GroenLinks zorgt voor Welzijn

GroenLinks zorgt voor Welzijn

vrijdag 26 februari 2010, door: Wim Genuit

Nu bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, gaat het erom dat er niet met de botte bijl wordt geregeerd. Ook niet in Baarn. We zullen procesmatig moeten leren denken en beslissen, waarbij de belanghebbende burgers van meet af aan worden betrokken. Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. En die verschillen doen er toe.

Welzijn?

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt het een en ander toegelicht. Enerzijds gaat het om zorg maar nog meer om welzijn van het individu en van groepen mensen. De huishoudelijke zorg, waar de gemeente vanaf 2008 verantwoordelijk voor is, is aardig op de rails gekomen. Maar het punt van welzijn in de Wmo kan in onze gemeente nog beter benut worden. In het proces om tot welzijn te komen kunnen niet vastgelegde normen en voorzieningen gebruikt worden om tot welzijn te komen. Dat wil zeggen door met elkaar (gemeente en betrokkene) uit te dokteren wat de meest zinvolle oplossing is voor zijn/haar welzijn. Dit is een kans, dat mensen weer kunnen deelnemen aan onze samenleving. Ook kan de gemeente zorgen dat mensen uit hun isolement komen en deelnemen aan activiteiten en anderen kunnen ontmoeten.

Daarom is GroenLinks ook een groot voorstander van COO’s (Centra voor Onderwijs en Ontmoeting). Ook hier ligt een kans. Onze visie is dat deze COO’s laagdrempelige ontmoetingsplekken kunnen zijn, waar het prettig toeven is met mensen uit je eigen buurt/wijk. Dit vraagt natuurlijk om investeringen en communicatie met de betrokkenen uit de wijk/buurt. En daar mag de botte bijl niet aan te pas komen.

Een andere insteek tot welzijn is dat men van gemeentewege op fatsoenlijke wijze probeert achter de voordeur van mensen te komen. Nu eens niet om belastinggeld te incasseren of mensen aan regels te binden, maar om naar hun welzijn te informeren. Want vanuit de praktijk weten we dat er nog zoveel armoede en eenzaamheid achter voordeuren aanwezig zijn. Dat vraagt om moed. Dat vraagt om je niet te laten koeioneren door een privacywetgeving. Daar waar privacywetgeving welzijn in de weg staat, daar moet de deur open gaan van de gemeente naar de mens toe.

Armoede?

Het armoedevraagstuk dat structureel aanwezig is, vraagt om een aanvullend voorzieningenpakket. Naast de al aanwezige collectieve ziektekostenverzekering, moet er een collectieve WA-verzekering komen en een collectief goedkoop internetabonnement.

Verder wil GroenLinks dat niet de tijdsfactor de norm is om in aanmerking te komen voor subsidie van basale goederen als wasmachine, gasfornuis etc. van het declaratiefonds, maar het reservekapitaal van de mens met een minimuminkomen.

Dit alles vraagt om investeringen van de gemeente, die er niet om liegen. Maar de botte bijl van dat kost te veel is hier niet op zijn plaats. Alleen in een proces met belanghebbenden worden echte oplossingen gevonden.

Dokterspost?

Hoewel we in de krant vernamen dat er weinig animo voor een ‘dokterspost’ bij onze huisartsen binnen Baarn is te vinden, is dit punt voor GroenLinks nog niet van de agenda. Juist nu de vergrijzing de komende jaren in onze gemeente zal toenemen, wil GroenLinks zich sterk maken voor het terugkrijgen van een of ander sterk noodverband in de vorm van een dokterspost. Dus zo gauw de kaarten geschud zijn na de verkiezingen zullen de onderhandelingen met vertegenwoordigers van de huisartsen gestart worden.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn