Ontwikkelingen Parkeerterrein Laanstraat

Ontwikkelingen Parkeerterrein Laanstraat

donderdag 30 juni 2011, door: Heidi van Otten

Op 29 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Baarn een besluit genomen over het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein. Voor GroenLinks was het geen uitgemaakte zaak. We hebben lang in dubio gezeten of we wel of niet akkoord konden gaan met het voorstel. Daarom willen we ons standpunt hier (nogmaals) toelichten.

Op dit moment zijn er ontwikkelingsplannen waar we in grote lijnen mee in kunnen stemmen. Deze plannen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar kennen een langere voorgeschiedenis. Daarom hebben we ervoor gekozen om in te stemmen met het raadsvoorstel om het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein vrij te geven voor het inspraaktraject. Dit betekent niet dat wij ook automatisch in zullen stemmen met het definitieve plan, maar we willen het op zijn minst een kans geven.

Woningen

Het is GroenLinks volkomen duidelijk dat er iets moet gebeuren met het parkeerterrein Laanstraat en omgeving; het is al jaren een doorn in het oog van veel Baarnaars. Het is tevens een van de weinige kansrijke inbreidingslocaties waar een substantieel aantal woningen gebouwd kan worden voor ouderen en starters. Met dit ontwikkelingsplan worden er 106 woningen gebouwd in het centrum van Baarn, waarvan 26 woningen in de sociale sector. Dit is een unieke kans voor Baarn om een relatief groot aantal woningen te bouwen binnen de contouren van de huidige bebouwing. Wij hebben ons altijd verzet tegen plannen als de Noordschil (woningbouw langs de A1) en Drakenburgergracht. Het parkeerterrein Laanstraat biedt echter een goed alternatief voor het realiseren van de broodnodige extra woningen binnen onze gemeente. Uiteraard vinden we het wel belangrijk dat dit op Baarnse schaal gebeurt. Hierin voorziet volgens ons het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein.

Levendig centrum

Naast woningbouw biedt het ontwikkelingsplan nog een aantal kansen. Onderzoek van adviesbureau DHV toont aan dat ontwikkelingen in het centrum van Baarn van essentieel belang zijn om het centrum levendig te houden. Met de herinrichting van de Brink hebben we kansen laten liggen. GroenLinks wil voorkomen dat dit ons nog eens overkomt. De ontwikkeling van parkeerterrein Laanstraat is volgens ons dan ook een kans om het centrum levendig te houden.

Financieel

GroenLinks is blij dat de gemeente Baarn de regierol op zich heeft genomen in dit proces. Hierdoor is het plan sterker geworden, want dit is de enige manier waarop we verzekerd kunnen zijn van een integrale aanpak. Wat ons echter zwaar op de maag ligt zijn de kosten die met het plan gemoeid zijn. Wij hebben steeds betoogd dat bouwen van woningen en winkels een commerciële activiteit is waarin de gemeente niet zou moeten investeren. Het is tot op zekere hoogte nog te verdedigen dat de gemeente meebetaalt aan de planvorming en aan de inrichting van de openbare ruimte. Volgens het huidige plan echter gaat de gemeente bovendien 65 parkeerplaatsen in de parkeergarage afnemen voor 1,65 miljoen euro en daarnaast nog eens zes ton investeren in beheer en exploitatie van de parkeergarage. In onze visie zouden beheer en exploitatie van een parkeergarage kostendekkend moeten zijn.

Besluit GroenLinks

Wij staan dus voor een dilemma: houden we principieel vast aan onze bezwaren t.a.v. de financiering en blokkeren we daarmee mogelijk een ontwikkeling waarvan we denken dat die voor Baarn heel belangrijk is of... steunen we een plan dat potentieel een verrijking kan zijn voor Baarn. We hebben er voor gekozen om voor het huidige voorstel te stemmen en daarmee het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein vrij te geven voor de inspraak met de aantekening dat wij grote moeite hebben met wijze van financiering. Het plan zoals het er nu voor ligt is nog niet af en biedt daardoor des te meer een kans die we moeten aangrijpen om er met elkaar op en constructieve wijze iets moois te maken.

Reacties

Mocht u willen reageren naar aanleiding van ons standpunt of heeft u opmerkingen of ideeën over het Concept Ontwikkelingsplan Laanplein, dan horen wij dat graag van u. U kunt contact opnemen met een van de (steun)fractieleden van GroenLinks of een e-mail sturen aan baarn@groenlinks.nl.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn