GroenLinks standpunt ten aanzien van centrumontwikkeling ('Laanplein')

GroenLinks standpunt ten aanzien van centrumontwikkeling ('Laanplein')

donderdag 27 februari 2014, door: Wim Genuit

In de raadsvergadering van 26 februari j.l. stond het parkeerterrein achter de Laanstraat op de agenda. Aan de orde was een voorstel van het college om een strategisch parkeerplan en een plan van aanpak voor de herinrichting van het bestaande parkeerterrein te maken, de mogelijkheden van een parkeerfonds te onderzoeken, en intussen in gesprek te blijven met Bastion en DAV.

Deze twee ontwikkelaars hebben plannen ingediend voor respectievelijk het terrein van drukkerij Bakker en voor een deel van het parkeerterrein, inclusief garage Kooy en het oude pakhuis. Belangrijke obstakels voor de realisatie van deze plannen zijn respectievelijk een groot financieel tekort bij het DAV plan en een tekort aan parkeerplaatsen in het plan van Bastion.

GroenLinks is niet tegen ontwikkelingen op en rond het parkeerterrein, maar ons uitgangspunt is altijd geweest dat deze ontwikkelingen de gemeente Baarn geen geld mogen kosten. Alleen een eventuele herinrichting van de huidige openbare ruimte mag wat ons betreft voor rekening van de gemeente komen. Dat betekent dat we geen heil zien in het eindeloos doorpraten met partijen die niet in staat blijken om een financieel sluitend plan te maken, zoals DAV.

Positiever staan we tegenover het plan dat Bastion heeft ingeleverd. We zien mogelijkheden om het eerder genoemde tekort aan parkeerplaatsen te compenseren via een nieuw in te stellen parkeerfonds.

Met dit parkeerfonds zouden wat ons betreft niet alleen nieuwe autoparkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Het geld kan veel beter besteed worden aan aantrekkelijke alternatieven om zonder auto naar het centrum te komen, zoals ruime overdekte fietsparkeerplaatsen.

Met de winkelierscoöperatie zijn we het eens dat een parkeerplan en plan van aanpak pas opgesteld kunnen worden als er eerst een duidelijke richtinggevende gebiedsvisie is opgesteld voor het centrum, op basis van alle onderzoeksrapporten die er al liggen.

GroenLinks heeft daarover bij de behandeling van het raadsvoorstel een amendement ingediend. Dit amendement werd helaas slechts door een kleine minderheid in de raad (Groep Allal Ennahachi en ChristenUnie) gesteund. Bovendien werd het voorgestelde parkeerfonds door de coalitiepartijen getorpedeerd. Daarmee verdween ook de mogelijkheid van een alternatief parkeerbeleid achter de horizon. Dit alles was voor GroenLinks voldoende reden om tegen het voorstel te stemmen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn