden opdat wij geen natte voeten krijgen. En dat is maar goed ook. Want zolang het goed gaat met ons water, kunnen wij onze aandacht vestigen op andere belangrijke zaken.

Toch is het nodig dat u er af en toe wel even bij stilstaat. En dat u uw stem uitbrengt. Om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan, goed zoals u dat graag wilt. Die democratische invloed krijgt u op 18 maart. Stemmen voor het Waterschap is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als het feit dat er elke dag weer water uit de kraan komt.

Nieuwsgierig geworden naar ons waterschap? Op de website van Waterschap Vallei en Veluwe vindt u informatie over het Waterschap en over de verkiezingen (www.vallei-veluwe.nl). Voor een kieskompas over de waterschapsverkiezingen kunt u naar www.kieskompas.nl gaan.


Margreet Breukelaar, wethouder

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn