Actief meedoen met GroenLinks Baarn? Graag!


Wil je je inzetten voor GroenLinks Baarn? We verwelkomen je graag.

Op allerlei gebieden is er werk te doen, passend bij ieders talenten. Misschien is één van de onderstaande vacatures iets voor jou. Maar ook zoeken we regelmatig mensen voor hand- en spandiensten.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met voorzitter Wim Genuit of fractievoorzitter Heidi van Otten.
 

Vacature Fractie

Communicatiemedewerker


Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de fractie kan ondersteunen in haar communicatie. 

Heb je affiniteit met GroenLinks en interesse in de lokale politiek? Heb je een vlotte pen en kun je onze standpunten vertalen in heldere, makkelijk leesbare teksten? Ben je vaardig met social media en vind je het leuk om goede contacten met de lokale en regionale pers te ontwikkelen? Dan is dit iets voor jouw!

We vragen de volgende werkzaamheden van je:
  • Artikelen schrijven over de raadsvergaderingen, onze standpunten, ingebrachte moties/amendementen etc. (de inhoud komt van de fractieleden);
  • Volgen van de actualiteit en bewaken dat de fractie op de juiste momenten communiceert;
  • Content aanleveren voor website, Facebook en Twitter;
  • Passend beeldmateriaal zoeken of maken ter ondersteuning van de teksten;
  • Beheer e-mailadres fractie@groenlinksbaarn.nl.
Dit alles in nauwe samenwerking met de verschillende fractieleden, webbeheerder en campagneleider.
 

Vacatures afdelingsbestuur


Het bestuur van GroenLinks afdeling Baarn bestaat momenteel uit vier personen (zie ook www.groenlinksbaarn.nl/mensen). Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de afdeling, het faciliteren van de politieke meningsvorming van de Baarnse GroenLinks-leden en het ontwikkelen van politiek talent in de afdeling. Wegens aanstaand vertrek van twee bestuursleden is het bestuur naarstig op zoek naar een algemeen bestuurslid en een secretaris.

Belangstelling? Neem dan contact op met Wim Genuit. Geschikte kandidaten draaien in de regel eerst een paar maanden mee met het bestuur. Wanneer dit wederzijds bevalt worden zij op voordracht van het bestuur door de ALV benoemd.
 

Algemeen bestuurslid


Van het algemeen bestuurslid wordt verwacht dat zij/hij bijdraagt aan de uitvoering van bestuurstaken zoals ledenwerving en ledenbinding, organisatie van ALV’s en activiteiten in het kader van de permanente campagne.
 

Secretaris


De secretaris bereidt de agenda en verslaglegging van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen (ALV’s) voor, verzorgt de (digitale) correspondentie en beheert de ledenadministratie en het afdelingsarchief. 

De ideale kandidaat voor deze functie heeft ruime ervaring opgedaan in (vrijwilligers)besturen, bij voorkeur ook als secretaris.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn