Open brief aan André van Roshum

Open brief aan André van Roshum

zaterdag 28 maart 2015, door: Allal Ennahachi

De open brief aan André van Roshum (fractievoorzitter CU/SGP in Baarn) naar aanleiding van zijn radio-interview op RTV Baarn op vrijdag 27 maart 2015.Beste André,

Wij weten dat jullie in onderhandeling zijn over een nieuw coalitieakkoord. Ons bereikt maar weinig nieuws daarover want de onderhandelingen vinden in het geheim plaats. Af en toe wordt er een tipje van de sluier opgelicht, zoals in de radio-uitzending van vrijdag 27 maart, dat uitgezonden werd door RTV Baarn. Jij werd daarin geïnterviewd.
Dat interview geeft bij ons, fractie van GroenLinks Baarn, aanleiding voor een reactie.

Wij willen voorop stellen dat het ons in deze reactie niet gaat om het willen verstoren van de onderhandelingen. Ook wij willen voor de komende 3 jaar een stabiel college in welke vorm dan ook.
Het is nu juist vanwege onze zorgen rond de stabiliteit van een nieuw college waarom wij jou nu deze brief schrijven. Wij horen in het interview namelijk een aantal zaken en aannames die niet kloppen en die de stabiliteit in gevaar kunnen brengen. Omdat het interview openbaar was, menen wij er goed aan te doen ook deze brief openbaar te maken.

Het gaat om het volgende:
  1. Wij horen dat jouw partij vooral op het gebied van het zorgdossier (WMO en Jeugdzorg) inbreng gaat krijgen in het coalitieakkoord. Jij zult net als wij op de hoogte zijn van het feit dat de transitie in de zorg (de overdracht van nieuwe zorgtaken naar de gemeenten) ook voor de jaren 2016 e.v. per 1 mei vrijwel geheel regionaal beleidsmatig zal zijn geregeld. De invloed van een individuele wethouder van een enkele gemeente is nog maar heel relatief. Mogen wij ervan uitgaan dat jij ambtelijk (zowel lokaal als regionaal) hebt geïnformeerd naar wat de invloed van CU/SGP nog kan zijn op het zorgdossier de komende tijd? Wij zijn anders bang dat je wel eens van de koude kermis thuis zou kunnen komen. En aan een wethouder die het gevoel heeft met een dode mus begonnen te zijn aan zijn taken heeft onze gemeenteraad niets. Het kan zelfs de stabiliteit van het bestuur wankel maken omdat aan de wethouder al bij voorbaat een worst is voorgehouden die al over datum was. Maar hopelijk zitten wij er helemaal naast en onderhandelen jullie over andere zaken in het zorgdossier.
  2. In jouw interview stel je dat bij de coalitieonderhandelingen een jaar geleden binnen 20 minuten duidelijk werd dat de  samenwerking tussen BOP/D66/GroenLinks en CU/SGP geen kans van slagen had vanwege principiële verschillen. Hiermee doe je geen recht aan het hele verhaal. De BOP en GroenLinks waren toen best bereid verder te praten. Het was juist de onderhandelaar van D66 die de deur dicht deed. Hij zag te veel principiële verschillen tussen D66 en met name de SGP.  Het baart ons daarom des te meer zorgen dat die verschillen er nu niet meer toe lijken te doen. Wat gebeurt er echter als er een principiële vraag  in een dossier naar voren komt de komende 3 jaar? De nieuwe meerderheid in de raad is erg mager met 10 stemmen tegen 9.
    Er hoeft -bij wijze van spreken!- maar 1 ‘weiger’-trouwambtenaar op te staan in Baarn en we hebben de poppen aan het dansen. Hebben we dan weer een crisis?
    Niet alleen D66 had inhoudelijke principiële bezwaren, ook de VVD blijkt zich weinig gelegen te laten liggen aan jullie principes: twee weken geleden nog stuurde de fractievoorzitter van de VVD op uitgerekend zondag een persbericht over de onderhandelingen. Had dat niet uit respect voor jullie achterban op zaterdag of maandagochtend gekund? Een ander VVD raadslid poste vorige week zondag (let wel: zijn partij is dan nog in onderhandeling met jullie en hij weet dat!) een bericht  op Facebook dat hij ‘oh zo blij is’  met de zondagopenstelling van de nieuwe Jumbo. Wij kunnen slechts hopen dat het goed blijft gaan en dat jullie fractie en vooral jullie achterban niet al te veel op de proef worden gesteld door de niet-confessionele coalitiepartners.
  3. Je stelt in het interview dat het coalitieakkoord van vorig jaar de crisis heeft veroorzaakt. Dat is pertinent onjuist. De crisis is ontstaan als gevolg van gedrag van de D66-wethouder dat niet paste bij wat van een openbaar bestuurder verwacht moest worden. Dat wetend en realiserend hebben alle coalitiepartijen, dus inclusief D66, op 1 maart tegen elkaar uitgesproken dat de coalitie in stand zou blijven. Wel zou het coalitieakkoord geëvalueerd worden, maar dat stond hoe dan ook al op de rol na verloop van een jaar. Op 5 maart heeft D66 zich echter ondanks de toezeggingen van 1 maart uit de coalitie terug getrokken zonder dat er zich in de tussenliggende periode nieuwe feiten of omstandigheden hadden voorgedaan. Je mag best weten dat deze actie bij ons de geschiedenisboekjes ingaat als ‘het Verraad van D66.’
    Dat D66 nu probeert het eigen gedrag goed te praten, door eerst de focus van het probleem te verleggen richting de BOP en nu kennelijk richting het coalitieakkoord van 2014, is menselijk. Maar de feiten blijven zoals ze zijn: het ging niet om de inhoud maar om karaktereigenschappen van mensen. Daarmee was de crisis geen eigenlijke maar een oneigenlijke politieke crisis. Wij betreuren het dat het lijkt dat jij nu voor het karretje van D66 (een karretje dat gaat over het bewust creëren van verkeerde beeldvorming) wordt gespannen.
Zoals gezegd, ook wij hopen dat Baarn een stabiel en eerlijk bestuur krijgt. Wij wensen jou en de medeonderhandelaars veel succes met de verdere besprekingen.

Met vriendelijke groet,

De fractie van GroenLinks Baarn

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn