GroenLinks Baarn vraagt in Week van de Circulaire Economie aandacht voor concrete maatregelen

GroenLinks Baarn vraagt in Week van de Circulaire Economie aandacht voor concrete maatregelen

maandag 15 januari 2018, door: Heidi van Otten

Het is deze week de Week van de Circulaire Economie. Een circulaire economie of kringloopeconomie is zó ingericht, dat eindige voorraden grondstoffen niet worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Een goed voorbeeld is het omgekeerd inzamelen van afval.
In deze week vraagt GroenLinks Baarn aandacht voor een aantal concrete maatregelen om Baarn als circulaire gemeente een stukje dichterbij te brengen.

Zwerfafval vormt ook in Baarn een hardnekkig probleem. Uit onderzoek blijkt dat het aantal plastic flesjes en blikjes in straten, parken, speeltuinen en natuurgebieden met zeventig tot negentig procent kan worden teruggebracht door er statiegeld op te heffen.
In de Statiegeldalliantie slaan gemeenten, bedrijven, verenigingen en organisaties de handen ineen om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot PET-flessen en blikjes. GroenLinks vraagt het college eind januari per motie om zich aan te sluiten bij deze Statiegeldalliantie.

Overschakelen op elektrische auto’s vermindert de afhankelijkheid van olie. Daarvoor zijn wel oplaadpunten nodig. Het college heeft in het Tienpuntenplan Duurzaamheid de ambitie opgenomen om er een aantal te plaatsen, maar op dit moment kent Baarn voor zover bekend slechts twee werkende openbare oplaadpunten. Wat GroenLinks betreft moet dat aantal flink omhoog.
Verder blijkt het voor inwoners zonder eigen oprit of garage die elektrisch willen gaan rijden erg lastig te zijn om zelf een oplaadpunt te plaatsen. In diverse gemeenten (Zaandam, Uithoorn, Purmerend, Middelburg) kunnen inwoners onder bepaalde voorwaarden een kabel over het trottoir leggen om hun elektrische auto op te laden. GroenLinks wil voor Baarn ook zo’n regeling en zal ook hiervoor een voorstel doen.

Ten slotte vraagt GroenLinks deze week aandacht voor het verduurzamen van woningen.
In november 2016 heeft de gemeenteraad op initiatief van GroenLinks unaniem ingestemd met het streven om nieuwe woningen zo goed als energieneutraal (EPC = 0,2) te maken. Dat is strenger dan de wettelijke norm. Tevens is het college gevraagd te onderzoeken hoe we in Baarn aardgasloos kunnen bouwen. 
De afspraak over bijna energieneutraal bouwen is opgenomen in de prestatieafspraken tussen de gemeente met Eemland Wonen en is onderdeel van gesprek met diverse projectontwikkelaars, maar het lijkt erop dat hiervan nogal gemakkelijk kan worden afgeweken. GroenLinks wil weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat de afgesproken bijna-energieneutrale woningen er gaan komen. Dat is des te belangrijker nu het standaard aansluiten van nieuwbouwwoningen op het aardgasnet na de aardbeving in Groningen definitief verleden tijd lijkt.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn