Ecotafels leiden tot integrale Groenvisie voor Baarn

Ecotafels leiden tot integrale Groenvisie voor Baarn

zondag 31 maart 2019, door: Heidi van Otten

Na het succes van de door GroenLinks Baarn georganiseerde thema-avond over ecologisch groenbeheer in november en de eco-tafels afgelopen februari, stond er deze maand een brief in de Baarnsche Courant, gericht aan de gemeenteraad, waarin 37 inwoners opriepen tot een omslag in het denken over groen in Baarn. Niet alleen de afname van groen, maar ook het gebrek aan variatie leidt tot een drastische afname van de biodiversiteit. Dit vraagt om een heldere visie op ons groen.

GroenLinks zet zich al langere tijd in voor meer groen in Baarn. Meer groen is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, maar ook voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en draagt bovendien bij aan de klimaatbestendigheid van onze gemeente. Daarom dienden wij in maart samen met VoorBaarn, PvdA, D66 en de BOP een motie om een nieuwe GroenVisie voor Baarn op te stellen, met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en het groene karakter van ons dorp. De motie werd ook gesteund door CDA en CU/SGP, waardoor deze met een ruimte meerderheid is aangenomen door de gemeenteraad. Het college heeft daarmee een heldere opdracht meegekregen om samen onze inwoners te werken aan een samenhangende visie op groen.

Deze visie vormt een belangrijk kader voor het tegelijkertijd vastgestelde Beeldkwaliteitsplan voor de Openbare ruimte en voor de Omgevingsvisie waar de komende jaren aan gewerkt wordt in het kader van de nieuwe omgevingswet. Tevens zorgt een GroenVisie voor de verbinding tussen verschillende thema’s zoals ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, vestigingsklimaat, gezondheid en dierenwelzijn.

De fractie is blij met de brede steun voor onze motie en ziet uit naar de uitgewerkte GroenVisie die naar verwachting in januari 2020 aan de raad zal worden gepresenteerd.

Bijlagen

- Brief aan de raad
- Motie Groenvisie

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn