Een passend huis voor iedereen - Algemene Beschouwingen

Een passend huis voor iedereen - Algemene Beschouwingen

woensdag 19 juni 2019, door: Heidi van Otten

Ieder jaar, zo rond de perspectiefnota en de algemene beschouwingen neem ik weer even extra tijd om na te denken over de vraag: Waarom ben ik volksvertegenwoordiger geworden? Wat motiveert mij om zoveel tijd en energie te steken in het raadswerk?

Ik vind het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen in Baarn. Nu en in de toekomst. Daar zet ik mij graag voor in. Maar prettig wonen begint bij het vinden van een huis om in te wonen. En dat wordt steeds moeilijker in Baarn. Koopwoningen worden duurder, huurwoningen schaarser.

Voor GroenLinks is goed en betaalbaar wonen een van de speerpunten. Hier komt ook ons rode en groene hart samen.

Een betaalbare, passende en energieneutrale woning voor iedereen in een omgeving met veel groen en moderne voorzieningen voor sport, cultuur en recratie. Dat is waar we naar streven. En de vraag is natuurlijk: Hoe bereiken we dat?

Voordat we naar de oplossingen gaan, even een schets van de huidige situatie. Een steeds grotere groep mensen heeft moeite om een passende woning te vinden. Ze verdienen te weinig om in Baarn een huis te kopen, maar verdienen weer te veel voor een sociale huurwoning. Of ze zijn gewoonweg voorlopig nog niet aan de beurt, want het lukt ons ook nog steeds niet om de wachttijden te verlagen. Even voor alle duidelijkheid. Het gaat hier over gewone hardwerkende Nederlanders met een betaalde baan.

Het is algemeen bekend dat er scheefwoners zijn die in een te goedkope of veel te grote woning blijven zitten, niet uit onwil, maar omdat er geen aantrekkelijk alternatief voor hen is. Hierdoor wordt het tekort aan woningen alleen maar groter. En wat doen we hier in Baarn? We bouwen middeldure en dure woningen, waar vooral mensen van buiten Baarn komen wonen. Op zich niks mis mee, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook zo’n importBaarnaar ben, maar het wordt wel een probleem als jongeren massaal blijven wegtrekken uit Baarn en gezinnen zich niet kunnen vestigen. Dat zet onze voorzieningen onder druk.

“Duizend woningen erbij, dat is de oplossing!”, wordt hier in de raad vaak geroepen. Maar als ik kijk wat we de afgelopen jaren hebben goedgekeurd zijn dat meestal niet de woningen die we zo hard nodig hebben. “Maar we kunnen toch niet op de stoel van de projectontwikkelaar gaan zitten?”, wordt dan gezegd. Nee, uiteraard niet, maar de raad heeft degelijk mogelijkheden om dit te beinvloeden. Komend najaar gaan we de woonvisie herzien. Daarin bepalen we voor wie we gaan bouwen. Een belangrijk document dus. Niet de financiele winst moet centraal staan, maar de toegevoegde waarde voor Baarn. Dat is ook winst.

Verder denk ik dat we anders om moeten gaan met onze sociale woningvoorraad. We hebben nu een proef gedaan met behoud van wachttijd voor jongeren. Waarom introduceren we dat niet ook voor andere doelgroepen? In steeds meer gemeenten kunnen huurders met behoud van een deel van hun wachttijd doorstromen naar een meer passende woning. Zo krijg je de zogenoemde scheefwoners in beweging. Of expirimenteer met de mogelijkheid voor huurders waarbij zij niet meer huur gaan betalen als zij verhuizen naar een kleinere woning. GroenLinks komt bij de behandeling van de woonvisie met concrete voorstellen hierover.

Op deze manier komt er beweging in de woningmarkt en is het maar de vraag of we echt duizend woningen nodig hebben. GroenLinks heeft altijd al gezegd dat duizend niet nodig is, als we beter aansluiten bij de vraag, maar dat er bijgebouwd moet worden, daar ontkomen we inderdaad niet aan. En wat ons betreft doen we dat niet in het Natuur Netwerk, zoals bij het beoogde Alexanderkwartier of pal aan de A1 zoals nu voorligt met het plan voor de Baarnsch Zoom, maar gaan we creatiever te werk. Nieuwe woonvormen, hogere beboudingsdichtheden en op plekken waar dat past niet krampachtig vasthouden aan de nergens vastgelegde, zogenaamde Baarnse maat van maximaal 5 woonlagen. Laten we inbreidingslocaties, zoals de Ericastraat, Schoolstraat, Boemerang en Poorthuis optimaal benutten.

En al die woningen willen we natuurlijk wel energieneutraal bouwen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar lagere energielasten zijn ook voor de portemonnee van de bewoners. Daarmee voorkomen we energiearmoede, wat een steeds groter probleem dreigt te worden in Nederland. Er is een groep mensen, ook in Baarn, die geconfronteerd wordt met een steeds hogere energierekening en niet bij machte is hier wat aan te veranderen. Een steeds groter deel van hun inkomen wordt opgeslokt door de energierekening, waardoor er minder overblijft voor andere noodzakelijke uitgaven. Dit wordt versterkt door de verhoging van de enegiebelasting, die juist zou moeten stimuleren dat mensen energie gaan besparen. Maar als je geen geld hebt om je huis te isoleren, energiezuinige apparatuur aan te schaffen of zonnepanelen op je dak te leggen, kom je in een vicieuze circel terecht. Daar moet de overheid ingrijpen en deze mensen een perspectief bieden.

In 2021 moet de gemeente een plan klaar hebben waarin staat hoe Baarn van het aardgas af gaat. Laten we snel starten met het opstellen daarvan en daarbij niet alleen kijken naar warmte, maar naar energie in bredere zin. Wat zijn de duurzame alternatieven voor onze inwoners en hoe gaan we als gemeente ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de omslag naar duurzame energie.

Want dat is waar GroenLinks naar streeft, een Vorstelijk Baarn waar iedereen kan meedoen, waar het prettig wonen is in een groene omgeving, met prachige voorzieningen, een bruisend centrum en ruimte voor natuur.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn