Luisteren naar de stem van bewoners

Luisteren naar de stem van bewoners

maandag 4 maart 2019, door: Heidi van Otten

Voor je als gemeenteraadslid een besluit neemt, moet je vaak belangen tegen elkaar afwegen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Inbreng van belanghebbenden is dan cruciaal. De discussie over de bouwplannen rond Tromplaan 1 laat zien dat inspreken in de gemeenteraad effect kan hebben. Dat in gesprek gaan met raadsleden prettig en zinvol kan zijn. En dat we er zo samen voor kunnen zorgen dat we Baarn groen en leefbaar houden.

In februari stond het bouwplan Tromplaan 1 op de raadsagenda. Op het eerste oog niet heel spannend. Er zouden 5 extra woningen op het perceel komen. Vooraf was al met omwonenden gesproken. Hoewel we een paar vragen hadden over het verdwijnen van groen, hadden we niet de indruk dat dit op veel weerstand zou stuiten. Maar bij de presentatie tijdens Informatie in de Raad van 6 februari bleek dat de buurt daar anders over dacht.

Een paar dagen later bezochten we de locatie om de parkeerplannen van dichtbij te bekijken. Direct werd duidelijk waar de zorgen van de buurt vandaan kwamen. De tekentafeloplossing - parkeren via een pleintje aan de achterkant - was wel erg creatief bedacht. Terwijl we rondliepen spraken verschillende omwonenden ons aan. Ze vonden dat het grote aantal extra woningen op het perceel ernstig afbreuk deden aan het karakter van de straat. Het verdwijnen van groen en het toevoegen van 11 haakse parkeerplaatsen langs de Tromplaan gaf ook voor ons uiteindelijk de doorslag om niet in te stemmen met dit voorstel. Een poging om het plan te wijzigen naar het toevoegen van 3 (betaalbare) woningen in plaats van de beoogde 5 bleek niet haalbaar.

Tijdens het besluit in de raad sprak ik daarom de volgende woorden uit:

“Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het afwegen van belangen. Individuele belangen versus algemene belangen. Bijvoorbeeld het belang van het behoud van een beeldbepalend gebouw versus het behoud van groen. Afwegingen die niet altijd makkelijk zijn. De afgelopen weken zijn er veel argumenten uitgewisseld over de plannen die er zijn op het perceel van de Tromplaan 1. En alle belangen afwegende, zijn wij het eens met de bewoners die aangeven dat deze plannen afbreuk doen aan het groene karakter van hun straat. De plannen zijn te massief op deze plek. Bovendien zijn de parkeeroplossingen verre van ideaal. Teveel blik in de straat en bijzondere constructies aan de achterzijde. Alles afwegende kunnen wij niet instemmen met dit principeverzoek. En we zien graag een ander, passender plan terug in de raad."

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn