Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

Huishoudelijke Hulptoeslag aan overbelaste mantelzorgers

maandag 6 juli 2015, door: Nona Salakory

Via de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Hiervoor is vanuit het rijk extra budget beschikbaar gesteld.

In Baarn, Bunschoten, Soest en Woudenberg wordt dit geld, net als in veel andere gemeenten, besteed aan huishoudelijke hulp ter ondersteuning van mantelzorgers, de huishoudelijke hulp toelage (HHT).  GroenLinks is erg blij dat mantelzorgers op deze manier kunnen worden ontlast, maar vraagt zich af of deze toelage wel bij de juiste mensen terecht komt.

Onze fractie krijgt namelijk signalen van inwoners die ons enigszins verontrusten. Ten eerste wordt gewerkt met een verouderd bestand van mantelzorgers, waardoor ook mensen die geen mantelzorg (meer) verlenen worden uitgenodigd de HHT aan te vragen. Daarnaast staat in de brief aan de mensen die in aanmerking komen voor deze toelage dat “…aanvragen worden  gehonoreerd zolang er budget is. Hoe eerder in 2015 u HHT aanvraagt, hoe groter de kans dat er nog budget is.” Voor mantelzorgers die overbelast zijn, is het openen van post van de gemeente en het aanvragen van dergelijke voorzieningen vaak niet de eerste prioriteit. De kans is dus groot dat juist zij achter het net vissen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van GroenLinks Baarn de volgende vragen aan het College gesteld:
  1. Is het College het met ons eens dat de HHT met name bedoeld is voor die mantelzorgers die (in meer of mindere mate) overbelast zijn?
  2. Is het College bekend met het feit dat er gewerkt wordt met een verouderde lijst van mantelzorgers, waardoor  ook mensen die geen mantelzorger (meer)  zijn in aanmerking komen voor deze toelage?
  3. Hoe gaat het College ervoor zorgen dat de HHT bij de juiste personen terecht komt?
  4. Is het College bereid om in schrijnende gevallen een uitzondering te maken op het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’- principe?
Wethouder van Roshum wilde namens het College op de eerste vraag eerst het misverstand uit de wereld halen en benadrukken dat de HHT een tijdelijke regeling van het Rijk is. Het is bedoeld om de werkgelegenheid in de Thuiszorg te behouden. Voor deze tijdelijke regeling heeft Baarn € 15.000,-- gekregen voor 2015 en 2016.

Dit wordt ingezet voor alle mantelzorgers.

Ik had graag doorgevraagd op dit antwoord, omdat ik namens GroenLinks Baarn zou willen weten waarom het College deze regeling HHT inzet voor alle mantelzorgers in plaats van zoals het met name bedoeld was voor de mantelzorgers die in meer of mindere mate overbelast zijn.

Wat zijn de moverende redenen van het College om voor dit besluit te kiezen?

Op de tweede vraag antwoordde wethouder van Roshum volgens mij naar alle eerlijkheid, dat hij hoopt dat de mantelzorgers naar waarheid de betreffende brief zullen beantwoorden. Het Steunpunt mantelzorgers heeft de actuele gegevens van de ingeschreven mantelzorgers verstrekt.

Op de derde vraag hoopt wethouder van Roshum de juiste personen te bereiken door het schrijven van brieven, een persbericht is er uit gegaan, vervolgens kunnen mantelzorgers zich melden via de Mantelzorgconsulent, en via het Loket van Wonen, Zorg en Welzijn en via het Lokaal Team.

Hij sluit onze vierde vraag af met de wens zoveel mogelijk mantelzorgers te willen bereiken en wijst ons erop dat deze tijdelijke regeling een beperkt budget heeft. Volgens hem is het College genoodzaakt om de nieuwe aanvragen te laten afhangen van het uitputtingsbudget.

Wil dat zeggen, dat je als mantelzorger moet zorgen bij de eersten te zijn met je aanvraag?  Bedoelt wethouder van Roshum met het uitputtingsbudget echt OP is OP? Of heeft de wethouder  nog een zeker vangnet achter de hand voor de meest schrijnende gevallen?

GroenLinks Baarn heeft over dit onderwerp HHT voor overbelaste mantelzorgers nog vragen aan het College te stellen.

Na het zomerreces pakken we de draad weer op.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn