GroenLinks betreurt vertrek D66 uit Baarnse coalitie

GroenLinks betreurt vertrek D66 uit Baarnse coalitie

vrijdag 6 maart 2015, door: Ciska van den Andel

Donderdag 5 maart is D66 uit de Baarnse coalitie gestapt. Directe aanleiding waren problemen rond de samenwerking met D66-wethouder Rudolph Vermeer. Dit vloeide voort uit botsende karakters en had uitdrukkelijk niets te maken met inhoudelijke kwaliteiten of procesmatige zaken. Ondanks pogingen van GroenLinks om tot een constructieve oplossing te komen waarbij de coalitie in stand kon blijven, heeft de D66-fractie eenzijdig besloten de handdoek in de ring te gooien.

GroenLinks-fractievoorzitter Heidi van Otten: "Wij betreuren deze stap van D66 zeer. Het college is voortvarend aan de slag. Juist nu wil GroenLinks met volle energie verder met de uitvoering van de projecten die het afgelopen jaar in de steigers zijn gezet. Deze zet van D66 betekent oponthoud en dat doet Baarn geen goed."

Daadkracht


GroenLinks-wethouder Margreet Breukelaar heeft laten zien dat met goede sociale en communicatieve vaardigheden veel kan worden bereikt. Er is veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid, openbare ruimte en huisvesting. De invoering van de Participatiewet (een van de transities in het sociale domein) loopt goed. Ook schuwt de wethouder haar verantwoordelijkheid niet. Zij heeft een paar “hoofdpijndossiers" ter hand genomen: zo voert zij de onderhandelingen rond de afwikkeling van het dossier Wintertuin (wegens ziekte overgenomen van wethouder Koudstaal) en is zij begonnen met het bedenken van oplossingsrichtingen voor het gasverdeelstation. Dit doet zij met verve en oplossingen zijn dichterbij gebracht.

Resultaten


Duurzaamheid staat nu serieus op de kaart: er is contact met vele partners om hierin samen op te trekken en er is een duurzaamheidsevent in voorbereiding. Het actieplan Klimaat is inmiddels vastgesteld door het College van B&W en wordt uitgevoerd. Ook is het inkoopbeleid van de gemeente duurzamer geworden. Social return is daarbij een belangrijk uitgangspunt geworden. Deze maand besluit de Raad over een nieuwe vorm van afvalstoffenscheiding, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen en Baarn eindelijk haar klimaatsdoelstellingen kan halen.

Ook op andere terreinen is veel bereikt. Het gaat goed met de transities in de zorg: waar elders in het land veel klachten zijn, heeft dit college deze moeilijke opgave goed in de hand. Op het gebied van huisvesting zijn er vruchtbare contacten met de woningcorporaties om tot bescherming van de sociale woningbouw te komen. Om groenbeheer en problemen met wortelopdruk en wateroverlast wijkgericht aan te pakken is een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) openbare ruimte in de maak.

Verantwoordelijkheid voor Baarn


GroenLinks blijft bereid en beschikbaar om verantwoordelijkheid te nemen voor stabiel bestuur in Baarn. De komende periode zullen verschillende politieke partijen met elkaar moeten spreken om de door D66 gecreëerde situatie op te lossen. GroenLinks zal zich daarbij blijven inzetten voor een sterk groen en sociaal geluid in de gemeente Baarn. En voor het afmaken van het werk waaraan wij vorig jaar met veel enthousiasme zijn begonnen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn