Baarn Afvalvrij komt dichterbij: Amendement GroenLinks voor versnelling omgekeerd inzamelen aangenomen

Baarn Afvalvrij komt dichterbij: Amendement GroenLinks voor versnelling omgekeerd inzamelen aangenomen

vrijdag 29 september 2017, door: Heidi van Otten

Glas, papier, plastic: dankzij moderne technieken en gescheiden inzamelen is steeds meer van ons afval opnieuw te gebruiken. Dat spaart grondstoffen, scheelt vervuiling en is goedkoper. De gemeente wil daarom dat de inwoners zoveel mogelijk hun afval scheiden en de hoeveelheid restafval drastisch afneemt.

Het Grondstoffenplan van de gemeente Baarn gaat uit van het verminderen van restafval (grijze kliko) tot maximaal 100kg per persoon per jaar vanaf 2025. Om dit te halen wordt het scheiden van afval gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van recyclebare afvalstoffen, zogenaamde grondstoffen, gemakkelijke te maken en de service op het aanbieden van onbruikbaar restafval te verlagen. Dit noemen we 'omgekeerd inzamelen'.

GroenLinks is een groot voorstander van 'omgekeerd inzamelen' en gaat graag nog een stap verder: wij vragen aandacht voor het verminderen van al het afval, recyclebaar of niet. Dit kan worden bereikt door goede voorlichting en goede service. Ook pleiten wij ervoor om standaard het kleine type containers aan te bieden, zodat mensen zich meer bewust worden van de hoeveelheid afval die ze aan de straat zetten.

In september stond de invoering van omgekeerd inzamelen op de agenda van de gemeenteraad. Net als bij de vaststelling van het Grondstoffenplan in 2015 waren wij ook dit keer niet tevreden met de ambitie van het college, namelijk het implementeren van omgekeerd inzamelen per 2020 en alleen voor laagbouwhuishoudens.

Om te laten zien dat de ambitie veel eerder haalbaar is, heeft GroenLinks Baarn afgelopen maand een experiment gedaan. Verschillende fractie- en bestuursleden hebben een aantal weken lang hun restafval en PMD apart gehouden. Uitgaande van 100kg per jaar, betekent dit een kleine 2 kg per persoon per week. Alle deelnemers haalden deze ambitie ruimschoots. Het verminderen van PMD bleek wat lastiger, maar maximaal 1 zak per 2 weken is zeker haalbaar. Via het twitteraccount @AfvalvrijBaarn zijn de bevindingen gedeeld.

Omdat wij niet tevreden waren met het voorstel van het college heeft GroenLinks het initiatief genomen om samen met CU/SGP en PvdA een amendement in te dienen voor het versnellen van de implementatie. Dit amendement is aangenomen. Een groot deel van Baarn gaat al in 2018 over op omgekeerd inzamelen door middel van een extra kliko voor plastic, blik en drankkarton (PMD). Voor wijken met kleine tuinen, wordt gekeken naar het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval, zodat deze huishoudens geen vierde kliko hoeven te krijgen.

Een ander amendement van GroenLinks samen met PvdA ging over het invoeren van omgekeerd inzamelen bij hoogbouw. Deze groep wordt nu geheel buiten beschouwing gelaten. Wij vinden dat ook bewoners van hoogbouw in de gelegenheid moeten worden gesteld om mee te doen met afvalscheiding. Met name GFT is nu een probleem. Het amendement riep dan ook op om bij hoogbouw ondergrondse containers voor GFT te plaatsen. Helaas haalde dit voorstel het niet.

GroenLinks Baarn is van mening dat we alle zeilen moeten bijzetten om de gestelde ambitie op afvalvermindering te halen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Na invoeren van omgekeerd inzamelen is een besparing mogelijk van € 189.000 euro per jaar. Dit geeft meer dan voldoende ruimte om inwoners die extra hun beste doen en nauwelijks nog restafval hebben, te belonen. Helaas zijn de andere fracties nog niet zover en blijft de ambitie op afval- en grondstoffenbeleid matig.

> amendement versnelling (PDF)
> amendement hoogbou (PDF)
> motie tarifering (PDF)

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn