Stilte voor de storm?

Stilte voor de storm?

woensdag 26 april 2017

Geen vergaderingen van de gemeenteraad deze maand. Het college kon geen stukken leveren. En dan valt er weinig te vergaderen.
Dat is ook wel eens even lekker. Maar in feite natuurlijk te gek voor woorden.
Wat is er op Laanstraat 1 misgegaan in de planning? Is Baarn af? Of is dit een stilte voor de storm en moet de raad in mei en juni overuren draaien om de achterstand in te halen? Met alle gevolgen voor de kwaliteit en de diepgang van de besluitvorming?

Raadsvergaderingen of niet: Baarn draait gewoon door. Er gebeurt van alles. Leuke en minder leuke dingen.
Het baggerdepot in de Eempolder is eindelijk leeg. Onze burgemeester Mark Röell is voor zes jaar herbenoemd. En 25 prominente Baarnaars, waaronder ons onvermoeibare raadslid Allal Ennahachi, hebben een ereplaats in de hal van het gemeentehuis gekregen. Driewerf hoera.
Maar ook heeft de tijdelijke beheerder van de Wintertuin de sleutel van de kas teleurgesteld ingeleverd bij de wethouder. En aan de Troelstralaan verzet één bewoner zich tegen de voorgenomen sloop van de Troelstraatjes. Zaken die tot veel onrust en speculaties leiden, niet in het minst op de sociale media. En dat voedt onder de Baarnaars de verbazing en het onbegrip over het zwijgen van de raad. Begrijpelijk.
Voor de duidelijkheid: ieder raadslid mag de raad tussentijds bijeenroepen om actuele zaken aan de orde te stellen. Vier handtekeningen van mede-raadsleden zijn daarvoor voldoende. Maar dat doe je niet zomaar. Ik ken raadsleden die deze vergaderloze periode te baat hebben genomen om een korte vakantie te boeken. Ga je die terugroepen voor een debat dat misschien een kwartier duurt? Daar maak je geen vrienden mee.
Tegelijkertijd ondermijnt dat de controlerende taak van de raad en het aanzien van de politiek. En dat is reden tot zorg.

Onze fractie zit intussen niet stil. Als het college niet met stukken komt, duiken wij gewoon wat dieper in de zaken die wij belangrijk vinden.

Zo wordt in Den Haag onderhandeld over een nieuw kabinet. Als grote winnaar van de verkiezingen zit GroenLinks aan tafel. Hoe dat ook afloopt, nu al is duidelijk dat het denken over het tegengaan van klimaatverandering in een stroomversnelling komt. De groene denktanks van de onderhandelende partijen en die van PvdA en ChristenUnie zijn het eens over de bouwstenen voor een kloek klimaatbeleid.
De gemeente Baarn heeft nog steeds de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het college heeft een tienpuntenplan in het vooruitzicht gesteld, maar vooralsnog horen we er weinig van. Intussen bereiden inwoners, organisaties en bedrijven zich al volop voor op de energietransitie. Overal verschijnen zonnepanelen op daken. De elektrische auto is geen curiosum meer. En wat zijn de wapenfeiten van de gemeente Baarn tot nu toe? Eén openbare laadpaal bij het gemeentehuis. Onze buurgemeente Soest is al veel verder.
"The times they are a-changing", zong Nobelprijswinnaar Bob Dylan ooit. Baarn moet uitkijken dat ze de tekenen van de veranderende tijd niet mist.

En uiteraard blijft GroenLinks opkomen voor Baarnaars die het moeilijk hebben. Vorig jaar heeft de raad op ons initiatief een motie over verbetering van de schuldhulpverlening aangenomen. Langzaam wordt de uitwerking daarvan zichtbaar. Mensen met vragen over geld kunnen nu iedere vrijdag terecht bij PING in het sociaal steunpunt PIT aan de Eemnesserweg. En onlangs zijn alle instanties en organisaties die zich sterk maken voor mensen met problematische schulden bij elkaar geweest om elkaar beter te leren kennen.
Het zijn hoopvolle eerste stappen. Maar nog steeds horen we verhalen van inwoners met problematische schulden die alleen maar dieper in het moeras zakken omdat ze verdwaald raken in de bureaucratie. En nog steeds krijgen we klachten over de manier waarop cliënten van de BBS te woord worden gestaan.
Redenen genoeg om de vinger aan de pols te houden en de wethouder scherp. We kijken vol verwachting uit naar de bevindingen van het college over het gebruik van de voorzieningen voor minimuminkomens. In aanloop naar de bespreking van die bevindingen in juni hebben we samen met de PvdA nog eens nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanpak van armoede onder kinderen. Daar is alle reden voor, want in onze contacten met inwoners horen en zien we dagelijks hoe ondermijnend armoede is voor de kansen van kinderen in de maatschappij.

Al met al hoeven we ons als groene en linkse partij niet te vervelen. Er is altijd werk aan de winkel. Of er nou stukken van het college zijn of niet.

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn