Ambitieloos afvalstoffenplan

Ambitieloos afvalstoffenplan

zondag 1 november 2015, door: Heidi van Otten

Reikhalzend hebben wij uitgekeken naar het nieuwe grondstoffenplan van de gemeente Baarn. Een beleidsplan waarmee we serieus aan de slag zouden gaan met het terugdringen van onze afvalstromen. Op 28 oktober was het dan zover en sprak de gemeenteraad zich uit over het nieuwe "grondstoffenplan". GroenLinks is echter zeer teleurgesteld.


Vorig jaar zijn er door de raad doelstellingen vastgesteld over een betere afvalscheiding. Ook zou de resterende afvalstroom in tien jaar worden gehalveerd. Nu blijkt dat we dit jaar al niet voldoen aan deze doelstellingen en ook in 2016 gaan we nauwelijks wat doen om de gestelde ambities te halen. Pas in 2017 worden keuzes gemaakt op het gebied van omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen houdt in dat afvalstoffen die hergebruikt kunnen worden, zogenaamde grondstoffen, aan huis worden ingezameld en het beetje afval wat overblijft niet of minder frequent.

Tijdens het debat in de gemeenteraad is alleen gesproken over volume en ophaalfrequentie, niet over ambitie en doelstellingen. Feit is dat we in Baarn in 2015 en 2016 niet voldoen aan onze doelstelling van 65% afvalscheiding.
Het voorstel van het college gaat daar geen verandering in brengen. Ergens in 2017 gaat Baarn starten met een andere manier van inzamelen, in de hoop dat we in 2025 onze doelstellingen halen. Met deze houding gaat dat zeker niet lukken.

Laten we het niet hebben over hoe groot een kliko moet zijn om alle mogelijke afval kwijt te kunnen, maar laten we het hebben over wat er nodig is om er gezamenlijk voor te zorgen dat we onze afvalstroom verminderen. De doelstellingen zoals geformuleerd in het regionale afvalbeleidsplan lijken logisch, van 65% nu, naar 75% over 5 jaar en 83% over 10 jaar, maar om dat te bereiken zullen we onze restafvalstroom minimaal moeten halveren.
Een beetje meer afvalscheiding is op termijn dan niet voldoende. We zullen rigoureus moeten veranderen in onze manier van denken over afval en grondstoffen. Dat vraagt om serieuze maatregelen en wel nu. Dit collegevoorstel voorziet daar onvoldoende in en is wat GroenLinks betreft klaar voor recycling.
Alle afval die moet worden afgevoerd halen we eigenhandig in huis. Daar begint het. En wat we zelf in huis kunnen halen, kunnen we ook zelf wegbrengen. Dat is echt omgekeerd inzamelen en pas als we daar serieus mee aan de slag gaan, kunnen we onze afvalstroom inperken en zorgen dat onze grondstoffen optimaal hergebruikt worden. Alleen dan komt ons toekomstbeeld van een circulaire economie, waarbij geen restafval meer bestaat, enigszins in beeld.

GroenLinks heeft samen met de CU/SGP nog een amendement ingediend om de invoering van de beoogde maatregelen te versnellen. Dat zou een enorme stap in de goede richting zijn. Er zijn voldoende pilots gedaan in het land om in Baarn de juiste keuzes te kunnen maken. Daarom hebben we opgeroepen om direct starten en niet eerst nog een jaar afwachten. Wat GroenLinks betreft mogen mensen vanaf morgen hun drankkarton en metaal aanbieden in de plastic heroeszak. En starten we per 1 januari 2016 met de uitrol van de overige maatregelen. De wethouder gaf aan dat dit niet haalbaar zou zijn. Terwijl in andere gemeenten al maanden geleden is gestart met de invoer van nieuwe vormen van afval- en grondstoffeninzameling.

GroenLinks zal de komende jaren de voortgang rondom dit afvalplan nauwlettend volgen en daar waar onvoldoende inzet wordt getoond, zullen wij het college daarop aanspreken. 

Zelf ben ik alvast begonnen met, naast plastic, ook drankkartons en metaal te scheiden. Ik ben erg benieuwd hoeveel zakken ik begin januari eindelijk aan de straat kan zetten. Mijn grijze kliko, die in Baarn standaard 240 liter is, heb ik begin dit jaar al omgeruild voor een kleinere variant van 140 liter maar ik verwacht dat dit ruim voldoende is, ook als deze maar eens per vier weken wordt geleegd.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn