Een groen Baarn maak je samen!

Een groen Baarn maak je samen!

vrijdag 21 december 2018, door: Heidi van Otten

Deze maand werd de raad gevraagd een keuze te maken uit een aantal scenario’s voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een project wat in de zomer van 2017 door ons was geïnitieerd. Daarom is het ook extra jammer dat we uiteindelijk tegen hebben moeten stemmen. Graag leg ik uit waarom we volgens mij geen andere keuze hadden.

In juni 2017 stemde de raad in met onze voorstellen om de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren. In de begroting werd naar aanleiding van moties van GroenLinks en CDA jaarlijks een bedrag van gemiddeld € 200.000,- opgenomen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het beter begaanbaar maken van de trottoirs. Een resultaat waar we nog altijd trots op zijn.

Tegelijkertijd werd besloten om te gaan werken met een beeldkwaliteitsplan. Het uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de openbare ruimte voortaan bepaald wordt door hoe het er uit ziet en dat daarmee het aantal keren snoeien, onkruid wieden etc. afhankelijk wordt van o.a. de weersomstandigheden. Hoe groeizamer het weer, hoe vaker het onkruid weggehaald moet worden.

Begin december presenteerde het college 3 scenario’s voor het beeldkwaliteitsplan, waar de raad een keuze uit kon maken.

GroenLinks vindt het belangrijk om bewoners meer zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving. Daarvoor is ruimte nodig voor bewonersinitiatieven die in positieve zin bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat vraag om de juiste ondersteuning van de gemeente. Het college was bereid hier structureel geld voor uit te trekken. Wat ons betreft een positief element.

Tijdens het debat in de raad, bleek niet iedereen hetzelfde beeld te hebben bij het begrip bewonersparticipatie. Waar de een het ziet als een positieve ontwikkeling waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen over hun directe leefomgeving, zagen anderen het als het afschuiven van overheidstaken op de bewoners. Ons voorstel om in februari een plan van aanpak te bespreken over de uitwerking van het voorstel om jaarlijks €60.000,- te reserveren voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven, werd niet met enthousiasme ontvangen.

We vinden het logisch dat je wensen van bewoners uit de buurt meeneemt in het groenbeheer. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat bewoners betrokken zijn bij hun leefomgeving en dus heel goed weten wat er nodig is in de wijk. Veel bewoners zijn best bereid om hierin mee te denken en zelfs af en toe de handen uit de mouwen te steken. Dit vraagt wel om goede ondersteuning vanuit de gemeente, want je kunt beter zorgen voor openbare ruimte als bewoners en gemeente samen bepalen hoe het eruit moet zien. Daarom vroegen wij om een helder plan van aanpak waarin dit verder uitgewerkt zou worden. Wat ons betreft gaat dit veel verder dan de groenadoptie die nu al mogelijk is binnen de gemeente Baarn.

Door een amendement van meerdere fracties is dit echter niet meer mogelijk. Al het budget voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven in de openbare ruimte hierdoor verdwenen. Jammergenoeg hebben wij om deze reden tegen het gewijzigde voorstel moeten stemmen. Niet omdat we tegen een beter onderhoud van de openbare ruimte zijn, want daar hadden we in 2017 al een besluit over genomen, maar omdat het ruimte geven aan bewonersinitiatieven voor ons te belangrijk is.

In februari wordt het uitgewerkte Beeldkwaliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij blijven actief betrokken bij de nadere uitwerking en zien dit ook als een kans voor meer ecologisch groenbeheer.

Daarom organiseren wij op 4 februari een vervolg op onze thema-avond over ecologisch groenbeheer. Hier willen wij samen nieuwe ideeën uitwerken voor andere vormen van groenbeheer, met als uitgangspunt een hoogwaardige kwaliteit voor onze inwoners, maar ook voor de vogels, vlinders en bijen in ons dorp.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn