Betere informatie en inzicht herplant dankzij vragen GroenLinks

Betere informatie en inzicht herplant dankzij vragen GroenLinks

dinsdag 5 december 2017, door: Heidi van Otten

Dankzij vragen van GroenLinks Baarn is er op vrijdag 8 december een informatiebijeenkomst over het groot onderhoud in het Hoge Bomenbos. Om 13 uur praat een bomendeskundige omwonenden en andere belangstellenden bij over de afgegeven kapvergunning voor het verwijderen van 23 bomen en andere aspecten die te maken hebben met het beheer van het Hoge Bomenbos. GroenLinks is blij dat de wethouder onze oproep ter harte heeft genomen en deze bijeenkomst heeft belegd. Dit is echter nog maar het begin van ons dossier over de bomen van Baarn.

Baarn staat bekend om het vele groen. De lommerrijke lanen en groene tuinen. Dit staat de laatste tijd steeds meer onder druk. Ons bomendossier wordt steeds langer en we zien om ons heen steeds meer inwoners hun voortuin dichtstraten. Met Operatie Steenbreek gaan we aan de slag om meer bewustwording te creëren over het belang van groen, maar voor wat betreft de bomen in Baarn hebben we nog een slag te maken.

Na de onrust over de massale bomenkap in de Laanstaat waar het verwijderen van 36 bomen werd uitgelegd als werkzaamheden aan bomen waarbij 'enkele' bomen zouden worden gekapt, ontstond er afgelopen weken onrust rondom het Hoge Bomenbos. Op de gemeentepagina in de Baarnse Courant en online stond een aankondiging van een aangevraagde kapvergunning voor 19 bomen in het Hoge Bomenbos. Meer informatie dan dat was niet beschikbaar. Navraag leerde ons dat het groot onderhoud betrof, maar nog steeds was er weinig informatie beschikbaar. Onduidelijk is over welke bomen het gaat. De ontmanteling van een oude beuk die enkele weken geleden op 4 meter hoogte is afgezaagd geeft niet veel vertrouwen.

Daarom heeft GroenLinks vorige week vragen gesteld aan het college. Wij zijn voorstander van goed onderhoud van onze bomen, maar als het om een historisch stukje bos gaat zoals het Hoge Bomenbos, vraagt dat om extra zorgvuldigheid, de juiste onderbouwing en goede communicatie.

Naar aanleiding van onze mondelinge vragen in de raadsvergadering van 22 november zegde de wethouder toe de omwonenden en andere Baarnse inwoners beter te zullen informeren. Ook zegde zij toe in januari met een overzicht naar de raad te komen waarin duidelijk wordt hoeveel kapvergunningen er zijn verleend in de afgelopen jaren en hoeveel bomen hiervoor zijn teruggeplant.

Naast de Laanstraat en het Hoge Bomenbos zijn een nog een aantal locaties in Baarn waar bomen in grote getalen worden gekapt. De fractie van GroenLinks zal deze kapvergunningen kritisch bekijken en zo nodig het college hierover aan de tand blijven voelen. Bomen horen bij Baarn.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn