Cliëntenraad BBS van en voor Baarn: bittere noodzaak

Cliëntenraad BBS van en voor Baarn: bittere noodzaak

vrijdag 3 november 2017, door: Jeroen Bosman

Het is van groot belang dat er in Baarn zo snel mogelijk een cliëntenraad BBS komt. Onze fractie vraagt het college dan ook wat het gaat doen om dit voor elkaar te krijgen.

De Participatiewet stelt dat het belangrijk is dat klanten van sociale diensten meedenken over het beleid. Een cliëntenraad is daarvoor de meest voor de hand liggende oplossing. Een vertegenwoordiging die bestaat uit ervaringsdeskundigen kan als geen ander het bestuur adviezen geven over het beleid en de belangen van klanten behartigen.

In Baarn is - anders dan in Soest - al jaren geen cliëntenraad BBS actief. Het gevolg is dat de Baarnse klanten van de BBS nu geen invloed hebben op het beleid en zelf voor hun belangen moeten opkomen. Voor velen voelt dat te kwetsbaar: ze durven niet kritisch te zijn tegenover de instantie waarvan zij financieel afhankelijk zijn.

De fractie van GroenLinks vindt een cliëntenraad BBS van en voor Baarn bittere noodzaak en stelt daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1.    Is het college op de hoogte van het ontbreken van een cliëntenraad BBS van en voor Baarn?
  • Zo ja: wat heeft het college tot nu toe gedaan om ervoor te zorgen dat Baarn een cliëntenraad BBS krijgt?
2.    Is het college het met ons eens dat het gewenst is dat er zo snel mogelijk een cliëntenraad BBS van en voor Baarn wordt ingesteld?
  • Zo ja: wat gaat het college doen om dit te bewerkstelligen?

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn