Nieuws

2 September Politiek Café: Klimaatakkoord in de achtertuin

zo 25 augustus 2019
Door: Annajorien Prins

2 September Politiek Café: Klimaatakkoord in de achtertuin Op 28 juni werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Met daarin alle afspraken, maatregelen en tijdsplanningen om in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te hebben verminderd. Maar hoe gaan we dat eigenlijk doen?
lees verder

Zomerreces gestart na spannende raadsvergadering

zo 21 juli 2019
Door: Heidi van Otten

Zomerreces gestart na spannende raadsvergadering Het afgelopen half jaar was het hard werken voor de fractie. Er stonden belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad, die de komende decennia van invloed zullen zijn op onze gemeente. Denk aan de samenvoeging van de Speeldoos en de Bibliotheek op de Rembrandtlaan, maar ook de herbestemming en renovatie van Soestdijk en de bouw van 100 woningen en een hotel met 120 kamers om dit te bekostigen, het erfgoedbeleid en het groenbeheer.
lees verder

Een passend huis voor iedereen - Algemene Beschouwingen

wo 19 juni 2019
Door: Heidi van Otten

Een passend huis voor iedereen - Algemene Beschouwingen Ieder jaar, zo rond de perspectiefnota en de algemene beschouwingen neem ik weer even extra tijd om na te denken over de vraag: Waarom ben ik volksvertegenwoordiger geworden? Wat motiveert mij om zoveel tijd en energie te steken in het raadswerk?
lees verder

Zomeruitje: picknick & wildplukwandeling

zo 02 juni 2019
Door: Annajorien Prins

Zomeruitje: picknick & wildplukwandeling Het is weer tijd voor het zomeruitje van GroenLinks Baarn. Leden en sympathisanten zijn van harte welkom om mee te picknicken.
lees verder

Eindelijk een verbod op oplaten ballonnen

zo 02 juni 2019
Door: Heidi van Otten

Eindelijk een verbod op oplaten ballonnen Afgelopen woensdag stond het vaststellen van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn regels, bovenop de landelijke wetgeving, die wij lokaal vaststellen en die alleen in Baarn gelden.
lees verder

Terugblik van Wim Genuit op 30 jaar GroenLinks Baarn

zo 02 juni 2019
Door: Annajorien Prins

Terugblik van Wim Genuit op 30 jaar GroenLinks Baarn Na vele jaren actief te zijn geweest heeft Wim Genuit op 10 mei het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur. In een afscheidsinterview blikt Wim terug op zijn jaren bij GroenLinks Baarn.
lees verder

Terugblik van Margreet Breukelaar op 14 jaar GroenLinks Baarn

zo 02 juni 2019
Door: Annajorien Prins

Terugblik van Margreet Breukelaar op 14 jaar GroenLinks Baarn Na vele jaren actief te zijn geweest heeft Margreet Breukelaar op 10 mei het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur. In een afscheidsinterview blikt Margreet terug op haar jaren bij GroenLinks Baarn.
lees verder

Gemeenteraad neemt geen besluit over Ruimtelijk Kader Soestdijk

za 20 april 2019
Door: Heidi van Otten

Gemeenteraad neemt geen besluit over Ruimtelijk Kader Soestdijk De beeldvorming rond paleis Soestdijk is aan het kantelen. Baarn zit ernstig met de plannen van projectontwikkelaar MeijerBergman Erfgoed in zijn maag. Niet vanwege de restauratie van het paleis en de ideeën er een kenniscentrum voor Nederlandse innovaties van te maken. Maar nu blijkt hoezeer de plannen onoverkomelijke nadelen met zich mee brengen.
lees verder

Politiek van de 21e eeuw

di 09 april 2019
Door: Heidi van Otten

Politiek van de 21e eeuw De verkiezingsuitslag van 20 maart laat zich op verschillende manieren interpreteren. Maar een ding is overduidelijk: Nederlanders vragen om verandering. Om ander beleid, maar vooral ook een andere manier van politiek. Daarvoor kijkt een groot deel van de Nederlanders naar GroenLinks. Nooit eerder had GroenLinks zo’n grote fractie in de provincie Utrecht (we zijn gegroeid van 7e naar 1e partij in de Staten). Ik ervaar dit als een oproep aan mijzelf, als volksvertegenwoordiger. Daarom wil ik een antwoord geven en je vertellen over de manier waarop ik mijn functie wil invullen de komende jaren.
lees verder

Gezocht: betrokken bestuursleden!

vr 05 april 2019
Door: Wim Genuit

Gezocht: betrokken bestuursleden! De leden van GroenLinks Baarn hebben op de algemene ledenvergadering van 8 maart gestemd voor een nieuwe afdelingsvisie: waarbij we meer verbinding willen leggen tussen politiek en samenleving, de leden actiever willen betrekken bij GroenLinks en aan de slag willen met thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals circulaire economie, biodiversiteit en inclusieve samenleving.
lees verder

Investeren in een levendig centrum, of toch niet...

do 04 april 2019
Door: Heidi van Otten

Investeren in een levendig centrum, of toch niet... In maart nam de gemeenteraad een besluit over de Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek. Er werd een bedrag van 3,76 miljoen gevraagd voor de verbouwing van de Speeldoos.
lees verder

Ecotafels leiden tot integrale Groenvisie voor Baarn

zo 31 maart 2019
Door: Heidi van Otten

Ecotafels leiden tot integrale Groenvisie voor Baarn Na het succes van de door GroenLinks Baarn georganiseerde thema-avond over ecologisch groenbeheer in november en de eco-tafels afgelopen februari, stond er deze maand een brief in de Baarnsche Courant, gericht aan de gemeenteraad, waarin 37 inwoners opriepen tot een omslag in het denken over groen in Baarn. Niet alleen de afname van groen, maar ook het gebrek aan variatie leidt tot een drastische afname van de biodiversiteit. Dit vraagt om een heldere visie op ons groen.
lees verder

BLOG: Tiny House in Baarn

za 09 maart 2019
Door: Heidi van Otten

BLOG: Tiny House in Baarn GroenLinks Baarn is voorstander van nieuwe vormen van wonen die beter aansluiten bij de wensen van bewoners. Niet alleen maar groter en luxer, maar soms ook kleiner en dichter bij de natuur. Tiny Houses zijn hiervan een voorbeeld: betaalbare, kleine woningen die vrijwel geheel zelfvoorzienend zijn. Doordat deze woningen ook verplaatsbaar zijn, passen ze goed bij zogenaamde pauzelandschappen. Dit zijn plekken die in de toekomst worden (her)ontwikkeld, maar nu min of meer braak liggen. We waren blij verrast dat ook in Baarn een Tiny House te vinden is. Lees hier het verhaal van de twee bewoners!
lees verder

Luisteren naar de stem van bewoners

ma 04 maart 2019
Door: Heidi van Otten

Luisteren naar de stem van bewoners Voor je als gemeenteraadslid een besluit neemt, moet je vaak belangen tegen elkaar afwegen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Inbreng van belanghebbenden is dan cruciaal. De discussie over de bouwplannen rond Tromplaan 1 laat zien dat inspreken in de gemeenteraad effect kan hebben. Dat in gesprek gaan met raadsleden prettig en zinvol kan zijn. En dat we er zo samen voor kunnen zorgen dat we Baarn groen en leefbaar houden.
lees verder

Iedereen telt mee!

zo 10 februari 2019
Door: Heidi van Otten

Iedereen telt mee! Bij GroenLinks denken veel mensen in eerste instantie aan het klimaat en natuur. Maar GroenLinks staat ook voor een inclusieve samenleving, waar iedereen meetelt. De maand januari stond in het teken van deze inclusieve samenleving. En het is mooi om te zien dat thema breed leeft, zowel binnen de politiek als daarbuiten.
lees verder

Goed nieuws voor Baarnse insecten, planten en bomen: de eco-tafels waren een succes!

zo 10 februari 2019
Door: Iris Weijman

Goed nieuws voor Baarnse insecten, planten en bomen: de eco-tafels waren een succes! "Probeer alle seizoenen iets bloeiends in je tuin (en in plantsoenen) te hebben; start een ‘honey highway’ vanaf de Escher Rotonde; laten we niet maaien, maar mulchen; onze kennis bundelen en input leveren voor een gemeentelijk biodiversiteitsplan; fruitbomen in de wijk en op schoolpleinen planten!"
lees verder

Schuif aan bij de eco-tafels!

vr 25 januari 2019
Door: Iris Weijman

Schuif aan bij de eco-tafels! Na een inspirerende eerste thema-avond op 26 november jl. over ecologisch groenbeheer in Baarn organiseren we op maandagavond 4 februari een vervolgbijeenkomst. Hiervoor nodigen we je graag uit! Dit keer worden ideeën en wensen verder uitgewerkt aan een drietal eco-tafels. Ook wie niet op 26 november aanwezig was, kan gemakkelijk aanhaken en is van harte welkom!
lees verder

BLOG: 365 dagen geen grijze kliko aan de weg

vr 18 januari 2019
Door: Wim Genuit

BLOG: 365 dagen geen grijze kliko aan de weg Het ondernemersplatform ‘Nederland Circulair!’ heeft de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari uitgeroepen tot de ‘Week van de Circulaire Economie’. Wat is circulaire economie?
lees verder

Een groen Baarn maak je samen!

vr 21 december 2018
Door: Heidi van Otten

Een groen Baarn maak je samen! Deze maand werd de raad gevraagd een keuze te maken uit een aantal scenario’s voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een project wat in de zomer van 2017 door ons was geïnitieerd. Daarom is het ook extra jammer dat we uiteindelijk tegen hebben moeten stemmen. Graag leg ik uit waarom we volgens mij geen andere keuze hadden.
lees verder

BLOG: Van klimaatdepressie naar optimisme en hoop

vr 21 december 2018
Door: Iris Weijman

BLOG: Van klimaatdepressie naar optimisme en hoop Hoe kan het toch dat er ondanks alle kennis over klimaatverandering nog te weinig gebeurt? Gaan we wachten tot er echt niets meer aan te doen is? De voormalig klimaatactivist Paul Kingsnorth ziet geen oplossing voor het probleem meer. Dat triggerde me om in de pen te klimmen. En ziehier mijn blog!
lees verder

Ecologisch groenbeheer leeft!

vr 30 november 2018
Door: Iris Weijman

Ecologisch groenbeheer leeft! Afgelopen maandag 26 november vond de thema-avond plaats over ecologisch groenbeheer. Het thema leeft! En dat is mooi, want bij het vergroten van biodiversiteit is iedere bijdrage welkom. Zoals een aanwezige opmerkte: “Elke tuinmeter telt. Als we allemaal een paar meter aanpakken, hebben we enorme winst voor de bijen, vlinders en vogels."
lees verder

Maandagavond 26 november thema-avond over ecologisch groenbeheer.

zo 18 november 2018
Door: Heidi van Otten

Maandagavond 26 november thema-avond over ecologisch groenbeheer. Baarn is een groene gemeente met een divers landschap. Laten we er eens bij stil staan hoe we met het groen omgaan en hoe we het groen in en om ons dorp op een nieuwe manier kunnen benaderen; natuurlijk en toekomstgericht. Hoe kunnen we bestaande ideeën, ervaringen en  misschien wel jouw ideeën gebruiken om natuurlijk groenbeheer in Baarn tot een succes te maken? Denk hierover mee en kom naar de thema-avond op maandag 26 november.
lees verder

Laten we oog blijven houden voor de ander

wo 20 juni 2018
Door: Heidi van Otten

Laten we oog blijven houden voor de ander "Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Er zijn nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest voor oorlog, honger en geweld. Ik realiseer mij steeds vaker hoe bevoorrecht ik ben dat ik hier in Nederland geboren ben. Wij hoeven niet te vluchten. We leven hier in vrijheid, we kunnen onszelf zijn, we kennen welvaart. Ik voel me rijk. Toch maak ik me zorgen om de toekomst. Laten we oog blijven houden voor de ander, want als raadslid ben je er in de eerste plaats voor wie niet voor zichzelf kan opkomen; kwetsbare mensen, maar ook de natuur, insecten, dieren en onze planeet."
lees verder

Stemmen staken; nog geen besluit over 28 meter hoge reclamemast

vr 01 juni 2018
Door: Heidi van Otten

Stemmen staken; nog geen besluit over 28 meter hoge reclamemast Tijdens de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad staakten de stemmen. De verdeeldheid over een 28 meter hoge reclamemast is zo groot dat er evenveel voor- als tegenstanders zijn. De voorstanders hebben het over geld, de tegenstanders over de natuurwaarde en de uitstraling van ons dorp. GroenLinks Baarn behoort tot de tegenstemmers.
lees verder

Struikelen over fietsen in de Laanstraat

do 31 mei 2018
Door: Heidi van Otten

Struikelen over fietsen in de Laanstraat Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Laanstraat en een deel van de Brinkstraat. Later volgt ook het parkeerterrein Laanstraat en tevens zijn er plannen voor de Brink. GroenLinks heeft bij de planvorming van de projecten in het centrum van Baarn meerdere malen aandacht gevraagd voor fietsvoorzieningen. Wij vinden het van belang dat ons centrum aantrekkelijk is voor mensen die lopend of op de fiets komen. In het gedeelte van de Laanstraat wat reeds de nieuwe inrichting heeft, valt op dat hier nauwelijks fietsparkeervoorzieningen zijn aangebracht.
lees verder

Herdenking Alma Nijmeijer

ma 21 mei 2018
Door: Margreet Breukelaar

Herdenking Alma Nijmeijer Op 20 mei vond de herdenking plaats van het leven van Alma. De kinderen van Alma organiseerden een mooie bijeenkomst in een van de lokalen van LOKAAL-O, de plaats waar Alma vrijwillig haar taallessen aan asielzoekers uit Baarn verzorgde en waar ze nog zo graag vele jaren mooie dingen voor de buurt had willen doen.
lees verder

In memoriam: Alma Nijmeijer

vr 18 mei 2018
Door: Ciska van den Andel

In memoriam: Alma Nijmeijer Donderdagochtend 10 mei is ons dierbare bestuurslid Alma Nijmeijer overleden; het geweten van GroenLinks Baarn, betrokken vanaf het begin. We zullen haar missen.
lees verder

Reactie GroenLinks Baarn op concept-coalitieakkoord

di 17 april 2018
Door: Heidi van Otten

Reactie GroenLinks Baarn op concept-coalitieakkoord Op dit moment onderhandelen VVD, D66, CDA en CU/SGP over een coalitieakkoord. Informateur Erwin Jansma (VVD) heeft de overige partijen in de gelegenheid gesteld hun belangrijkste punten aan hem te mailen, zodat de onderhandelende partijen deze nog mee zouden kunnen nemen in het akkoord. Het verzoek om daadwerkelijk hierover mee te praten werd afgewezen. Daarom heeft GroenLinks Baarn besloten geen punten in te brengen. Lees hieronder onze brief aan de informateur.
lees verder

Kiezers bedankt!

za 24 maart 2018
Door: Heidi van Otten

Kiezers bedankt! Een week geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na een intensieve campagne en een bijzonder spannende uitslagenavond moesten we even een paar dagen bijkomen, maar inmiddels zijn we al weer volop plannen aan het maken voor de komende periode. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort terug te blikken op de afgelopen maanden en uiteraard vooruit te kijken naar wat komen gaat.
lees verder

Koester de Eem

di 20 maart 2018
Door: Heidi van Otten

Koester de Eem GroenLinks wil recreatie langs het water bevorderen. Door bijvoorbeeld het creëren van picknickplaatsen langs het water. De Eem is een van de parels van Baarn. De waardevolle natuur in en om de Eem beschermen we. Tegelijkertijd ontwikkelen we de Eem als trekpleister voor Baarn en omgeving.
lees verder

GroenLinks wil bibliotheek in het centrum

di 20 maart 2018
Door: Heidi van Otten

GroenLinks wil bibliotheek in het centrum De afgelopen weken krijgen wij veel vragen over ons standpunt over de bibliotheek. Deze zouden wij graag behouden voor het centrum. Helaas is door de meerderheid van de raad besloten om deze te verplaatsen naar de locatie Speeldoos aan de Rembrandtlaan.
lees verder

Wat GroenLinks voor elkaar heeft gekregen

zo 11 maart 2018
Door: Heidi van Otten

Wat GroenLinks voor elkaar heeft gekregen De gemeenteraadsverkiezingen naderen. Politieke partijen richten zich tot de kiezer met beloften voor de komende vier jaar. Maar wat is er terecht gekomen van de beloften van vier jaar geleden? Hieronder vertellen we wat GroenLinks Baarn de afgelopen vier jaar - één jaar vanuit de coalitie en drie jaar vanuit de oppositie - heeft bereikt.
lees verder

GroenLinks wil af van zwerfafval en plastic soep

wo 31 januari 2018
Door: Heidi van Otten

GroenLinks wil af van zwerfafval en plastic soep Zwerfafval is een hardnekkig probleem: overal tref je het aan. Met een eenvoudige oplossing kan het zwerfafval sterk verminderen: statiegeld op plastic flesjes en blikjes. Grote plastic flessen hebben gelukkig al statiegeld. Maar dit betreft maar een kleine hoeveelheid van het totale aantal flesjes en blikjes. Je ziet ze op straat en in de natuur. En op stranden. Veel mensen ergeren zich eraan. In zeeën en oceanen is er de ‘plastic soep’: eindeloze hoeveelheden plastic afval dat bijeen klit en zeer schadelijk is voor het leven in het water.
lees verder

De Wintertuin verdient een groene wand

ma 29 januari 2018
Door: Heidi van Otten

De Wintertuin verdient een groene wand Na jaren leegstand heeft de Wintertuin eindelijk weer een gebruiker. De Baarnse ondernemers van Living Story gaan er een Escape Room met lichte horeca maken. Een hele uitdaging om in een kas waar het ’s zomers wel 58 graden kan worden en de temperatuur in de winterperiode zakt naar -7 graden geschikt te maken voor dagelijks gebruik.
lees verder

Geen gasaansluitingen meer voor nieuwbouw in Baarn

za 27 januari 2018
Door: Heidi van Otten

Geen gasaansluitingen meer voor nieuwbouw in Baarn Deze week sprak de Tweede Kamer over gasloze nieuwbouw, iets waar ons kamerlid Liesbeth van Tongeren al jaren voor strijd. Na de recente aardbevingen in Groningen lijkt nu eindelijk het besef door te dringen dat we niet langer kunnen wachten. Volgende week besluit de Tweede Kamer om nieuwbouwwoningen niet langer aan te sluiten op het aardgasnet. Tijd om ook in Baarn tot actie over te gaan. Daarom dienen wij volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in.
lees verder

GroenLinks stelt vragen over misstanden bij de gemeenschappelijke Sociale Dienst

do 25 januari 2018
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks stelt vragen over misstanden bij de gemeenschappelijke Sociale Dienst Onrust bij de BBS, de gemeenschappelijke Sociale Dienst van Baarn, Bunschoten en Soest. Een medewerker kaart onregelmatigheden aan en wordt uiteindelijk ontslagen vanwege 'verstoorde arbeidsverhoudingen'. Een raadswerkgroep in Soest onder leiding van GroenLinks-fractievoorzitter Rosan Coppes buigt zich over de zaak. Een deel van de kritiek van de medewerker wordt weerlegd, maar enkele opmerkingen blijken hout te snijden. De hele gang van zaken roept de vraag op of de medewerker niet als klokkenluider had moeten worden aangemerkt.
lees verder

GroenLinks Baarn vraagt in Week van de Circulaire Economie aandacht voor concrete maatregelen

ma 15 januari 2018
Door: Heidi van Otten

GroenLinks Baarn vraagt in Week van de Circulaire Economie aandacht voor concrete maatregelen Het is deze week de Week van de Circulaire Economie. Een circulaire economie of kringloopeconomie is zó ingericht, dat eindige voorraden grondstoffen niet worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Een goed voorbeeld is het omgekeerd inzamelen van afval. In deze week vraagt GroenLinks Baarn aandacht voor een aantal concrete maatregelen om Baarn als circulaire gemeente een stukje dichterbij te brengen.
lees verder

Nieuwjaarsborrel in LOKAAL-O

za 06 januari 2018
Door: Maurice van der Valk

Nieuwjaarsborrel in LOKAAL-O Om 2018 goed te beginnen nodigt GroenLinks Baarn iedereen uit voor een gezellige nieuwjaarsborrel. Op vrijdag 12 januari van 19.30 tot ongeveer 22.00 proosten we op een mooi verkiezingsjaar. Iedereen is van harte welkom in LOKAAL-O aan de Prof. Meijerslaan 3 te Baarn.
lees verder

Betere informatie en inzicht herplant dankzij vragen GroenLinks

di 05 december 2017
Door: Heidi van Otten

Betere informatie en inzicht herplant dankzij vragen GroenLinks Dankzij vragen van GroenLinks Baarn is er op vrijdag 8 december een informatiebijeenkomst over het groot onderhoud in het Hoge Bomenbos. Om 13 uur praat een bomendeskundige omwonenden en andere belangstellenden bij over de afgegeven kapvergunning voor het verwijderen van 23 bomen en andere aspecten die te maken hebben met het beheer van het Hoge Bomenbos. GroenLinks is blij dat de wethouder onze oproep ter harte heeft genomen en deze bijeenkomst heeft belegd. Dit is echter nog maar het begin van ons dossier over de bomen van Baarn.
lees verder

Cliëntenraad BBS van en voor Baarn: bittere noodzaak

vr 03 november 2017
Door: Jeroen Bosman

Cliëntenraad BBS van en voor Baarn: bittere noodzaak Het is van groot belang dat er in Baarn zo snel mogelijk een cliëntenraad BBS komt. Onze fractie vraagt het college dan ook wat het gaat doen om dit voor elkaar te krijgen. De Participatiewet stelt dat het belangrijk is dat klanten van sociale diensten meedenken over het beleid. Een cliëntenraad is daarvoor de meest voor de hand liggende oplossing. Een vertegenwoordiging die bestaat uit ervaringsdeskundigen kan als geen ander het bestuur adviezen geven over het beleid en de belangen van klanten behartigen.
lees verder

Woningbouw op de Noordschil: een norm is een norm

ma 02 oktober 2017
Door: Jeroen Bosman

Woningbouw op de Noordschil: een norm is een norm Er komen verkiezingen aan. Dat is duidelijk te merken in de discussie over woningbouw op de Noordschil. Partijen doen hun uiterste best om te laten zien dat de kiezer op hen kan rekenen. Door veel nieuwe woningen in het vooruitzicht te stellen. Of door die koste wat het kost tegen te houden. Het verhaal is bekend. De Noordschil ligt langs een autosnelweg, de A1. Daar raast dag en nacht met een snelheid van 130 kilometer per uur verkeer overheen. Dat leidt tot uitstoot van fijnstof (uit uitlaatgassen en bandenslijpsel) en geluid.
lees verder

Baarn Afvalvrij komt dichterbij: Amendement GroenLinks voor versnelling omgekeerd inzamelen aangenomen

vr 29 september 2017
Door: Heidi van Otten

Baarn Afvalvrij komt dichterbij: Amendement GroenLinks voor versnelling omgekeerd inzamelen aangenomen Glas, papier, plastic: dankzij moderne technieken en gescheiden inzamelen is steeds meer van ons afval opnieuw te gebruiken. Dat spaart grondstoffen, scheelt vervuiling en is goedkoper. De gemeente wil daarom dat de inwoners zoveel mogelijk hun afval scheiden en de hoeveelheid restafval drastisch afneemt.
lees verder

Word jij ons gedroomde raadslid

za 09 september 2017
Door: Wim Genuit

Word jij ons gedroomde raadslid GroenLinks groeit, van 4 naar 14 zetels in de Tweede Kamer en de ledenlijst groeit. Ook in Baarn zien wij een groeiend aantal leden. Met onze boodschap over empathie, eerlijk delen en een duurzame samenleving spreken we steeds meer mensen aan die net als wij willen werken aan verandering. Op 21 maart 2018 zijn de raadsverkiezingen en door de toenemende belangstelling zijn wij op zoek naar kandidaten die vol energie en een frisse blik GroenLinks in Baarn willen vertegenwoordigen. Wil jij als raadslid van GroenLinks werken aan verandering in Baarn? Je kunt je tot 9 oktober opgeven.
lees verder

Oproep: hoe ervaart u het contact met de BBS?

vr 01 september 2017
Door: Jeroen Bosman

Oproep: hoe ervaart u het contact met de BBS? Samen met de fractie van de PvdA hebben we het college vragen gesteld over de wijze waarop de sociale dienst BBS omgaat met haar klanten. We vernemen bij tijd en wijle van klanten van de BBS dat de bejegening te wensen overlaat. Er zijn zelfs signalen dat klanten op een gegeven moment om deze redenen afzien van het recht op een bijstandsuitkering.
lees verder

Meer geld voor een mooier, duurzamer en solidair Baarn

di 04 juli 2017
Door: Heidi van Otten

Meer geld voor een mooier, duurzamer en solidair Baarn Ieder jaar in juni buigt de Baarnse gemeenteraad zich weer over de Perspectiefnota. Een nota waarin het college van B&W haar perspectief op de toekomst voor Baarn schetst. Dit perspectief dient als basis voor de begroting van de komende jaren. Hieraan gekoppeld geven alle fracties in de gemeenteraad hun eigen perspectief op Baarn in de vorm van de Algemene Beschouwingen.
lees verder

Herhuisvesting inwonende mantelzorgers

do 29 juni 2017
Door: Nona Salakory

Herhuisvesting inwonende mantelzorgers GroenLinks Baarn heeft waar het kon steeds de aandacht in de gemeenteraad en het college gevraagd voor de problematiek die kan ontstaan voor mantelzorgers wanneer de mensen die ze geholpen hebben naar een verzorgingstehuis of verpleegtehuis moeten verhuizen of, nog erger, indien ze komen te overlijden.
lees verder

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2017 - 2018

wo 21 juni 2017
Door: Heidi van Otten

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2017 - 2018 Op 21 juni vinden de Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017 - 2018 plaats. Hieronder vindt u de inbreng van GroenLinks.
lees verder

GroenLinks is verheugd over inwonertop Baarn

wo 21 juni 2017
Door: Heidi van Otten

GroenLinks is verheugd over inwonertop Baarn GroenLinks Baarn pleit al jaren voor meer wederzijdse betrokkenheid van inwoners en politiek. Eerdere pogingen om een G1000 of een Burgerbegroting te organiseren strandden door gebrek aan politiek lef. Inmiddels ziet een groot deel van de gemeenteraad de voordelen van het betrekken van inwoners en worden er diverse initiatieven genomen die daaraan bij gaan dragen.
lees verder

GroenLinks steunt Baarns Klimaatakkoord

ma 19 juni 2017
Door: Wim Genuit

GroenLinks steunt Baarns Klimaatakkoord Tijdens een picknick in Lage Vuursche afgelopen weekend, spraken de leden van GroenLinks Baarn met elkaar over het Baarns Klimaatakkoord.
lees verder

Schriftelijke vragen herhuisvesting inwonende mantelzorgers

di 06 juni 2017
Door: Allal Ennahachi

Schriftelijke vragen herhuisvesting inwonende mantelzorgers Op 28 september 2016 verzochten GroenLinks en PvdA het college per motie om maatregelen te treffen die voorkomen dat inwonende, mantelzorgverlenende kinderen binnen twee maanden op straat komen te staan zodra de laatst overgebleven ouder de huurwoning heeft verlaten. De portefeuillehouder stelde toen dat hem geen gevallen bekend waren. Daarop besloten wij samen met de PvdA de motie in te trekken en nader onderzoek te doen naar de reikwijdte van het probleem.
lees verder

Schriftelijke vragen Behoud kunstwerken in de openbare ruimte

vr 02 juni 2017
Door: Nona Salakory

Schriftelijke vragen Behoud kunstwerken in de openbare ruimte Op 3 maart jl. ontvingen de leden van de gemeenteraad een brief van de Erfgoedvereniging Heemschut commissie Utrecht. Hierin vraagt zij aandacht voor de bescherming van monumentale kunst op gebouwen uit de wederopbouwperiode in Baarn. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen gesteld aan het college.
lees verder

Schriftelijke vragen tegengaan oplaten ballonnen

vr 02 juni 2017
Door: Heidi van Otten

Schriftelijke vragen tegengaan oplaten ballonnen Vorige maand tijdens Koningsdag is er een ballonnenwedstrijd gehouden door de Baarnsche Courant. Het oplaten van ballonnen is echter zeer schadelijk voor mens en dier, doordat vrijwel alle opgelaten ballonnen in het milieu terecht komen. Dieren kunnen verstrikt raken en stikken in de resten van ballonnen en hun linten. Dit geldt ook voor biologisch afbreekbare ballonnen. Al geruime tijd voert o.a. de Plastic Soup Foundation actie tegen het oplaten van ballonnen. Steeds meer gemeenten sluiten zich daarbij aan. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:
lees verder

Mondelinge vragen over uitvoering 10-puntenplan Verkeer

vr 02 juni 2017
Door: Heidi van Otten

Mondelinge vragen over uitvoering 10-puntenplan Verkeer Op 6 juli 2016 is het 10-puntenplan Verkeer vastgesteld. Hierin staat beschreven welke verkeersprojecten de komende jaren worden uitgevoerd. De raad heeft via een amendement prioriteit gegeven aan (fiets)routes met veel jeugd. Project 7 'Herinrichting laatste deel Goeman Borgesiuslaan' en project 8 'Reconstructie oversteekplaatsen Bestevaerweg' zijn in de planning daarom naar voren gehaald naar "begin 2017". Inmiddels is het begin juni en hebben er nog geen werkzaamheden plaatsgevonden op de betreffende locaties.
lees verder

Loop mee met GroenLinks tijdens de Nacht van de Vluchteling

za 06 mei 2017
Door: Sylvia Birnie

Loop mee met GroenLinks tijdens de Nacht van de Vluchteling Van zaterdag 17 op zondag 18 juni vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Via deze sponsorloop wordt geld ingezameld voor vluchtelingen wereldwijd. Vanuit GroenLinks Baarn loopt in elk geval Maurice van der Valk mee. Maar jij kunt ook meedoen!
lees verder

Laat je door ons in de boot nemen!

vr 28 april 2017
Door: Sylvia Birnie

Laat je door ons in de boot nemen! Dat kan op zaterdag 13 mei, als de Commissie Ledenbinding voor leden en belangstellenden een tochtje over de Eem organiseert. Onderweg zal een gids iets vertellen over de natuur in en rond de rivier en de ontwikkelingen die daar op dit moment gaande zijn. Tijdens deze gezellige middag kun je (nader) kennismaken met het bestuur, de fractie en andere leden. Zelf iemand meenemen mag natuurlijk ook! Je bent van harte welkom!
lees verder

Bedankt voor je stem!

do 16 maart 2017
Door: Maurice van der Valk

Bedankt voor je stem! Een fantastische uitslag voor GroenLinks gisteren. We hebben laten zien dat idealen er toe doen in de politiek.
lees verder

GroenLinks Baarn verheugd met derde BOA

zo 26 februari 2017
Door: Heidi van Otten

GroenLinks Baarn verheugd met derde BOA Binnenkort zullen er in Baarn drie BOA's zijn. Dat is goed nieuws: we verwachten dat de leefbaarheid in Baarn hiermee zal verbeteren.
lees verder

Baarn vervangt schadelijke rubberkorrels op kunstgrasvelden

za 25 februari 2017
Door: Heidi van Otten

Baarn vervangt schadelijke rubberkorrels op kunstgrasvelden Donderdag 23 februari was Baarn landelijk in het nieuws: de gemeenteraad heeft besloten de rubberkorrels op kunstgrasvelden te laten verwijderen. Er komt een alternatief dat minder schadelijk is voor gezondheid en milieu. Het besluit is genomen naar aanleiding van een gezamenlijke motie van de BOP, GroenLinks, D66, PvdA, LTS en CU/SGP.
lees verder

Alerte fractie zorgt voor meer betaalbare woningen

zo 22 januari 2017
Door: Jeroen Bosman

Alerte fractie zorgt voor meer betaalbare woningen Op de locaties van de scholen Gaspard de Coligny en Montini komen woningen. Koop- en huurwoningen. Dankzij alert optreden van onze fractie komt driekwart van de huurwoningen ook beschikbaar voor woningzoekenden met een laag inkomen.
lees verder

Vrouwelijk talent gezocht voor de Baarnse politiek

ma 12 december 2016
Door: Heidi van Otten

Vrouwelijk talent gezocht voor de Baarnse politiek GroenLinks staat voor diversiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeenteraad een goede afspiegeling is van de samenleving. In Baarn is dat helaas (nog) niet het geval. Daar willen we graag wat aan veranderen. Te beginnen met de verhouding man-vrouw. Van de 19 raadsleden zijn er momenteel slechts 3 vrouw. Daarom organiseert onze fractievoorzitter samen met de andere vrouwelijke politici en onze griffier een aantal werkateliers onder leiding van trainer Liesbeth Tettero. De werkateliers zijn bedoeld om vrouwen kennis te laten maken met de gemeentepolitiek.
lees verder

Baarn viert Coming Out Day

do 06 oktober 2016
Door: Sylvia Birnie

Baarn viert Coming Out Day Aanstaande dinsdag is het World Coming Out Day. Ter ere van deze gelegenheid zal de gemeente Baarn dit jaar voor het eerst de regenboogvlag uithangen. Hiertoe werd op initiatief van de LTS en GroenLinks een motie aangenomen in de raad. Om dit te vieren brengt belangenbehartiger COC Midden-Nederland dinsdagmiddag rond 13.45 uur een bliksembezoek aan onze gemeente.
lees verder

Allal Ennahachi keert terug in de raad

vr 02 september 2016
Door: Sylvia Birnie

Allal Ennahachi keert terug in de raad GroenLinks raadslid Allal Ennahachi is weer voldoende fit om zijn werkzaamheden in de Baarnse gemeenteraad te hervatten. Vorig jaar juli liep hij bij een aanrijding een whiplash op die hem dermate beperkte dat raadswerk tijdelijk niet mogelijk was. Maar gelukkig gaat zijn gezondheid langzaam maar zeker vooruit.
lees verder

Motie 'Verbetering schuldhulpverlening' aangenomen

do 07 juli 2016
Door: Jeroen Bosman

Motie 'Verbetering schuldhulpverlening' aangenomen Gemeente, doe meer om mensen die met schulden kampen zo vroeg mogelijk de hand te reiken, zodat hun schuldenlast niet ondraaglijk wordt. Dat is de kern van de motie 'Verbetering schuldhulpverlening' die op 6 juli op initiatief van GroenLinks in de gemeenteraad is aangenomen.
lees verder

Heidi van Otten tijdens de Algemene Beschouwingen: Een Baarn met oog voor de toekomst, een Baarn waar iedereen tot z'n recht komt.

wo 29 juni 2016
Door: Heidi van Otten

Heidi van Otten tijdens de Algemene Beschouwingen: Een Baarn met oog voor de toekomst, een Baarn waar iedereen tot z'n recht komt. Heidi van Otten pleit namens GroenLinks Baarn voor een duurzame, solidaire en open samenleving. Zie hieronder haar pleidooi tijdens de Algemene Beschouwingen.
lees verder

Wateroverlast door hevige regenbuien

di 07 juni 2016
Door: Sylvia Birnie

Wateroverlast door hevige regenbuien Dat onderwerp haalde de afgelopen weken bijna elke dag het nieuws. En door de klimaatverandering zullen dit soort extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen. Er valt meer regen en er valt meer tegelijk. Dat regenwater wordt in de bebouwde kom deels afgevoerd door de riolering. Maar die is niet op dit soort uitschieters berekend. We kunnen de rioleringsbuizen wel verbreden, maar dat kost handenvol geld. Er is een veel goedkopere oplossing: onttegel uw tuin!
lees verder

Overweldigende hoeveelheid handtekeningen voor de petitie David en Daniel blijven hier!

di 17 mei 2016
Door: Alma Nijmeijer

Overweldigende hoeveelheid handtekeningen voor de petitie David en Daniel blijven hier! Op 20 april was er op de Brink in Baarn een drukbezochte, indrukwekkende manifestatie voor de broertjes David (11) en Daniël (12) Mytnik. Ze zijn geboren in Nederland, wonen al jaren in Baarn en hebben geen verblijfsvergunning. Ondanks de positieve sfeer tijdens de manifestatie zijn de angst en onzekerheid er voor David en Daniël (en hun ouders) niet minder op geworden. Nog steeds dreigt uitzetting naar Rusland.
lees verder

Teken de petitie. David en Daniel blijven hier

vr 13 mei 2016
Door: Alma Nijmeijer

Teken de petitie. David en Daniel blijven hier Het is een beetje stil geworden in Baarn na de indrukwekkende manifestatie op de Brink op 20 april. Ondanks de positieve sfeer toen zijn de angst en onzekerheid er voor David en Daniël (en hun ouders) niet minder op geworden. Nog steeds dreigt uitzetting naar Rusland.
lees verder

Allal Ennahachi nog niet terug in de raad

ma 02 mei 2016
Door: Sylvia Birnie

Allal Ennahachi nog niet terug in de raad Allal Ennahachi ging twee jaar geleden enthousiast van start als raadslid van GroenLinks. Met name op sociaal maatschappelijk vlak liet hij dikwijls van zich horen. Op straat werd hij geregeld aangesproken door dorpsgenoten die hun mening wilden geven over de politiek of die een probleem hadden waar ze elders geen gehoor voor vonden. Dat is zoals we Allal kennen: altijd voor anderen klaarstaan.
lees verder

Vuile baggerspecie moet na broedseizoen weg uit depot

ma 02 mei 2016
Door: Jeroen Bosman

Vuile baggerspecie moet na broedseizoen weg uit depot Op 9 maart jl. stelde onze fractie vragen over de gang van zaken rond het baggerdepot Eempolder. In dat depot, gelegen in een beschermd broedgebied, ligt verontreinigde baggerspecie uit de Eem die daar nooit had mogen worden opgeslagen. We vroegen ons af waarom de gemeente Baarn hiervoor een vergunning heeft afgegeven en wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State dat dat ten onrechte is gebeurd. Inmiddels heeft het college geantwoord. Maar die antwoorden hebben voorlopig alleen maar nieuwe vragen opgeroepen.
lees verder

Voltallige gemeenteraad in de bres voor David en Daniël

wo 13 april 2016
Door: Alma Nijmeijer

Voltallige gemeenteraad in de bres voor David en Daniël Vandaag ondertekenden alle fractievoorzitters van de Baarnse gemeenteraad op initiatief van GroenLinks de brief waarin (nogmaals) een beroep wordt gedaan op staatssecretaris Dijkhoff. Steeds meer mensen trekken zich het lot van de twee jonge Baarnaars (10 en 11 jaar) aan.
lees verder

Baarn bijna Fairtrade

zo 20 maart 2016
Door: Sylvia Birnie

Baarn bijna Fairtrade Tijdens een ledenavond van GroenLinks Baarn constateerde Henk Zandvliet, voorzitter van de werkgroep Fairtrade Gemeente De Bilt, dat Baarn eigenlijk al aan bijna alle eisen voldoet om zich Fairtrade Gemeente te mogen noemen. 'De enige twee stappen die nog gezet moeten worden zijn het oprichten van een werkgroep die alle Fairtrade inspanningen in Baarn inventariseert en doorgeeft aan de organisatie die het keurmerk uitgeeft en de gemeente die zich positief uitspreekt over dit initiatief.'
lees verder

Uitnodiging avond Fairtrade gemeente en ALV

do 10 maart 2016
Door: Ciska van den Andel

Uitnodiging avond Fairtrade gemeente en ALV De provincie Utrecht is de eerste Fairtrade provincie van Nederland. Al 15 van de 26 gemeenten uit de provincie dragen deze titel. Daarmee woont 80% van de inwoners van de provincie Utrecht in een Fairtrade gemeente. GroenLinks Baarn heeft de ambitie om van Baarn ook een Fairtrade gemeente te maken.
lees verder

GroenLinks wil duidelijkheid over gang van zaken baggerdepot

wo 09 maart 2016
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks wil duidelijkheid over gang van zaken baggerdepot Onze fractie is zeer bezorgd over de gang van zaken rond het baggerdepot aan het Zuidereind. In dat depot, gelegen in een beschermd broedgebied, ligt verontreinigde baggerspecie uit de Eem die daar nooit had mogen worden opgeslagen. Daarom hebben wij deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college.
lees verder

Overlast Oud & Nieuw

vr 01 januari 2016
Door: Heidi van Otten

Overlast Oud & Nieuw Oud & Nieuw hoort een feest te zijn, maar helaas wordt dit niet door iedereen zo ervaren. Veel mensen zijn bang voor het vuurwerk of ervaren andere overlast tijdens de jaarwisseling. GroenLinks Baarn wil graag deze overlast in kaart brengen, zodat we in de toekomst passende maatregelen kunnen nemen om Oud & Nieuw weer voor iedereen een feest te laten zijn.
lees verder

GroenLinks Baarn wenst iedereen een gelukkig en duurzaam 2016

do 31 december 2015
Door: Heidi van Otten

GroenLinks Baarn wenst iedereen een gelukkig en duurzaam 2016 Het jaar 2015 was een bewogen jaar, zowel lokaal als mondiaal is er veel gebeurd. Op deze laatste dag van het jaar willen we niet teveel terugblikken op deze momenten, maar vooral vooruitkijken naar een nieuw jaar vol kansen en mogelijkheden. Wat ons betreft wordt 2016 het jaar van verdraagzaamheid en solidariteit en het jaar waarin het klimaatakkoord duidelijker vorm krijgt. Kortom, laten we er een mooi jaar van maken. Fractie & bestuur van GroenLinks Baarn
lees verder

Last van onverwachte knallen?

ma 28 december 2015
Door: Heidi van Otten

Last van onverwachte knallen? De kerstdagen zijn voorbij en wij gaan weer richting het einde van het jaar. Met vuurwerk wordt het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. Een mooie traditie die wij, zoals u wellicht weet, liever centraal georganiseerd zien met een verbod voor sommige delen van Baarn. Een mooie grote vuurwerkshow om 0.00 uur ergens waar veel ruimte is voor veel kijkers, is echter nog toekomstmuziek.
lees verder

Investeren in mensen: naar een stimulerende bijstandsregeling

wo 16 december 2015
Door: Jeroen Bosman

Investeren in mensen: naar een stimulerende bijstandsregeling Iedere gemeente in Nederland ontvangt jaarlijks van het rijk een budget om de sociale voorzieningen te kunnen betalen. Dat budget varieert per jaar. Het kan zo maar zijn dat de gemeente aan het eind van het jaar geld tekort komt. Dat is dit jaar in Baarn het geval. Gelukkig kent het rijk een vangnetregeling. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de gemeente een analyse maken van de oorzaak van het tekort en een plan van aanpak opstellen om het tekort het hoofd te bieden.
lees verder

Stageplekken bij GroenLinks Baarn

wo 16 december 2015
Door: Nona Salakory

Stageplekken bij GroenLinks Baarn Deze week is het weer de laatste keer voor de deelnemers van de cursus Politiek Actief. De cursus omvatte vijf bijeenkomsten, waarin onder andere werd uitgelegd hoe het democratisch bestel in elkaar zit. De gemeente Baarn kan heel trots zijn met de ruim dertig deelnemers.
lees verder

Op weg naar een burgerbegroting voor Baarn

ma 02 november 2015
Door: Heidi van Otten

Op weg naar een burgerbegroting voor Baarn Woensdag 28 oktober sprak de gemeenteraad van Baarn over de begroting voor 2016 en verder. De fractie van GroenLinks heeft lang getwijfeld of zij in kon stemmen met de voorgestelde beleidskeuzes. Keuzes waar het in deze begroting alleen gaat over cijfertjes en niet over mensen. Economisme noemt Jesse Klaver dat.
lees verder

Ambitieloos afvalstoffenplan

zo 01 november 2015
Door: Heidi van Otten

Ambitieloos afvalstoffenplan Reikhalzend hebben wij uitgekeken naar het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente Baarn. Een beleidsplan waarmee we serieus aan de slag zouden gaan met het terugdringen van onze afvalstromen. Op 28 oktober was het dan zover en sprak de gemeenteraad zich uit over het nieuwe "grondstoffenplan". GroenLinks is echter zeer teleurgesteld.
lees verder

Samen aan de slag voor een levendig centrum

za 31 oktober 2015
Door: Jeroen Bosman

Samen aan de slag voor een levendig centrum Eind oktober debatteerde de raad over de ontwikkeling van het centrum van Baarn. Dat werd wel eens tijd ook. Het centrum is de economische en sociale motor van ons dorp, broodnodig voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Maar de motor hapert al een tijdje. De crisis heeft diepe sporen achtergelaten. De snelle opkomst van winkelen via internet deed de rest. Het gevolg: dertig leegstaande winkelpanden en een koopavond waarop je in de Laanstraat soms een kanon kunt afschieten.
lees verder

Heidi van Otten in gesprek met Ton van Middelaar op RTV Baarn

za 03 oktober 2015
Door: Maurice van der Valk

Heidi van Otten in gesprek met Ton van Middelaar op RTV Baarn Zaterdag 3 oktober werd op RTV Baarn het programma 'Ton van Middelaar in gesprek met spraakmakende gasten' uitgezonden. Hierin had hij een gesprek met Heidi van Otten, de fractievoorzitter van GroenLinks Baarn. Hier kunt u het ingekorte programma terugluisteren.
lees verder

Tijdelijke vervanging bij GroenLinks Baarn

vr 18 september 2015
Door: Alma Nijmeijer

Tijdelijke vervanging bij GroenLinks Baarn Iedereen die Allal Ennahachi een beetje kent, weet hoe hij zich dag in dag uit, in de gemeenteraad en daarbuiten, inzet voor Baarn en de Baarnaars. In juli was Allal betrokken bij een auto-ongeluk, hij heeft daarbij nekletsel opgelopen.
lees verder

GroenLinks stelt vragen over PlayFountain

do 06 augustus 2015
Door: Heidi van Otten

GroenLinks stelt vragen over PlayFountain GroenLinks heeft samen met de PvdA vragen gesteld aan het college van B&W over de vergunningverlening rond de PlayFountain. Uiteindelijk is de PlayFountain er toch gekomen, maar de wijze waarop verdient volgens onze fracties niet de schoonheidsprijs. Ook over de wijze waarop enkele raadsleden bewoners bejegenen, die het kort geding hebben aangespannen tegen de gemeente, willen wij met onze brief aan het college aan de kaak stellen.
lees verder

Vervolg Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

do 06 augustus 2015
Door: Nona Salakory

Vervolg Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers Naar aanleiding van het stuk ‘Huishoudelijke Hulp Toeslag aan overbelaste mantelzorgers van 6 juli 2015 op de website van GroenLinks Baarn, kregen wij de uitnodiging van wethouder André van Roshum om hem onze resterende vragen mondeling te komen stellen.
lees verder

Baarn door het oog van de naald

wo 29 juli 2015
Door: Heidi van Otten

Baarn door het oog van de naald Op 29 april jl. (later gepubliceerd) heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de claims die POG Vastgoed B.V. en TPN Vastgoed-Ontwikkeling B.V. indienden tegen de gemeente Baarn. Het betrof claims die volgden uit de herontwikkeling van het terrein 'Villa Pera' vanaf 2005. Het is een vrij technisch verhaal, maar in het kort komt het hierop neer.
lees verder

Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

ma 06 juli 2015
Door: Nona Salakory

Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers Via de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Hiervoor is vanuit het rijk extra budget beschikbaar gesteld.
lees verder

RTV Baarn uit beeld. Hopelijk niet meer voor lang.

do 25 juni 2015
Door: Allal Ennahachi

RTV Baarn uit beeld. Hopelijk niet meer voor lang. De lokale zender RTV Baarn blijkt moeilijkheden te hebben met het uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad. Alleen huishoudens die een abonnement hebben van Ziggo, krijgen ontvangst. Heeft u KPN of Tele2, of wilt u kijken via glasvezel, dan krijgt u niets op uw scherm. En dat terwijl RTV Baarn prestatieafspraken met de gemeente heeft die inhouden dat alle inwoners van Baarn de uitzendingen moeten kunnen ontvangen. RTV Baarn krijgt daar gemeentelijke subsidie voor.
lees verder

Kankerbestrijding vanuit uw tuin

do 25 juni 2015
Door: Nona Salakory

Kankerbestrijding vanuit uw tuin Op de gemeenteraadsvergadering van 24 juni jl. heeft de fractie van GroenLinks Baarn vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de inzameling van Taxussnoeisel. Tot op heden wordt dit snoeisel in Baarn niet apart ingezameld, terwijl in Taxus een belangrijke grondstof zit die kankerbestrijdende werking heeft. Het is dus zonde om het Taxusafval in de gewone groene kliko te gooien.
lees verder

GroenLinks stimuleert burgerinitiatief

ma 15 juni 2015
Door: Sylvia Birnie

GroenLinks stimuleert burgerinitiatief

Geef handen en voeten aan je dromen!

Stel dat je buurt wordt gerenoveerd en jij en je buren willen het openbaar groen graag zelf inrichten en onderhouden. Hoe krijg je dat van de grond? Stel dat je een idee hebt voor een maatjesproject voor eenzame buurtbewoners. Hoe kom je dan in contact met de mensen die je verder kunnen helpen?
lees verder

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2016 - 2019

do 11 juni 2015
Door: Jeroen Bosman

Algemene beschouwingen bij Perspectiefnota 2016 - 2019 Op 11 juni vinden de Algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2016 - 2019 plaats. Hieronder vindt u de inbreng van GroenLinks.
lees verder

Reactie GroenLinks Baarn op het coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU-SGP

do 23 april 2015
Door: Allal Ennahachi

Reactie GroenLinks Baarn op het coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU-SGP Op 23 april bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU-SGP "Samen in Baarn, krachtig bestuurd". Hieronder vindt u de reactie van GroenLinks Baarn. GroenLinks had graag samen met BOP, D66 en PvdA haar werk afgemaakt. Het mag niet zo zijn. Overladen met complimenten over de kwaliteiten van onze wethouder gaan wij de oppositie in. U kunt ervan uitgaan dat wij die rol met verve zullen oppakken.
lees verder

Nog even demissionaire wethouders Breukelaar en Blokker doorbreken stilte

do 23 april 2015
Door: Maurice van der Valk

Nog even demissionaire wethouders Breukelaar en Blokker doorbreken stilte Op woensdag 22 april is afscheid genomen van de wethouders Peter Blokker (PvdA) en Margreet Breukelaar (GroenLinks). Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen dezelfde dag een interview in de Baarnsche Courant, waarin beiden terugblikken op het afgelopen jaar en de bestuurscrisis. Hieronder vindt u dit interview.
lees verder

Ontslagbrief Margreet Breukelaar

vr 17 april 2015
Door: Margreet Breukelaar

Ontslagbrief Margreet Breukelaar Op 5 maart j.l. zegde de fractie van D66 de samenwerking op met de BOP, GroenLinks en PvdA, met als gevolg het vertrek van wethouders Vermeer en Koudstaal. Op 23 april zal een nieuwe raadsmeerderheid van VVD, D66, CDA en CU/SGP een coalitieakkoord presenteren. Tegelijkertijd zullen 4 nieuwe wethouders voorgedragen worden. Impliciet betekent dit het ontslag van wethouders Breukelaar en Blokker. Hieronder treft u de ontslagbrief aan die zij afgelopen woensdag aanboden aan burgemeester Röell.
lees verder

Welkomstavond voor nieuwe inwoners Baarn

vr 10 april 2015
Door: Nona Salakory

Welkomstavond voor nieuwe inwoners Baarn Op donderdagavond 9 april werden er 85 nieuwe inwoners door onze burgemeester jhr. Mark Roëll verwelkomd. Dit is een jaarlijks moment om de mening van de inwoners te horen. Er waren 650 uitnodigingen verstuurd en bij deze aanwezigen waren er ook een paar kinderen. Deze werden meteen heel vriendelijk toegesproken door wethouder Peter Blokker van de Partij van de Arbeid.
lees verder

Opening stichting MEO Eemland

vr 10 april 2015
Door: Nona Salakory

Opening stichting MEO Eemland Stichting MEO staat voor Media en Ondersteuning. Een leerwerkbedrijf in Soest voor jongeren, die een achtergrond hebben in de media of in de grafische industrie. Veelal jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een groot deel van hen heeft een Wajong-indicatie.
lees verder

Open brief aan André van Roshum

za 28 maart 2015
Door: Allal Ennahachi

Open brief aan André van Roshum De open brief aan André van Roshum (fractievoorzitter CU/SGP in Baarn) naar aanleiding van zijn radio-interview op RTV Baarn op vrijdag 27 maart 2015.
lees verder

Informatie inwinnen versus achterkamertjespolitiek

vr 27 maart 2015
Door: Allal Ennahachi

Informatie inwinnen versus achterkamertjespolitiek GroenLinks-raadslid Allal Ennahachi reageert op insinuaties van de VVD-fractie. De VVD stelt dat hij en de GroenLinks en PvdA-wethouders het duaal stelsel hebben geschonden. Aangezien de VVD op het laatste moment de vragen heeft teruggetrokken en Allal dus niet in de raad kan reageren op deze beschuldigingen, volgt hieronder zijn reactie.
lees verder

Verlof in roerige tijden

vr 27 maart 2015
Door: Heidi van Otten

Verlof in roerige tijden De fractievoorzitter van GroenLinks Baarn gaat met zwangerschapsverlof. Hieronder geeft zij een terugblik op een roerig jaar.
lees verder

Nona Salakory geïnstalleerd als raadslid van GroenLinks

do 26 maart 2015
Door: Sylvia Birnie

Nona Salakory geïnstalleerd als raadslid van GroenLinks Nona Salakory, in het 'dagelijks leven' bestuurslid van GroenLinks Baarn, is sinds januari van dit jaar tijdelijk van die taken ontheven om zitting te kunnen nemen in de gemeenteraad van Baarn. Zij heeft zich de afgelopen maanden grondig voorbereid en is er helemaal klaar voor om de zwangere Heidi van Otten te vervangen.
lees verder

Schoffelen en scheppen met NLDoet

ma 23 maart 2015
Door: Sylvia Birnie

Schoffelen en scheppen met NLDoet Afgelopen zaterdag stak GroenLinks Baarn in het kader van NLDoet de handen uit de mouwen bij de speeltuinvereniging Oosterhei in Baarn.
lees verder

Nationale Boomfeestdag in Lage Vuursche

wo 18 maart 2015
Door: Nona Salakory

Nationale Boomfeestdag in Lage Vuursche Afgelopen woensdag waren Nona Salakory en Sylvia Birnie in Lage Vuursche bij de nationale boomfeestdag. Er was veel enthousiasme bij de kinderen.
lees verder

Bezuinigen op voorzieningen onbespreekbaar voor GroenLinks

di 10 maart 2015
Door: Heidi van Otten

Bezuinigen op voorzieningen onbespreekbaar voor GroenLinks In de bestuurscrisis die is ontstaan door het vertrek van D66 uit de coalitie, zijn diverse partijen met elkaar in gesprek over een oplossing. GroenLinks blijft zich daarbij constructief opstellen: we zijn bereid en beschikbaar om verantwoordelijkheid te nemen voor stabiel bestuur in Baarn. Maar niet tot elke prijs.
lees verder

GroenLinks betreurt vertrek D66 uit Baarnse coalitie

vr 06 maart 2015
Door: Ciska van den Andel

GroenLinks betreurt vertrek D66 uit Baarnse coalitie Donderdag 5 maart is D66 uit de Baarnse coalitie gestapt. Directe aanleiding waren problemen rond de samenwerking met D66-wethouder Rudolph Vermeer. Dit vloeide voort uit botsende karakters en had uitdrukkelijk niets te maken met inhoudelijke kwaliteiten of procesmatige zaken. Ondanks pogingen van GroenLinks om tot een constructieve oplossing te komen waarbij de coalitie in stand kon blijven, heeft de D66-fractie eenzijdig besloten de handdoek in de ring te gooien.
lees verder

D66 stapt uit Baarnse coalitie

do 05 maart 2015
Door: Heidi van Otten

D66 stapt uit Baarnse coalitie D66 is op donderdagavond 5 maart 2015 uit de coalitie gestapt. De afgelopen tijd zijn er in het college problemen zichtbaar geworden, waarbij er onvoldoende vertrouwen bleek te zijn in de samenwerking met de wethouder van D66, Rudolph Vermeer. Ondanks pogingen van GroenLinks om tot een oplossing te komen, waarbij de coalitie in stand kon blijven, heeft D66 helaas deze stap eenzijdig gezet.
lees verder

Campagne GroenLinks in volle gang

wo 04 maart 2015
Door: Ciska van den Andel

Campagne GroenLinks in volle gang De bakfiets van GroenLinks Baarn staat zaterdag bij de Boni in de Reigerstraat. Uw boodschappen kunt u gratis per fiets laten thuisbezorgen. Voorwaarde: u woont in Baarn en bent zelf ook op de fiets.
lees verder

GroenLinks brengt uw boodschappen thuis: met de bakfiets!

wo 25 februari 2015
Door: Ciska van den Andel

GroenLinks brengt uw boodschappen thuis: met de bakfiets! Ruim baan voor de fiets. Dat is één van de thema's van GroenLinks bij de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Op de fiets kunnen we ons op een gezonde en plezierige manier verplaatsen én we gebruiken minder fossiele brandstoffen. Daarom stimuleert GroenLinks het gebruik van de fiets in de Provincie: betere fietspaden, directe routes en goede fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten.
lees verder

Campagne GroenLinks start op Valentijnsdag

di 10 februari 2015
Door: Ciska van den Andel

Campagne GroenLinks start op Valentijnsdag Komende zaterdag om 14 uur start de verkiezingscampagne van GroenLinks voor de Provinciale Staten op 18 maart. En omdat het Valentijnsdag is, verklaart GroenLinks de liefde aan iedereen die geeft om een sociale, groene en duurzame provincie.
lees verder

Energiebesparing, zonnepanelen, regenwater bij woningen de grond in

ma 02 februari 2015
Door: Maurice van der Valk

Energiebesparing, zonnepanelen, regenwater bij woningen de grond in Baarn wil in 2030 een duurzame, klimaatneutrale gemeente zijn. Om dat doel te bereiken wordt later dit jaar gestart met het opstellen van een ontwikkelingsvisie. Vooruitlopend op de totstandkoming van die visie hebben burgemeester & wethouders een actieplan voor de periode 2015-2018 opgesteld. Milieuwethouder Margreet Breukelaar (GroenLinks) is de trekker van het plan.
lees verder

Zo moeten we de wereld in gaan

ma 12 januari 2015
Door: Allal Ennahachi

Zo moeten we de wereld in gaan Reflectie van Allal Ennahachi in reactie op de moord op de redactieleden van Charlie Hebdo in Parijs op woensdag 7 januari 2015.
lees verder

Flyers niet van GroenLinks

do 08 januari 2015
Door: Sylvia Birnie

Flyers niet van GroenLinks Het bestuur van GroenLinks Baarn is ter ore gekomen dat iemand in ons dorp flyers met het logo van GroenLinks verspreidt. We willen benadrukken dat deze actie niet door GroenLinks Baarn geïnitieerd, noch gesanctioneerd is en dat we ons distantiëren van de inhoud. We gaan er vanuit dat de actie goed bedoeld is, maar zouden het zeer op prijs stellen als ze in de toekomst gevoerd wordt zonder verwijzing naar GroenLinks.
lees verder

Goed bezochte GroenLinks-borrel

di 02 december 2014
Door: Sylvia Birnie

Goed bezochte GroenLinks-borrel Zaterdag de 29e vond ten huize van Nona Salakory een feestelijke GroenLinks-borrel plaats. Naast bestuursleden, fractieleden en de wethouder gaven vier enthousiaste leden acte de présence! We hebben uitgebreid kennisgemaakt en natuurlijk kwam de Baarnse gemeentepolitiek ter sprake. De wethouder heeft iets over haar werkzaamheden verteld en uit de doeken gedaan welke speerpunten ze als GroenLinks-lid wil inbrengen.
lees verder

Bij GroenLinks Baarn op de borrel

do 20 november 2014
Door: Nona Salakory

Bij GroenLinks Baarn op de borrel Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar was u uitgenodigd om bij GroenLinks Baarn op de thee te komen. Op zaterdag 29 november a.s. organiseert het bestuur van GroenLinks Baarn een gezellig samenzijn voor haar leden onder de noemer "Bij GroenLinks Baarn op de borrel".
lees verder

Doet u ook mee aan de virtuele straat van EnergiekBaarn?

wo 19 november 2014
Door: Maurice van der Valk

Doet u ook mee aan de virtuele straat van EnergiekBaarn? Op dinsdag 18 november heeft wethouder Margreet Breukelaar op de markt op De Brink samen met EnergiekBaarn aandacht gevraagd voor het Klimaatstraatfeest. “Het Klimaatstraatfeest is de grootste en leukste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Het is bovendien een leuke manier om met onze inwoners in gesprek te gaan over energiebesparing. Energiebesparing is namelijk niet alleen goed voor het milieu, het kan je nog geld opleveren ook!”
lees verder

GroenLinks tevreden met de begroting 2015-2018

za 01 november 2014
Door: Heidi van Otten

GroenLinks tevreden met de begroting 2015-2018 Op 29 oktober 2014 heeft GroenLinks ingestemd met de begroting van de Gemeente Baarn voor de periode 2015-2018. We zijn erg blij met de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze begroting. Niet alleen is de meerjarenbegroting sluitend, ook worden de voorzieningen in stand gehouden en hoeft er niet roekeloos gesneden te worden in subsidies.
lees verder

Wethouders in beeld

do 09 oktober 2014
Door: Maurice van der Valk

Wethouders in beeld Vanaf woensdag 8 oktober is op RTV Baarn een programma-item gewijd aan de vier wethouders van het Baarnse college. Margreet Breukelaar (GroenLinks), Peter Blokker (PvdA), Rudolph Vermeer (D66) en Kees Koudstaal (BOP) geven ieder een kijkje in de keuken wat betreft hun portefeuilles.
lees verder

Collegeprogramma Baarn

za 27 september 2014
Door: Margreet Breukelaar

Collegeprogramma Baarn Sinds april ben ik GroenLinks wethouder in Baarn. In de afgelopen maanden heb ik kennisgemaakt met tal van mensen en organisaties, ben ik ingewijd in werkwijzen en procedures, en heb ik een eerste indruk gekregen van opstekers, knelpunten en uitdagingen. Langzaam maar zeker begin ik het vak in de vingers te krijgen. Met dit nieuwsbericht wil ik jullie informeren over een aantal zaken binnen mijn portefeuilles die op dit moment spelen. In de toekomst volgt meer op een blog op deze website.
lees verder

Andere aanpak nieuwe coalitie leidt tot levendig debat over perspectiefnota

ma 30 juni 2014
Door: Jeroen Bosman

Andere aanpak nieuwe coalitie leidt tot levendig debat over perspectiefnota Sinds de politieke aardverschuiving van 19 maart en de totstandkoming van een coalitie van BOP, D66, GroenLinks en PvdA waait er een frisse wind door Laanstraat 1. Waar er voorheen voor de oppositie vaak weinig te halen was in het raadsdebat, geeft de nieuwe coalitie de raad bewust de ruimte om met ideeën te komen en daarvoor naar meerderheden te zoeken.
lees verder

GroenLinks maakt vrijwillig groenbeheer door bewoners mogelijk

ma 30 juni 2014
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks maakt vrijwillig groenbeheer door bewoners mogelijk Geef bewoners die dat willen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met het openbaar groen in hun woonomgeving. Dat was het idee achter de motie die GroenLinks op woensdag 25 juni samen met ChristenUnie/SGP indiende in de raad.
lees verder

DE UITDAGING: denk mee over het verkiezingsprogramma

di 24 juni 2014
Door: Maurice van der Valk

DE UITDAGING: denk mee over het verkiezingsprogramma Utrecht is een provincie met wenkend perspectief. Dat perspectief wil GroenLinks behouden en versterken, zowel voor de huidige bewoners als voor toekomstige. Maar ook voor passanten en voor degenen, die er vooral hun maatschappelijk en economisch bestaan vinden. Daarom dagen we de (actieve) leden van GroenLinks uit input te leveren voor het Verkiezingsprogramma waarmee hun partij in 2015 mee gaat doen aan de verkiezing van Provinciale Staten.
lees verder

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015-2018

wo 11 juni 2014
Door: Heidi van Otten

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015-2018 GroenLinks is de partij die staat voor een duurzame, sociale en open gemeente. Wij kiezen niet voor een terugtredende overheid, maar voor een overheid dit dichtbij haar inwoners staat en die ondersteuning biedt waar dat nodig is. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk toekomstgericht en transparant te zijn. Daarom zijn wij ook erg blij met de voorliggende perspectiefnota. Niet omdat wij graag bezuinigen, maar omdat op een transparante en toekomstbestendige wijze een aantal keuzes worden voorgelegd
lees verder

Ja of nee tegen Europa: dat is niet de keuze!

ma 19 mei 2014
Door: Alma Nijmeijer

Ja of nee tegen Europa: dat is niet de keuze! Verkiezingsdebatten in de media beperken zich vaak tot de bekende oneliners ‘voor’ of ‘tegen’ Europa. De nadruk ligt daarbij niet op (de beste) oplossingen voor grote problemen in Europa maar op de onduidelijkheid, de ondoorzichtigheid en de bureaucratie.
lees verder

Margreet Breukelaar opent de Wereld van Pippe

ma 12 mei 2014
Door: Nona Salakory

Margreet Breukelaar opent de Wereld van Pippe Op zaterdag 10 mei jl., precies op de internationale World Fair Trade dag, werd de wereld van Pippe geopend. Dit is een naamsverandering van Fair met Flair en wat voorheen de Wereldwinkel werd genoemd.
lees verder

Margreet Breukelaar wethouder namens GroenLinks Baarn

do 24 april 2014
Door: Heidi van Otten

Margreet Breukelaar wethouder namens GroenLinks Baarn Op 23 april is in Baarn een nieuw college geïnstalleerd. Voor GroenLinks Baarn een bijzonder college, omdat wij voor het eerst deel hiervan uit maken. Wethouder Margreet Breukelaar zal de komende vier jaar namens GroenLinks zitting nemen in dit college en zich inzetten voor een duurzame, sociale en transparante gemeente.
lees verder

Nieuwe fractie geïnstalleerd

do 24 april 2014
Door: Heidi van Otten

Nieuwe fractie geïnstalleerd Met de installatie van Jeroen Bosman als steunfractielid is de nieuwe fractie van GroenLinks compleet. Fractievoorzitter Heidi van Otten zal de komende vier jaar samen met mede-raadslid Allal Ennahachi en steunfractielid Jeroen Bosman de belangen van de GroenLinkskiezers behartigen in de gemeenteraad.
lees verder

Coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Baarn'

di 15 april 2014
Door: Heidi van Otten

Coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor  Baarn' De partijen BOP, D66, GroenLinks en PvdA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Dinsdagmiddag hebben de fractievoorzitters het akkoord aangekondigd bij burgemeester Mark Roëll. De vier partijen kiezen voor een progressieve koers onder het motto: 'Nieuwe energie voor Baarn'
lees verder

Afscheid Wim Genuit

do 27 maart 2014
Door: Nona Salakory

Afscheid Wim Genuit Op de bijzondere gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2014 kreeg Wim te midden van zijn ouders, familieleden en vrienden een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Onze burgemeester, Mark Röell, benoemde hem tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Voor Wim Genuit komt er weer tijd vrij voor andere dingen dan gemeentelijke politiek.
lees verder

GroenLinks Baarn verdubbelt haar zetelaantal

do 20 maart 2014
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks Baarn verdubbelt haar zetelaantal De gemeenteraadsverkiezingen 2014 zijn achter de rug. De kiezer heeft gesproken. De definitieve uitslag wordt vrijdag verwacht, maar nu al is duidelijk dat één op de tien inwoners van Baarn afgelopen woensdag zijn stem aan GroenLinks heeft gegeven. Hierdoor is GroenLinks voor het eerst met twee zetels vertegenwoordigd in de Baarnse gemeenteraad.
lees verder

GroenLinks: duurzame energie voor Baarn

vr 14 maart 2014
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks: duurzame energie voor Baarn 'Duurzame energie voor Baarn'. Onder dat motto presenteert GroenLinks Baarn zich komende zaterdag op de Verkiezingsmarkt op de Brink. Met nieuwe, energieke kandidaten voor de gemeenteraad. Kandidaten met ideeën om in de komende raadsperiode ècht werk te maken van energiebesparing en investeringen in duurzame energiebronnen.
lees verder

GroenLinks Baarn: nieuwe lijsttrekker, zelfde frisse koers

wo 12 maart 2014
Door: Nona Salakory en Sylvia Birnie

GroenLinks Baarn: nieuwe lijsttrekker, zelfde frisse koers Het interview met vertrekkend fractievoorzitter Wim Genuit en lijsttrekker Heidi van Otten in de Baarnsche Courant van 12 maart.
lees verder

Uitzending Verkiezingsdebat in de Speeldoos

vr 07 maart 2014
Door: Heidi van Otten

Uitzending Verkiezingsdebat in de Speeldoos Op 6 maart was het verkiezingsdebat in de Speeldoos, waarbij alle lijsttrekkers met elkaar in debat gingen over vier thema's: het centrum, de belastingdruk, de zorg en woningbouw. Hier kunt u de uitzending van RTV Baarn terugkijken en onze standpunten nog eens rustig teruglezen.
lees verder

Succesvolle GL-initiatieven in de raadsperiode 2010-2014

wo 05 maart 2014
Door: Wim Genuit

Succesvolle GL-initiatieven in de raadsperiode 2010-2014 GroenLinks had de afgelopen periode één zetel in de gemeenteraad van Baarn. Dat lijkt wat weinig om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Toch kan GroenLinks bogen op een aantal succesvolle moties en amendementen. Een overzicht.
lees verder

Sterke bestuurders bundelen lokale energie!

wo 05 maart 2014
Door: Jeroen Bosman

Sterke bestuurders bundelen lokale energie! Onder dit motto hebben GroenLinks-afdelingen in de regio de handen ineen geslagen. Wethouders en lijsttrekkers van GroenLinks houden komende zaterdag een tocht door de regio, met korte bezoeken aan vijf gemeenten: De Bilt, Amersfoort, Zeist, Baarn en Soest. Deelnemers zijn Cees van Eijk (wethouder in Amersfoort), Joke Leenders (wethouder in Zeist), Heidi van Otten (lijsttrekker in Baarn) en Monica Falck (kandidaat-raadslid Soest). Voor de tocht heeft Greenwheels een deelauto beschikbaar gesteld.
lees verder

Première verkiezingsfilm op RTV Baarn

zo 02 maart 2014
Door: Heidi van Otten

Première verkiezingsfilm op RTV Baarn Op 1 maart ging op RTV Baarn onze verkiezingsfilm voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 in première. Hierin laten we zien wat onze speerpunten voor de komende jaren zijn, namelijk werk, zorg, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.
lees verder

GroenLinks Baarn de straat op voor goede zorg op maat

vr 28 februari 2014
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks Baarn de straat op voor goede zorg op maat GroenLinks Baarn vervolgt komende zaterdag haar straatcampagne bij supermarkt Coop aan de Hoofdstraat. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart gaan lijsttrekker Heidi van Otten en haar elftal kandidaten in gesprek met inwoners van Baarn over wat hen bezighoudt.
lees verder

GroenLinks standpunt ten aanzien van centrumontwikkeling ('Laanplein')

do 27 februari 2014
Door: Wim Genuit

GroenLinks standpunt ten aanzien van centrumontwikkeling ('Laanplein') In de raadsvergadering van 26 februari j.l. stond het parkeerterrein achter de Laanstraat op de agenda. Aan de orde was een voorstel van het college om een strategisch parkeerplan en een plan van aanpak voor de herinrichting van het bestaande parkeerterrein te maken, de mogelijkheden van een parkeerfonds te onderzoeken, en intussen in gesprek te blijven met Bastion en DAV.
lees verder

GroenLinks in Lage Vuursche

ma 24 februari 2014
Door: Nona Salakory

GroenLinks in Lage Vuursche Vorige week vrijdag toog GroenLinks Baarn naar Lage Vuursche. Huis aan huis werd de flyer 'Stel je voor… een Baarn om trots op te zijn' aangeboden. Dat werd zeer op prijs gesteld.
lees verder

GroenLinks Baarn gaat 6 zaterdagen de straat op

za 01 februari 2014
Door: Jeroen Bosman

GroenLinks Baarn gaat 6 zaterdagen de straat op GroenLinks Baarn gaat de komende zaterdagen de straat op. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart gaan lijsttrekker Heidi van Otten en haar elftal kandidaten iedere zaterdag met inwoners van Baarn in gesprek over wat hen bezighoudt.
lees verder

Motie van afkeuring voor wethouder De Wilde voor slechte communicatie

wo 18 december 2013
Door: Wim Genuit

Motie van afkeuring voor wethouder De Wilde voor slechte communicatie Op 29 februari 2012 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over vervangende huisvesting voor de NBS, een besluit dat voorzag in revitalisering van het oude waldheimgebouw. De uitvoering van deze revitalisering zoals die nu plaatsvindt komt niet overeen met het beeld dat in het betreffende raadsvoorstel geschetst is.
lees verder

Reactie GroenLinks Baarn op beantwoording schriftelijke vragen revitalisering voormalige Waldheim

zo 15 december 2013
Door: Heidi van Otten

Reactie GroenLinks Baarn op beantwoording schriftelijke vragen revitalisering voormalige Waldheim Dit najaar hebben wij met stijgende verbazing en zelfs met enige ontzetting gekeken naar de sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Waldheim-MAVO. In februari 2012 wordt het voorstel van het college om de NBS te herhuisvesten in het gebouw van de voormalige Waldheim-MAVO besproken in de raad.
lees verder

Heidi van Otten lijsttrekker GroenLinks Baarn

di 03 december 2013
Door: Jeroen Bosman

Heidi van Otten lijsttrekker GroenLinks Baarn De leden van GroenLinks Baarn hebben Heidi van Otten unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Ze is de opvolger van Wim Genuit, die de afgelopen drie raadsperiodes het gezicht van GroenLinks Baarn in de raad was.
lees verder

Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota 2014-2017

wo 12 juni 2013
Door: Wim Genuit

Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota 2014-2017 Tijdens de Algemene Beschouwing bij de Perspectiefnota spreken de verschillende gemeenteraadsfracties met elkaar over de perspectiefnota voor de periode 2014-2017. De algemene beschouwingen geven de visie van de verschillende politieke partijen hierop. Hier vind u onze bijdrage.
lees verder

Allal Ennahachi naar GroenLinks

do 23 mei 2013
Door: Sylvia Birnie

Allal Ennahachi naar GroenLinks De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lijken nog ver weg, maar in de verschillende partijen wordt al druk nagedacht over de komende campagnetijd. Ook raadslid Allal Ennahachi moest zich bezinnen op zijn positie.
lees verder

Amendement tegen bezuiniging klimaatdoelstellingen

wo 31 oktober 2012
Door: Wim Genuit

Amendement tegen bezuiniging klimaatdoelstellingen Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Baarn heeft GroenLinks samen met de PvdA een amendement ingediend om de voorgestelde bezuiniging op het uitvoeren van het gemeentelijk klimaatbeleid tegen te houden. Het amendement is door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Hier vind u de volledige tekst van het amendement:
lees verder

Algemene beschouwingen begroting 2013

wo 31 oktober 2012
Door: Wim Genuit

Algemene beschouwingen begroting 2013 Tijdens de jaarlijkse begrotingsraad spreken de verschillende gemeenteraadsfracties met elkaar over de begroting voor het komende jaar. De algemene beschouwingen geven de visie van de verschillende politieke partijen hierop. Hier vind u onze bijdrage.
lees verder

Motie Gewortelde Asielkinderen

wo 29 februari 2012
Door: Heidi van Otten

Motie Gewortelde Asielkinderen Op 29 februari 2012 dient GroenLinks Baarn samen met D66 en PvdA een motie in voor het Kinderpardon. Lees hier de volledige tekst:
lees verder

Uitbreiding statiegeldregeling

wo 29 februari 2012
Door: Heidi van Otten

Uitbreiding statiegeldregeling Op 29 februari 2012 dient GroenLinks Baarn samen met de ChristenUnie, D66 en de BOP een motie in voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Lees hier de volledige tekst:
lees verder

Ontwikkelingen Parkeerterrein Laanstraat

do 30 juni 2011
Door: Heidi van Otten

Ontwikkelingen Parkeerterrein Laanstraat Op 29 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Baarn een besluit genomen over het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein. Voor GroenLinks was het geen uitgemaakte zaak. We hebben lang in dubio gezeten of we wel of niet akkoord konden gaan met het voorstel. Daarom willen we ons standpunt hier (nogmaals) toelichten.
lees verder

GroenLinks behaalt hoogste ledenaantal ooit

do 03 juni 2010
Door: Heidi van Otten

GroenLinks behaalt hoogste ledenaantal ooit Per 1 juni 2010 kan GroenLinks per saldo 3.400 leden optellen sinds de vorige peildatum 1 januari 2010. Daarmee komt het totaal aantal leden van GroenLinks enkele honderden hoger uit dan het vorige record uit 2007. Toen telde de partij 23.490 leden.
lees verder

Motie GroenLinks: verkeersplan en openbare commissie

vr 02 april 2010
Door: Heidi van Otten

Motie GroenLinks: verkeersplan en openbare commissie De coalitie neemt het in de motie van GroenLinks voorgestelde verkeersplan en het formeren van een Verkeerscommissie over en zal de voorstellen verwerken in het coalitieakkoord.
lees verder

GroenLinks zorgt voor Welzijn

vr 26 februari 2010
Door: Wim Genuit

GroenLinks zorgt voor Welzijn Nu bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, gaat het erom dat er niet met de botte bijl wordt geregeerd. Ook niet in Baarn. We zullen procesmatig moeten leren denken en beslissen, waarbij de belanghebbende burgers van meet af aan worden betrokken. Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. En die verschillen doen er toe.
lees verder

Valentijnsactie: GroenLinks steekt leraar hart onder de riem

zo 14 februari 2010
Door: Heidi van Otten

Valentijnsactie: GroenLinks steekt leraar hart onder de riem Onderwijswoordvoerder Heleen Nauta van GroenLinks stak op vrijdag - een voorproefje van Valentijnsdag – samen met Wim Genuit, Heidi van Otten en Nona Salakory - de leraren van basisscholen Montini en Guido de Brès een hart onder de riem. Op die twee scholen overhandigden ze de Valentijnskaart die alle basisscholen in Baarn ontvangen. De feestelijke GroenLinks-actie is bedoeld om leerkrachten, die een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk klimaat, in het zonnetje te zetten.
lees verder

GroenLinks Baarn stelt: Eemland Wonen moet ook duurzaam bouwen

do 11 februari 2010
Door: Margreet Breukelaar

GroenLinks Baarn stelt: Eemland Wonen moet ook duurzaam bouwen In de Commissie Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB) is gesproken over de Prestatieafspraken tussen Gemeente Baarn en Eemland Wonen waarover de gemeenteraad zich op 17 februari uitspreekt. Namens GroenLinks drong Margreet Breukelaar aan op aandacht voor duurzaam bouwen en woningisolatie voor huurders.
lees verder

Waarom GroenLinks Baarn voor betaald parkeren is

zo 07 februari 2010
Door: Wim Genuit

Waarom GroenLinks Baarn voor betaald parkeren is Bent u voor of tegen gratis parkeren in Baarn? Vraag het een gemiddelde bezoeker van het centrum en het zal u niet verbazen dat een grote meerderheid zal antwoorden met “vóór”.
lees verder

Amendement GroenLinks t.b.v. onafhankelijk leefwensenonderzoek

vr 05 februari 2010
Door: Wim Genuit

Amendement GroenLinks t.b.v. onafhankelijk leefwensenonderzoek In het raadsdebat over het voorontwerp-bestemmingsplan Drakenburgergracht, woensdag 27 januari 2010, heeft GroenLinks een amendement ingebracht. Dit amendement had als doel om de medewerking van de gemeente Baarn aan de plannen van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort afhankelijk te stellen van een onafhankelijk leefwensenonderzoek onder de cliënten van beide instellingen. Het amendement is verworpen met de stemmen van de coalitiefracties tegen.
lees verder

Het paard warm ingepakt

zo 17 januari 2010
Door: Alma Nijmeijer

Het paard warm ingepakt GroenLinks wil offensief voor isolatie huurwoningen Onder het motto 'laat huurders niet in de kou staan' heeft GroenLinks dit weekend in 66 gemeentes actie gevoerd voor betere woningisolatie. Ook in Baarn: op de Brink is het paard geïsoleerd met lekker warme dekens.
lees verder

BC: "Ambitieus verkiezingsprogramma GroenLinks sociaal en solidair"

ma 11 januari 2010
Door: Heidi van Otten

BC: BC - Baarnaars moeten minder met de auto naar het centrum. De druk op de huidige parkeerplaatsen, die intensief worden gebruikt, daalt en het gebruik van zowel de fiets als de benenwagen neemt toe. Om dit te bereiken is GroenLinks bereid betaald parkeren in het centrum in te voeren. ‘Een kleine bijdrage’ kan de verstokte autobestuurder ertoe bewegen de fiets te pakken of te gaan lopen. Centrumbewoners moeten een ontheffing krijgen.
lees verder

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

za 09 januari 2010
Door: Heidi van Otten

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend GroenLinks Baarn heeft zin in de toekomst. Dat is zeker het motto na de ALV van vrijdag 8 januari 2010. Met algemene stemmen zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor 2010 – 2014 door de leden goedgekeurd. De commissie die zich sterk heeft gemaakt om de standpunten goed te formuleren en goed te onderbouwen kan terugkijken op een geslaagde actie.
lees verder

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn