Wat niet gezegd kon worden tijdens de raad

Wat niet gezegd kon worden tijdens de raad

woensdag 6 juli 2016

Op de voorpagina van de BC van afgelopen maandag stond een grote kop met mijn naam. Naar aanleiding van dit artikel over het debat in de raad van afgelopen woensdag heb ik de behoefte om hier een reactie op te geven en zo alsnog de standpunten van GroenLinks voor het voetlicht te brengen.

Bouwen van woningen

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2020 werd gedebatteerd over het bouwen van woningen voor de vele woningzoekenden in Baarn. Door de PvdA werd mij de vraag gesteld waar GroenLinks dan wel wilde bouwen als de Noordschil geen optie is. CDA vroeg of 'de hoogte in' acceptabel is voor ons. Graag wil ik hier inhoudelijk op reageren. Dit doe ik op deze wijze, omdat mij hier tijdens het debat niet de gelegenheid voor is gegeven.
GroenLinks wil zich niet blind staren op aantallen. We hebben een grote woningbouwopgave, maar een olifant eet je hapje voor hapje. En dat begint bij de eerste hap. Laten we dus vooral snel starten met bouwen. Wij denken dan aan vrijkomende schoollocaties, de Boemerang en nog een aantal inbreidingslocaties waar dit jaar nog gestart had kunnen worden met bouwen als het college haast gemaakt had met de planvorming. En wat ons betreft mag dat op verschillende locaties ook best een paar lagen de hoogte in, maar natuurlijk geen 17 hoog zoals het CDA suggereerde.
Laten we niet alleen snel, maar ook toekomstbestendig bouwen. Dat wil zeggen energieneutraal en met oog voor een gezond leefklimaat. Bouwen op de Noordschil past daar wat GroenLinks betreft niet bij.

Gasontvangstation

Bij de discussie over het Gasontvangstation werd ik wederom niet in de gelegenheid gesteld om mijn punt te verduidelijken. Terwijl anderen intussen meerdere malen het woord kregen, zat ik blijkbaar buiten het gezichtsveld van de voorzitter.
In dit dossier zet het college in op uitstel, of zoals het CDA verwoordde, tijd kopen. Dat is nou precies waar GroenLinks moeite mee heeft. Het college schuift problemen voor zich uit in plaats van dat het zaken oplost. Wij willen best aannemen dat de situatie op dit moment niet onveilig is, maar dat ontslaat de gemeente er niet van om zorgvuldig te handelen. Een zienswijze indienen kan altijd, maar daarna niks doen en de situatie ongewijzigd laten tot ten minste 2019 vinden wij onverantwoord. Niet vanwege veiligheid van de bewoners, maar vanwege de betrouwbaarheid van de overheid. College, toon daadkracht!

Heidi van Otten
Fractievoorzitter GroenLinks Baarn

GroenLinks blogt


Wilt u reageren?
Stuur GroenLinks een e-mail via onderstaande knop.
Blogarchief


Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn