Verleiding langs de snelweg

Verleiding langs de snelweg

vrijdag 16 februari 2018

De meest duurzame woonwijk van Baarn. Betaalbare nul-op-de-meterwoningen zonder gasaansluiting. Veel groen. Ruimte voor fietsers en voetgangers. Hier worden we blij van. Dit is toekomstbestendig bouwen.
Maar… we hebben het hier over de Noordschil.

Aldus onze fractievoorzitter Heidi van Otten, die daarmee het dilemma schetste van de raad in het algemeen en onze fractie in het bijzonder.

Aan de ene kant realiseren we ons terdege dat er de komende jaren in Baarn veel nieuwe woningen nodig zijn voor starters en jonge gezinnen. En daarvoor is niet zo veel ruimte in Baarn. Feitelijk is de Noordschil de enige plek waar je een flink aantal woningen kwijt kunt. En als een college dan voorstelt om dat te doen op een manier waar GroenLinks normaal gesproken bij het kruisje zou tekenen, klinkt dat te mooi om waar te zijn.
Dat is het ook, want de Noordschil ligt pal langs één van de drukste snelwegen van Nederland. En de GGD raadt gemeenten af om dicht langs snelwegen te bouwen, omdat dat de gezondheid van mensen schaadt. De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ten aanzien van geluid en fijnstof worden er overschreden.

Het college liet becijferen hoe dat langs de A1 zit en of er aanvullende maatregelen denkbaar zijn om alsnog binnen de WHO-normen te komen. De conclusie was zonneklaar: ook met vergaande maatregelen als het omleggen van de Drakenburgerweg, het creëren van een groene buffer of het plaatsen van 12 meter hoge geluidsschermen lukt dat uiteindelijk niet. Zelfs niet in combinatie.

Niet bouwen op de Noordschil kost de gemeente veel geld. En het moet gezegd: het college haalde alles uit de kast om ons overstag te laten gaan.
Alles waar we voor strijden zat in de plannen. Betaalbare woningen, energieneutraal en losgekoppeld van het gas. Geluidsschermen met zonnepanelen. Laadpalen voor elektrische auto’s. Straatlantaarns met LED-verlichting. Veel openbaar groen. En veel aandacht voor gezondheidsbescherming en -bevordering. Het had allemaal zó uit de koker van een GroenLinks-wethouder kunnen komen.

We hoefden alleen maar in te stemmen met het terzijde schuiven van de WHO-normen om de meest duurzame woonwijk van Baarn en misschien wel van de hele regio in onze schoot geworpen te krijgen. Het klonk verleidelijk, maar toch waren we er snel uit. Onze fractie voelt er niets voor om concessies te doen aan de gezondheid van mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. We stemmen er dan ook niet mee in om door te gaan met de planvorming.

En als - waar het naar uitziet - de plannen toch worden doorgezet? Dan staan we erop dat het college de uitgestoken hand grijpt van de GGD, die adviezen wil geven om de schade zo veel mogelijk te beperken. En zullen we druk op de ketel houden om ervoor te zorgen dat al die mooie duurzaamheidsmaatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wordt vervolgd…

Jeroen Bosman
Steunfractielid GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn