Wim Genuit

Wim Genuit

Voorzitter

Ik ben in 1955 geboren, heb in Amsterdam natuurkunde gestudeerd en woon sinds 1986 in Baarn. Na een aantal jaren actief te zijn geweest in het Baarnse afdelingsbestuur en het provinciale bestuur van GroenLinks, zit ik vanaf 2002 voor GroenLinks in de gemeenteraad. Naast mijn gemeenteraadswerk heb ik een baan als onderzoeker bij Shell.

Ik ben lid van GroenLinks sinds de oprichting. Ik voel me er thuis omdat GroenLinks kiest voor milieu, natuur en duurzaamheid, en opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving. Binnen GroenLinks is er veel ruimte voor diversiteit, ruimte voor mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen, voor mensen met al hun capaciteiten én beperkingen. Die mensen vinden elkaar in GroenLinks op hun gemeenschappelijke idealen.

De komende raadsperiode wordt geen gemakkelijke. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis zal er flink bezuinigd moeten gaan worden in gemeenteland. Voor mij staat daarbij voorop dat de zwaarste lasten gedragen moeten worden door de sterkste schouders. Mensen met lage inkomens mogen niet de dupe worden van een dolgedraaid kapitalistisch systeem. Maar naast bedreigingen biedt een crisis ook kansen: kansen om niet langer te investeren in verspilling maar in duurzaamheid, kansen om zuiniger om te gaan met schaarse hulpbronnen en beschikbare ruimte, kansen om ‘groene’ werkgelegenheid te scheppen. Groen werkt! Daar wil ik me de komende vier jaar graag voor inzetten.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn