GroenLinks Baarn: nieuwe lijsttrekker, zelfde frisse koers

GroenLinks Baarn: nieuwe lijsttrekker, zelfde frisse koers

woensdag 12 maart 2014, door: Nona Salakory en Sylvia Birnie

Het interview met vertrekkend fractievoorzitter Wim Genuit en lijsttrekker Heidi van Otten in de Baarnsche Courant van 12 maart.

Vertrekkend fractievoorzitter Wim Genuit startte twaalf jaar geleden op bijzondere wijze in de Baarnse gemeenteraad: Hart voor Baarn had zeven zetels gewonnen en leidde de coalitievorming. Ondanks het grote aantal zetels had de partij veel affiniteit met de kleine Baarnse partijen en daarom werd GroenLinks betrokken bij de coalitiebesprekingen. Voor Wim Genuit betekende dit een vliegende start. Er was sowieso veel reuring in die tijd, er heerste veel wantrouwen tussen de coalitie en de oppositie, maar tot groot genoegen van GroenLinks stond Hart voor Baarn wel open voor goede ideeën. Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen werden de bordjes weer verhangen en waren de verhoudingen weer als vanouds. De ijzeren coalitie bepaalde wat er gebeurde en voor de ideeën van de kleinere partijen was weinig belangstelling. Dat zou een bevlogen raadslid kunnen frustreren, maar bij Wim Genuit was dit niet het geval. "Je moet realistisch zijn als je maar één zetel hebt. Het is slimmer om dan te zoeken naar gemeenschappelijke belangen en ideeën en proberen er op die manier zo veel mogelijk uit te slepen."

Die werkwijze heeft Wim Genuit bijna altijd naar tevredenheid kunnen toepassen. Natuurlijk waren er teleurstellingen en was het soms moeilijk om een standpunt in te nemen dat aan alles en iedereen recht deed. Toen een groep die al heel lang op zoek was naar een plek om een woongroep te starten het oog had laten vallen op een leegstaande slagerij, droeg Wim hen een warm hart toe. Woningbouwvereniging Eemland Wonen had de plannen al klaar. Maar de vestiging van een woongroep op die plek betekende dat het bestemmingsplan moest worden aangepast en dat stelde Wim Genuit voor een dilemma. Hij gunde de aspirant-woongroepers hun woonruimte en hij vond het een sympathiek plan. Maar GroenLinks is principieel tegen ad hoc veranderen van het bestemmingsplan omdat een bestemmingsplan gestoeld moet zijn op een bredere visie en niet op individuele belangen en incidentele situaties. Een stabiel bestemmingsplan zorgt voor continuïteit. Uiteindelijk heeft Wim, met pijn in het hart, dit uitgangspunt zwaarder laten wegen dan het belang van de woongroepers.

Een van de leukste kanten van het raadslid en fractievoorzitter zijn, vond Wim Genuit het contact met de burger. "Mensen spreken je aan of ze bellen je op. Je doet dit voor de inwoners van Baarn, dus is het leuk als ze je weten te vinden. Je kunt ze niet altijd hun zin geven, maar je kunt wel uitleggen hoe een besluit tot stand is gekomen of mensen in contact brengen met ambtenaar die dat kan uitleggen."

Hoe leuk en inspirerend het fractievoorzitterschap ook kan zijn, na twaalf jaar is het wat Wim betreft genoeg geweest. Het is tijd om het stokje over te dragen aan opvolgster Heidi van Otten. Wat zou Wim aan Heidi willen meegeven, wat stopt hij in haar rugzak?  "Heidi heeft meer dan genoeg bagage om een prima lijsttrekker en fractievoorzitter te worden. Maar één advies heb ik wel: Hou de balans tussen werk en privé in de gaten en verlies je niet in je werk. Met en voor mensen werken geeft veel energie en zonder dat je het door hebt steek je er veel meer tijd in dan je van plan was."

Heidi van Otten is opgegroeid in het landelijke Brabant. Ze noemt het een beschermde omgeving waar de natuur vanzelfsprekend aanwezig was. Haar ouders waren niet politiek betrokken, maar ze zaten wel in allerlei besturen. Heidi schrijft haar maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse voor een groot deel toe aan dit ouderlijke voorbeeld van inzet voor de samenleving. Zorgen dat mensen mee kunnen doen, dat was al jong haar drijfveer. "Op de lagere school was ik al bezig om buitenbeentjes bij de groep te betrekken." De studie Sociale Geografie in Utrecht betekende een cultuurschok en een eyeopener. "Natuur in de directe leefomgeving bleek niet zo vanzelfsprekend als ik altijd had gedacht en de manier waarop we met de aarde omgaan begon me steeds meer tegen te staan." Gaandeweg de studie ging Heidi van Otten steeds meer naar deze inzichten leven: ze at geen vlees meer en werd zuinig op voedsel en gebruiksvoorwerpen. Weg met de weggooimaatschappij. In de politiek werd Femke Halsema haar grote voorbeeld. "Ik vond haar gewoon een tof mens, zoals zij met mensen omging en hoe ze dingen voor elkaar kreeg." Een bezoek aan een bijeenkomst van GroenLinks in Utrecht voelde als thuiskomen. "In GroenLinks wordt diversiteit niet gezien als lastig, maar juist als meerwaarde; er is ruimte voor afwijkende meningen en voor uitwisseling van gedachten. Dat maakt het soms lastig om je als partij te profileren: als je je poot stijf houdt en hard 'nee' blijft roepen, ben je herkenbaarder dan wanneer je openstaat voor discussie en compromissen." Maar door overleg en door soms wat water in de wijn te doen, slaagt GroenLinks erin meer van zijn ideeën te realiseren dan wanneer de politici op hun strepen blijven staan. "Waar het uiteindelijk om gaat is dat we eerlijk delen, dat we zorgen dat iedereen kan meedoen en dat we duurzamer gaan leven."

In 2007 verhuisde Heidi van Otten naar Baarn omdat ze een baan kreeg bij de gemeente Naarden, en ook in Baarn voelde ze zich meteen goed. "Baarn is klein en dorps van omvang en sfeer, maar tegelijkertijd is het 'stads' open en welkom." De groene omgeving, de terrasjes, de diversiteit aan inwoners – rijk en arm, jong en oud, intellectueel en arbeider – en het gemak waarmee al die groepen samengaan, spraken haar enorm aan. Er moest flink geklust worden aan de nieuwe woning en ook de nieuwe baan eiste aandacht. Maar het politieke bloed kroop waar het niet gaan kon: in 2009 bezocht Heidi voor het eerst een Algemene Ledenvergadering van de Baarnse afdeling van GroenLinks en ook hier was de aansluiting zo duidelijk dat ze meteen werd uitgenodigd om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Niet lang daarna volgde ze Margreet Breukelaar op als commissielid.

Het is duidelijk dat de wijze lessen van haar voorganger hun vruchten afwerpen, want de Baarnaars weten Heidi van Otten steeds beter te vinden. "Ik vind het soms moeilijk om te accepteren dat ik niet alles voor mensen kan oplossen. Maar met een verwijzing naar de juiste ambtenaar zijn mensen vaak ook heel goed helpen. Je bent een soort ombudsman." Heidi geniet ervan als ze mensen het gevoel kan geven dat er naar hen geluisterd wordt en andersom is het heel prettig dat ze als tussenpersoon kan zorgen dat mensen serieus genomen worden. "Burgers worden soms te snel afgescheept als lastig, terwijl deze mensen juist bijzonder betrokken zijn. Het is mooi dat burgers niet alleen klagen, maar ook contact met de gemeente zoeken om hun zorgen te delen of een idee voor te leggen. Daar moet je zuinig op zijn." Sommige ambtenaren zouden wat Heidi betreft wel iets vraaggerichter mogen werken. Niet alleen individuele burgers, ook de maatschappelijke organisaties in Baarn weten GroenLinks te vinden. Wat dat betreft zal er met het vertrek van Wim Genuit en de komst van Heidi van Otten weinig veranderen. GroenLinks blijft de partij die niet voor het imago of de stemmen gaat, maar om het resultaat, en dat weten zowel individuele burgers als maatschappelijke organisaties.

Wat zijn Heidi’s plannen voor de toekomst? "Ik zou willen dat Baarnaars weer een positief beeld krijgen van hun dorp. Het gaat al jaren over hoe slecht het gaat met het centrum, de leegstand in de Laanstraat en de overlast van de hangjeugd. Er wordt zo negatief over Baarn gepraat. Maar we wonen in een prachtig dorp met een prachtige omgeving. Hetzelfde geldt voor de Laanstraat. En trouwens, hangjongeren zijn niet per definitie slecht: 95 procent van hen doet het prima op school of in een baan." In Heidi’s visie betekent Vorstelijk Baarn: "Met elkaar ons best doen om op alle gebieden meer te presteren dan de wetgever minimaal vereist." Noblesse oblige. "Er valt veel meer uit te halen dan de coalitie de afgelopen jaren heeft gedaan. Kijk maar naar de Pekingtuin. Daar zitten zo veel mogelijkheden. Stimuleer initiatieven van particulieren, er zijn heel veel creatieve, enthousiaste en ondernemende mensen in Baarn. Ondersteun ze!" Wat Heidi van Otten betreft gaan we samen werken aan een werkelijk vorstelijk Baarn!

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn