Eindelijk een verbod op oplaten ballonnen

Eindelijk een verbod op oplaten ballonnen

zondag 2 juni 2019, door: Heidi van Otten

Afgelopen woensdag stond het vaststellen van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn regels, bovenop de landelijke wetgeving, die wij lokaal vaststellen en die alleen in Baarn gelden.

Normaal gesproken wordt hier niet lang over gedebatteerd, maar dit keer was dat anders. Het college stelde namelijk voor om het aantal vergunningvrije festiviteiten en de hoeveelheid (versterkt) geluid dat daarbij gemaakt mag worden flink te verruimen, ook in het buitengebied. Na het debat was het merendeel van de fracties het met elkaar eens dat dit niet wenselijk is. Maar in plaats van deze bepaling te schrappen, besloot de coalitie van VVD, D66, CDA en CU/SGP het voorstel te wijzigen zodat deze verruiming uitsluitend zou gelden voor Paleis Soestdijk. Tijdens de vergadering is daar ook Kasteel Groeneveld aan toegevoegd. GroenLinks heeft vanwege deze verruiming tegen de gehele APV gestemd.

Gelukkig boekten we ook een succesje. Na meerdere pogingen is het GroenLinks en PvdA eingelijk gelukt om een algeheel verbod op het oplaten van ballonnen op te nemen in de APV. Extra zuur dus om dan toch tegen de APV te moeten stemmen vanwege de verruiming van de evenementen.

Amendement: Die ballon gaat niet op

Erfgoed

Een ander onderwerp op de raadsagenda was de nota Erfgoedbeleid. Op verzoek van de gemeenteraad is de afgelopen jaren gewerkt aan een inventarisatie van ons erfgoed. De aanleiding van de sloop van de villa aan de Amalialaan in 2016 en de discussie die daarop volgde. Nu worden 150 extra bouwwerken aangemerkt als monument en wordt er gewerkt aan de juridische borging van nog een aantal andere zaken die van belang zijn voor ons rijke cultuur historische erfgoed.

De GroenLinks-fractie pleitte voor betere ondersteuning voor eigenaren van monumenten. We merken dat monumenteigenaren niet altijd goed de weg vinden naar informatie en advies over onderhoud, verduurzaming en de financiering hiervan. Bovendien heeft de gemeente Baarn deze expertise ook niet voldoende in huis. Onze motie haalde het niet, maar de wethouder zegde toe alle eigenaren actief te zullen informeren over de mogelijkheden.
 

Woonruimteverdeling

De nieuwe huisvestingsverordening voor Baarn leek even een hamerstuk te worden, maar leidde uiteindelijk nog tot een pittig debat met de wethouder. Het voorstel van het college was dat mensen met een urgentieverklaring voortaan nog uitsluitend op etagewoningen mogen reageren. De wethouder kon de raad niet overtuigen en een meerderheid steunde ons voorstel om deze bepaling te schrappen.

Amendement: Huisvestingsverordening

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn