Waardering voor een oppositievoerder

Waardering voor een oppositievoerder

donderdag 22 januari 2015

Oppositie voeren in de gemeenteraad is niet eenvoudig. Toch kun je als raadslid in de oppositie veel goeds betekenen in de plaatselijke politiek. Daar is een aantal kwaliteiten voor nodig. T.g.v. zijn 60e verjaardag beschrijf ik welke kwaliteiten ik in Wim Genuit (onze oppositievoerder tot 2014) heb gewaardeerd: een zuivere visie op de rol als raadslid, vertrouwen in het gemeentebestuur, het vermogen om coalities te zoeken en te sluiten, het bewaken van procedures,op de bal niet op de man...

Wim Genuit was 12 jaar lang fractievoorzitter voor GroenLinks Baarn. Hij leidde onze eenmansfractie. Wim is na de verkiezingen in maart 2014 gestopt als raadslid en opgevolgd door Heidi van Otten. Deze maand werd hij 60. Ter gelegenheid van zijn verjaardag schreef ik Wim een brief. In deze brief leg ik uit welke kwaliteiten ik in Wim waardeerde in zijn rol als raadslid in de oppositie. 


Beste Wim,

Zaterdag 17 januari jongstleden vierden we jouw zestigste verjaardag. Van die zestig jaren ken ik je – pak ‘m beet – de laatste tien, en in die tijd heb ik je vooral meegemaakt in je rol als fractievoorzitter van een kleine oppositiepartij. Twaalf jaar lang, tot maart 2014 was je hét gezicht van GroenLinks in de gemeenteraad van Baarn. In 2006 werd ik lid van de steunfractie van GroenLinks, een soort denktank ter ondersteuning van raadsleden. Ik heb van nabij gezien hoe jij als vertegenwoordiger van een kleine oppositiepartij vormgaf aan het raadslidmaatschap, en ik had en heb veel waardering voor de manier waarop je dat deed. Oppositie voeren is een vak apart, een vak dat bijzondere eisen aan mensen stelt, een vak dat om bijzondere kwaliteiten vraagt. Kwaliteiten waar jij in mijn ogen ruimschoots over beschikt. In deze brief wil ik een aantal van die kwaliteiten noemen. Ik doe dat in het openbaar omdat ik benieuwd ben of anderen mijn waarnemingen herkennen.

Een zuivere visie op de rol van raadslid

Een raadslid moet kaderscheppend en controlerend werken. Dat wil zeggen: de grote lijnen uitzetten en controleren of het college en de ambtelijke organisatie zich aan die lijnen houden. En dat is precies hoe jij je rol als raadslid hebt ingevuld. Ook tijdens de fractievergaderingen liet je duidelijk merken dat je niet op detailniveau in de materie wilde duiken. Voor de uitvoering waren anderen verantwoordelijk. Je had vertrouwen in die taakverdeling en als er iets niet goed ging, kon de raad altijd nog optreden vanuit zijn controlerende taak.

Vertrouwen in het gemeentebestuur

Ondanks het feit dat GroenLinks tijdens jouw raadslidmaatschap niet meedeed in het gemeentebestuur, heb je dat bestuur in alle samenstellingen ervaren als jouw bestuur. Het bestuur is er voor de héle gemeenteraad, en dus ook voor GroenLinks. ‘Laat B&W en de ambtenaren hun werk doen,’ was je adagium, ‘dan doen wij het onze’. Je vertrouwen in, en respect voor het gemeentebestuur werkte constructief en verbindend en zo wist je een belangrijke valkuil voor oppositieleden te vermijden: het creëren van een wij/zij-gevoel tussen oppositie en coalitie.

Het vermogen om coalities te zoeken en te sluiten

Een kleine oppositiepartij heeft geen numeriek overwicht in de raad en bij belangrijke thema’s is dat best lastig. In die situaties in het handig om een coalitie te sluiten met andere partijen in de raad. Dat kan namelijk, ook door oppositiepartijen!
Dit vermogen om op zoek te gaan naar meerderheden in de raad is een grote kwaliteit van jou, en niet zelden lukte het je om het benodigde aantal neuzen één kant op te krijgen. Op die manier heb je als eenmansfractie toch veel belangrijke zaken kunnen realiseren.

Als minderheid gehoord worden

De meerderheid dient open te staan voor de mening van de minderheid en moet die serieus betrekken in haar besluitvorming. Een liberaal standpunt dat jij volledig onderschreef en waar je je steeds hard voor hebt gemaakt. Daarmee heb je bereikt dat ook het kleine GroenLinks serieus meetelde als politiek partner.

Het bewaken van procedures

Procedures beschermen de democratie. Om die reden heb jij altijd speciale aandacht gehad voor een juiste afwikkeling van zaken. Aan de (soms wel erg trage) democratische besluitvorming mocht onder geen beding worden getornd en daar moesten we in de fractie allemaal waakzaam op blijven. Hier spreekt dezelfde zuiverheid uit als bij je taakopvatting van het raadslidmaatschap: het spel moet volgens de regels gespeeld worden. En als dat het geval was, kon jij ook een afwijzing op je plannen accepteren. Dan was Baarn nog niet toe aan jouw vooruitstrevende ideeën.

Op de bal, niet op de man

Tijdens de raadsvergadering speelde je tegenover je collega-raadsleden altijd de bal en nooit de man. Je verdiepte je in de inhoud en voerde daar het debat op. Je hebt je nooit laten verleiden tot persoonlijke aanvallen. Het ging je om inhoudelijke visies en niet om persoonlijke voorkeuren. Ik heb dat altijd bijzonder gewaardeerd en vind het een zeer waardevolle kwaliteit, zeker omdat de algemene tendens in onze raad nogal eens anders was. Politiek is voor jou nooit verworden tot een persoonlijke strijd met individuen, hoewel de verleiding daartoe soms wellicht best groot was. Door die focus op de inhoud, soms tegen weer en wind, hebben persoonlijke voorkeuren nooit een rol gespeeld in je functioneren.

Het politieke debat beperken tot de raadszaal

Het politieke debat hoort thuis in de raadszaal, en nergens anders. Van sociale media als Twitter en Facebook heb jij als politicus nooit gebruik gemaakt. Je hield niet van oneliners en aan loze kreten in de media had jij een broertje dood. Elke stelling moest eerst van verschillende kanten onderzocht worden en je geloofde heilig in het principe van hoor en wederhoor. Vervolgens wilde je daar alleen over debatteren op de plek waar dat gesprek thuishoort: in de raadsvergadering. Ook hier zien we diezelfde correcte en integere werkopvatting.
Tegelijkertijd leidde deze attitude er toe dat jij in de media niet erg opviel. ‘GroenLinks was wel érg genuanceerd…’ werd wel eens gezegd. Is dat erg? is daarbij de tegenvraag. GroenLinks staat, mede door mensen als jij, bekend als een zeer beschaafde partij. Maar als partij die zich richt op een groene én sociaal duurzame samenleving is dat wellicht de enige houding die geloofwaardig is.


Beste Wim, dank voor je integriteit, je beschaafdheid, je correctheid, je voorbeeld voor ons. Je bent niet langer de nestor van de gemeenteraad, maar gelukkig nog wel de nestor en het partijgeweten van onze partij in Baarn. In je functie van bestuursvoorzitter van de afdeling Baarn wens ik je alle succes toe.

Met hartelijke groet, MargreetMargreet Breukelaar, wethouder

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn