GroenLinks maakt vrijwillig groenbeheer door bewoners mogelijk

GroenLinks maakt vrijwillig groenbeheer door bewoners mogelijk

maandag 30 juni 2014, door: Jeroen Bosman

Geef bewoners die dat willen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met het openbaar groen in hun woonomgeving. Dat was het idee achter de motie die GroenLinks op woensdag 25 juni samen met ChristenUnie/SGP indiende in de raad.

Baarn is een gemeente met veel openbaar groen. Veel inwoners zijn erg betrokken bij hun directe leefomgeving en zouden het groen in hun straat best anders willen invullen, bijvoorbeeld als buurtmoestuin of als speelplek voor de kinderen in de buurt. Nu de gemeente Baarn 7 ton per jaar moet bezuinigen, is de kans dat er de komende jaren extra geld voor intensiever groenonderhoud of groenrenovaties beschikbaar komt klein.

De fractie van GroenLinks zag een mogelijkheid om twee vliegen in één klap te slaan: kosten beheersen en bewoners de ruimte geven om zelf bij te dragen aan de kwaliteit van het groen in hun woonomgeving. Fractievoorzitter Heidi van Otten benadrukte bij het indienen van de motie nog eens het vrijwillige karakter: "De gemeente zal altijd verantwoordelijk blijven voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als u niet kunt of wilt meehelpen, is er niemand die u dit verplicht. Maar aan bewoners die dat willen, willen we de mogelijkheid geven om zelf aan de slag te gaan met het groen in hun buurt."

De motie werd ruim aangenomen. Alleen VVD (4 zetels) en PvdA (2 zetels) stemden tegen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn