GroenLinks stelt vragen over PlayFountain

GroenLinks stelt vragen over PlayFountain

donderdag 6 augustus 2015, door: Heidi van Otten

GroenLinks heeft samen met de PvdA vragen gesteld aan het college van B&W over de vergunningverlening rond de PlayFountain. Uiteindelijk is de PlayFountain er toch gekomen, maar de wijze waarop verdient volgens onze fracties niet de schoonheidsprijs. Ook over de wijze waarop enkele raadsleden bewoners bejegenen, die het kort geding hebben aangespannen tegen de gemeente, willen wij met onze brief aan het college aan de kaak stellen.

Geacht college,

De PlayFountain heeft de gemoederen aardig beziggehouden de afgelopen maanden. De climax kwam met de uitspraak van de rechter. Het gevoel van onze fracties is dat een hoop stof had kunnen blijven liggen, als het college bij de vergunningverlening, zijn eigen ambities had waargemaakt.

Het hele proces rondom de PlayFountain is een goed voorbeeld van crowdfunding. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben veel respect voor de initiatiefneemster. Zij heeft laten zien dat je op een positieve, enthousiaste manier, een project van de grond kan krijgen en kan laten leven in Baarn.

Onze fracties zijn ook blij met het bereikte compromis en vooral met het feit dat veel kinderen kunnen gaan genieten van het plezier wat de PlayFountain brengt. Het is goed om te ervaren dat partijen op zo’n korte termijn tot elkaar gekomen zijn en een voor ieder bevredigende oplossing hebben bedacht.

Maar, wij denken wel; Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Want wat als dit gesprek eerder had plaats gevonden. Nog opmerkelijker als we de woorden van Burgemeester Röell in gedachte nemen, tijdens Wintervillage. Er was geleerd van het proces rondom de vergunningverlening en in het vervolg zouden bewoners eerder betrokken worden.

Juridisch gezien is dit niet de eerste misser van de gemeente in de afgelopen jaren. Ook rondom de Wiekslag floot de rechter de gemeente terug. En bij de Wintertuin kon een rechtszaak voorkomen worden, doordat uiteindelijk het gehele plan werd afgeblazen. Ook hier was in een eerder stadium niet volledig overlegd met de buurt.

De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben de volgende vragen aan het college.
  1. Waarom is er vooraf, vanuit de gemeente, geen overleg geweest met belanghebbenden over de vergunningverlening?
  2. Heeft de gemeente de initiatiefnemers verzocht contact op te nemen met de omwonenden?
  3. Hoe is de vergunningaanvraag juridisch beoordeeld door de gemeente en hoe is de fiattering tot stand gekomen?
Zoals we al eerder schreven is dit niet de eerste keer dat de gemeente door de rechter wordt teruggefloten.
  1. Is uw college van mening dat de juridische ondersteuning van voldoende kwaliteit is.
  2. Welke maatregelen gaat dit college nemen, om de juridische waterdichtheid van voorstellen te verbeteren.
Wij zijn blij dat de PlayFountain er komt. Maar wij hebben wel moeite met het wegzetten van de bezwaarmakers als notoire klagers en mensen met NIMBY-gedrag door collega-raadsleden. Volgens mij laat de oplossing die er is zien dat deze mensen juist geen NIMBY-gedrag hebben. De oplossing laat zien dat het algemene belang, in evenwicht moet zijn met het individuele belang. Zo creëer je verdraagzaamheid. Het leert ons nog maar eens dat als we wat met elkaar willen bereiken in dit dorp dat we met elkaar daarover moeten praten. Respect hebben voor elkaars standpunten, zo kun je tot een oplossing komen. Het zal niet altijd lukken, maar in veel gevallen wel. Is dat niet "Samen voor Baarn"?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Heidi van Otten
Fractievoorzitter GroenLinks

Mark Eijbaard
Fractievoorzitter Partij van de Arbeid

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn