Baarn door het oog van de naald

Baarn door het oog van de naald

woensdag 29 juli 2015, door: Heidi van Otten

Op 29 april jl. (later gepubliceerd) heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de claims die POG Vastgoed B.V. en TPN Vastgoed-Ontwikkeling B.V. indienden tegen de gemeente Baarn.
Het betrof claims die volgden uit de herontwikkeling van het terrein 'Villa Pera' vanaf 2005.

Het is een vrij technisch verhaal, maar in het kort komt het hierop neer.

De eisers hadden de claims ingediend omdat de Belastingdienst aan POG B.V. een naheffing wegens omzetbelasting had gestuurd omdat de bouwvergunning door de gemeente Baarn zou zijn afgegeven voordat de bouwgrond was geleverd. In een dergelijk geval geldt dat er geen vrijstelling is van omzetbelasting. De bouwvergunning had na de levering moeten plaatsvinden, dan zou de vrijstelling hebben gegolden.

POG was van mening dat de fout van de te vroege afgifte van de bouwvergunning bij de gemeente Baarn lag en heeft het bedrag van de naheffing via de procedure willen laten doorbelasten aan de gemeente Baarn. De gemeente echter stelde dat de vermeende bouwvergunning (die was afgegeven voor de levering van de bouwgrond) niet rechtsgeldig was en dat er wel degelijk pas NA de levering een geldige bouwvergunning was afgegeven.
Het document dat als bouwvergunning doorging heeft voor veel verwarring gezorgd. De rechtbank heeft uiteindelijk voor recht moeten verklaren dat het niet ging om een rechtsgeldig verleende bouwvergunning. Wel vond de Rechtbank dat de gemeente Baarn "feitelijk heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens POG c.s. in acht had moeten nemen." (rechtsoverweging 4.4.3.)

Zie voor de uitspraak deze link.

De claims, bestaande uit € 402.000,00 (de naheffing) en ongeveer € 148.000,00 (gemaakte kosten door POG B.V.), zijn gelukkig geheel afgewezen. 

De gemeente Baarn is hiermee echter wel door het oog van de naald gegaan, nu de Rechtbank heeft vastgesteld dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld jegens POG B.V. Alleen omdat POG B.V. haar kosten niet goed had gespecificeerd, is de claim afgewezen. Had zij dit wel gedaan, dan was de claim toegewezen geweest en had de gemeente de kosten moeten vergoeden. 

GroenLinks meent daarom dat een goede evaluatie van dit proces op zijn plaats is en de fractie beraadt zich nog over verdere actie. 

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn