BC:

BC: "Ambitieus verkiezingsprogramma GroenLinks sociaal en solidair"

maandag 11 januari 2010, door: Heidi van Otten

BC - Baarnaars moeten minder met de auto naar het centrum. De druk op de huidige parkeerplaatsen, die intensief worden gebruikt, daalt en het gebruik van zowel de fiets als de benenwagen neemt toe. Om dit te bereiken is GroenLinks bereid betaald parkeren in het centrum in te voeren. ‘Een kleine bijdrage’ kan de verstokte autobestuurder ertoe bewegen de fiets te pakken of te gaan lopen. Centrumbewoners moeten een ontheffing krijgen.

Betaald parkeren lost ook het parkeerprobleem in Lage Vuursche op. De duidelijke stellingname staat in het verkiezingsprogramma ‘Groen Links: sociaal en solidair’, dat afgelopen vrijdag door de ledenvergadering is goedgekeurd.

Traditiegetrouw bij GroenLinks nemen het sociaal- , het milieu- en het klimaatbeleid een prominente plaats in in het lijvige programma voor de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010. Ondersteun Baarnse bedrijven met leerwerktrajecten voor jongeren. Kansarme jongeren mogen intensief en individueel naar werk of een ander zinvol bestaan worden begeleid. De huishoudelijke hulp aan Baarnse Wmo’ers moet gegeven worden door geschoolde (alpha)krachten in plaats van hulp via schoonmaakbedrijven. De financiële en sociale armoede moet worden bestreden. Gedacht wordt aan een collectieve WA-verzekering, een aanvullende uitkering van de gemeente op de WW op basis van draagkracht en niet tijdsduur, mensen die plots in de bijstand komen moeten financiële begeleiding krijgen om de schulden niet te hoog te laten oplopen. Baarn moet haar financiële reserves in een sociaal beleggingsfonds beleggen. Als alternatief voor de Allochtonenraad, waar volgens GroenLinks de niet-westerse culturen op één hoop worden gegooid, wordt genoemd een breed platform waar uitwisseling van cultuurverschillen plaatsvindt. Het is zaak het milieubeleid van Baarn meer ambitie te laten uitstralen, stelt GroenLinks. Een plaats in de top 10 van de meest milieuvriendelijke gemeenten van Nederland moet het doel zijn, alsook in 2030 een klimaatneutraal Baarn. In te zetten is op energiebesparing, betere communicatie/voorlichting, intensiever gebruik van duurzame energiebronnen, duurzaam bouwen, zonnepanelen op alle openbare gebouwen, te beginnen met het gemeentehuis.

De ruime opzet van het groen moet worden behouden, mag niet door inbreiding met nieuwbouw verdwijnen. In leegstaande bedrijfspanden en karakteristieke villa’s mag van de partij worden gewoond. Bedrijven in de bebouwde kom kunnen worden verplaatst naar de buitenrand van het dorp. Op de vrijkomende locaties kan worden gewoond. Het ruimtelijk beleid moet in een geactualiseerde visie worden vastgelegd.

Op het wensenlijstje van GroenLinks staan ook de komst van een huisartsenpost in Baarn, betere faciliteiten voor de (geregionaliseerde) Baarnse brandweervrijwilligers, meer kunst in de openbare ruimte, verkeersremmende maatregelen op de te drukke sluiproutes. Fietsers mogen niet langer als verkeersremmers fungeren. GroenLinks pleit voor vrijliggende fietspaden op de invalswegen. Om de afstand tussen kiezers en gemeente(raad) te verkleinen, wordt voorgesteld werkbezoeken en themabijeenkomsten te beleggen, alsook een minder formele vergaderwijze in de vergaderingen van de raadscommissies te hanteren.

Bron: Baarnsche Courant van 11-01-2010

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn