Informatie inwinnen versus achterkamertjespolitiek

Informatie inwinnen versus achterkamertjespolitiek

vrijdag 27 maart 2015, door: Allal Ennahachi

GroenLinks-raadslid Allal Ennahachi reageert op insinuaties van de VVD-fractie. De VVD stelt dat hij en de GroenLinks en PvdA-wethouders het duaal stelsel hebben geschonden. Aangezien de VVD op het laatste moment de vragen heeft teruggetrokken en Allal dus niet in de raad kan reageren op deze beschuldigingen, volgt hieronder zijn reactie.

Op 3 maart jongstleden vroegen de bewoners van de Acacialaan per brief, gericht aan het college en alle gemeenteraadsleden, aandacht voor een aantal problemen in hun straat. Het ging over illegale boomkap, het verdwijnen van een strook groen en over parkeerproblemen. De straat verloedert, zo stelden de bewoners.
Als raadslid voel ik me verplicht om op dit soort signalen te reageren. Te meer daar de bewoners in 2011 ook al eens over hetzelfde probleem bij de gemeente aan de bel hebben getrokken. Op die, alleen aan het college gerichte, brief is toen niet adequaat gereageerd.
Ik heb contact opgenomen met de bewoners en een afspraak gemaakt voor een bezoek. De wethouders Breukelaar (openbare ruimte) en Blokker (verkeer) besloten zich bij mij aan te sluiten. Het betreft hun portefeuilles en ze wilden zich graag uit de eerste hand laten informeren.
Op 9 maart verscheen er in de Baarnsche Courant een artikeltje naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie over mijn aanwezigheid bij dit gesprek met de bewoners. In het kader van het duale stelsel zou het gesprek volgens de VVD louter een collegeaangelegenheid zijn, waar ik als individueel raadslid volgens deze partij niets te zoeken heb.
In de Baarnse Courant van 11 maart lieten de bewoners van de Acacialaan via een ingezonden brief weten dat ze niet zullen toestaan dat de VVD de brief over de problemen in de Acacialaan en de daaropvolgende reactie van mij en de twee wethouders kaapt voor politieke doeleinden. "We hebben het zeer gewaardeerd dat raadslid A. Ennahachi van GroenLinks zo adequaat gereageerd heeft op onze noodkreet. We snappen dan ook niets van de verbijstering van de VVD. [...] Onze brief was gericht aan alle raadsleden en de portefeuillehouders." Buiten GroenLinks heeft geen enkele partij in de Baarnse raad op de brief van de bewoners gereageerd.
Uiteindelijk ga ik alleen naar de Acacialaan omdat beide wethouders het door de huidige bestuurscrisis te druk hebben met andere zaken. Ze moeten immers met z’n tweeën de portefeuilles van voorheen vier wethouders beheren.

De vragen die de VVD-fractie naar aanleiding van mijn bezoek aan de Acacialaan aan het college wilde stellen, worden kort voor de raadsvergadering van 25 maart ingetrokken, en daarmee lijkt de kous af. Met het indienen van deze vragen en de uitingen hierover in de pers heeft de VVD echter de indruk gewekt dat ik en de betrokken wethouders met deze actie een soort achterkamertjesoverleg wilden voeren, alsof we de problemen ter plekke, buiten de raad om, wel even zouden oplossen. Dat zou inderdaad een grove aantasting van het duale stelsel zijn. Dit is echter een onjuiste voorstelling van zaken en dat wil ik graag rechtzetten.

Ik ben raadslid, gekozen door de burgers van Baarn om hun belangen te behartigen. Als mensen een vraag of probleem hebben, neem ik contact met ze op en probeer een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Ik ga met mensen in gesprek en ik ga kijken waar het om gaat. Dat is wat een raadslid naar mijn mening moet doen. De wethouders hoorden van mijn initiatief en sloten zich erbij aan omdat ze zich ter plaatse wilden informeren over de situatie. De VVD meent nu dat daarmee het dualisme in gevaar komt. Welnu, dualisme is een systeem om de taken tussen de wethouders en de gemeenteraad te verdelen: het bestuur bestuurt en de raad controleert. Met andere woorden: de wethouders doen voorstellen voor beleid en de raadsleden nemen die voorstellen kritisch onder de loep en zeggen er ja of nee op. Dit in tegenstelling tot besluitvorming waarbij de wethouders hun beleidsvoorstellen van te voren afstemmen met een meerderheid van de raadsleden, waardoor er van kritische beschouwing tijdens de raadsvergadering natuurlijk niets terecht komt. Bij ons voorgenomen bezoek aan de Acacialaan ging het helemaal niet om afstemming van beleidsvoorstellen, maar om het inwinnen van informatie. Informatie op grond waarvan de wethouders later een goed onderbouwd beleidsvoorstel kunnen opstellen en op grond waarvan ik dat voorstel met kennis van zaken kan beoordelen. Ik en de andere GroenLinks raadsleden staan dicht bij de burgers van Baarn en we nemen hun inbreng serieus. En dat blijven we doen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn