Andere aanpak nieuwe coalitie leidt tot levendig debat over perspectiefnota

Andere aanpak nieuwe coalitie leidt tot levendig debat over perspectiefnota

maandag 30 juni 2014, door: Jeroen Bosman

Sinds de politieke aardverschuiving van 19 maart en de totstandkoming van een coalitie van BOP, D66, GroenLinks en PvdA waait er een frisse wind door Laanstraat 1. Waar er voorheen voor de oppositie vaak weinig te halen was in het raadsdebat, geeft de nieuwe coalitie de raad bewust de ruimte om met idee├źn te komen en daarvoor naar meerderheden te zoeken.

Tijdens de debatten over de Perspectiefnota op 11 en 25 juni was die frisse wind duidelijk voelbaar. Soms nog even wennen, maar velen ervaren het als een verademing.

Er stond wat op het spel. De Perspectiefnota 2014 - 2018 laat zien dat de gemeentelijke begroting bij ongewijzigd beleid de komende jaren jaarlijks een structureel tekort van 7 ton laat zien. In soortgelijke situaties in het verleden kwam het college met uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen waaraan de oppositie weinig meer kon veranderen.
Het nieuwe college besloot het anders aan te pakken: aan de raad werd een aantal denkrichtingen voor ombuigingen voorgelegd. Het was even schakelen, maar op 25 juni pakte de raad de handschoen met verve op: diverse gelegenheidscoalities kwamen met constructieve voorstellen die tot een levendig debat leidden. Dat kwam ook de sfeer in de raadszaal duidelijk ten goede.

De coalitiefracties dienden een gezamenlijk amendement in waarin het college werd gevraagd om voor de noodzakelijke ombuigingen eerst in eigen huis te kijken, en wel door efficiënter in te kopen en aan te besteden en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Pas als dit niet tot de gewenste besparingen leidt, komt een korting van maximaal 2,5% op de budgetten voor onderhoud van de openbare ruimte en de gesubsidieerde instellingen in beeld. Naast de coalitiepartijen schaarden ook ChristenUnie / SGP en LTS zich achter het amendement. Vervolgens werd de gewijzigde Perspectiefnota met 12 tegen 6 stemmen werd aangenomen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn