Mondelinge vragen over uitvoering 10-puntenplan Verkeer

Mondelinge vragen over uitvoering 10-puntenplan Verkeer

vrijdag 2 juni 2017, door: Heidi van Otten

Op 6 juli 2016 is het 10-puntenplan Verkeer vastgesteld. Hierin staat beschreven welke verkeersprojecten de komende jaren worden uitgevoerd. De raad heeft via een amendement prioriteit gegeven aan (fiets)routes met veel jeugd. Project 7 'Herinrichting laatste deel Goeman Borgesiuslaan' en project 8 'Reconstructie oversteekplaatsen Bestevaerweg' zijn in de planning daarom naar voren gehaald naar "begin 2017". Inmiddels is het begin juni en hebben er nog geen werkzaamheden plaatsgevonden op de betreffende locaties.

Bovendien heeft de komst van meerdere buslijnen op de route Geerenweg-Goeman Borgesiuslaan-Plataanlaan de urgentie van een veilige weginrichting op deze route verhoogd. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college.

Wethouder Jansma gaf toe dat de planning niet is gehaald en beloofde zijn best te zullen doen om voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 beide projecten alsnog te laten uitvoeren. Voor de Goeman Borgesiuslaan gaat dat lukken. Eind juni starten de werkzaamheden, zodat dit in augustus, als de scholen weer beginnen, is afgerond.

Voor de Bestervaerweg ligt het anders. Daar zijn pas recentelijk gesprekken gestart met de omgeving over de geplande verkeersmaatregelen. De raad heeft een heldere opdracht gegeven aan het college: het verbeteren van de oversteekplaatsen op de Bestevaerweg uitvoeren begin 2017. Hier is niet aan voldaan. Misschien een goed moment om ook een aantal andere besluiten tegen het licht te houden en te kijken of het college zich aan de afspraken houdt.

Wordt vervolgd…

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn