Reactie GroenLinks Baarn op het coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU-SGP

Reactie GroenLinks Baarn op het coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU-SGP

donderdag 23 april 2015, door: Allal Ennahachi

Op 23 april bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU-SGP "Samen in Baarn, krachtig bestuurd". Hieronder vindt u de reactie van GroenLinks Baarn. GroenLinks had graag samen met BOP, D66 en PvdA haar werk afgemaakt.

Het mag niet zo zijn. Overladen met complimenten over de kwaliteiten van onze wethouder gaan wij de oppositie in. U kunt ervan uitgaan dat wij die rol met verve zullen oppakken.

Met verbijstering heeft de fractie van GroenLinks Baarn gezien hoe de politiek in Baarn zich de afgelopen zeven weken volstrekt belachelijk heeft gemaakt.
Baarn staat verschrikkelijk te kijk. Te kijk als een dorp waar een college wordt opgeblazen zonder dat er sprake is van inhoudelijke meningsverschillen. Te kijk als een dorp waarin de ego's van politici blijkbaar belangrijker zijn dan de continuïteit van het bestuur en het belang van de inwoners.
We horen het overal op straat en tot ver in de regio:
"Waar zijn jullie in Baarn mee bezig?"

Ik val maar meteen met de deur in huis: wij zijn boos en teleurgesteld.
Boos en teleurgesteld dat we ons werk in deze coalitie in rook zien opgaan. Boos en teleurgesteld dat onze wethouder door iedereen wordt geprezen als een uitstekend bestuurder, maar sinds vandaag wel met wachtgeld thuis zit. En dat net op een moment dat de resultaten van het beleid zichtbaar worden.
Ik kan u vertellen: dat doet zeer. Bij ons, maar vooral bij haar zelf.

Een jaar geleden kreeg Baarn voor het eerst in ruim vijftig jaar een college zonder de VVD. Dat heeft de VVD ons niet in dank afgenomen.

Het afgelopen jaar heeft de VVD werkelijk alles uit de kast gehaald om de coalitie het leven zuur te maken. Bij het CDA was nog iets zichtbaar van oppositie op basis van inhoud.
De VVD was van het begin af aan uit op het uitvergroten van incidenten en het manipuleren van de beeldvorming. Vooral de BOP was daarvan het slachtoffer.
Absoluut dieptepunt was wel de tweet van de heer Luiten over de heer Koudstaal. Toen deze  wekenlang op bed lag met een zware longontsteking, haalde de heer Luiten het in zijn hoofd om zich af te vragen hoeveel geld dit de gemeente Baarn zou kosten.
Ziet de VVD niet hoe schadelijk dit soort beschamende acties zijn voor het aanzien van de politiek?

Laten we eerlijk zijn: er ontstonden ook rimpelingen binnen het college zelf. De aanpak van de wethouder van D66 sloot niet aan bij wat je van een openbaar bestuurder mag verwachten. Je kunt je collega's en de mensen die voor je werken niet kleineren en schofferen als het in de gemeente allemaal anders gaat dan je in het bedrijfsleven gewend bent. De heer Vermeer zag dit onvoldoende in. Zijn positie kwam steeds meer ter discussie te staan.

Even voor de duidelijkheid: de fractie van de heer Vermeer zag zelf ook in dat er een probleem was. Maar op 1 maart verzekerde D66 dat ze de coalitie hoe dan ook overeind zou houden. Want er waren geen inhoudelijke meningsverschillen. D66 zou de problemen rond haar wethouder binnenskamers oplossen.

Op 5 maart werd alles anders. D66 blies de coalitie op. Een draai van 180 graden. Discussie was niet meer mogelijk. Als reden gaf D66 op dat ze geen vertrouwen meer had in de opstelling van de BOP binnen de coalitie.
Uit verschillende bronnen hebben wij gehoord dat D66 nog dezelfde avond met de VVD om tafel zat om te praten over een nieuwe coalitie.
Toegegeven: een briljante zet. Maar zien de Democraten 66 nou niet in wat dit soort machtsspelletjes doen met het aanzien van de politiek?
U zult begrijpen: wij hebben nog wel een paar vragen aan D66:
 • Klopt het dat D66 al vóór maart gesprekken met de VVD voerde over een alternatief voor de coalitie?
 • Wat is de reden dat D66 tussen 1 en 5 maart een draai van 180 graden heeft gemaakt?
 • Realiseert D66 zich dat haar opstelling heeft geleid tot:
  1. een enorme verspilling van mensuren in de ambtelijke organisatie;
  2. een forse vertraging in de behandeling van belangrijke dossiers;
  3. het doorbreken van de continuïteit van het bestuur in een periode van cruciale veranderingen in het Sociaal Domein;
  4. extra uitgaven, omdat er wethouders op wachtgeld komen te zitten;
  5. het weggooien van de kennis, kunde en expertise van die wethouders;
  6. grote imagoschade voor Baarn in de wijde regio?
We kunnen een boek schrijven over wat zich allemaal heeft afgespeeld na het Verraad van D66. Dat zullen we nu niet doen.

Feit is dat D66 niet meer te bewegen was tot een lijmpoging.
De GroenLinks-fractie betreurt het dat toen niet is gekozen voor de beste oplossing: het aanwijzen van een externe informateur. Nogmaals: er was geen enkele inhoudelijke reden om het college naar huis te sturen. Een gemiste kans!

Hoe dan ook: de VVD kreeg het voortouw om een nieuwe coalitie te vormen.
Het is dan gebruik - en ook een kwestie van fatsoen - dat je met alle partijen om tafel gaat zitten om te kijken wat er mogelijk is. Al krijg je maar een uitnodiging voor een kop koffie.

Wij wachten tot de dag van vandaag op een uitnodiging. Sterker nog: wij moesten uit de pers vernemen dat de onderhandelaar van de VVD, mevrouw Oortman-Gerlings, niet van plan was met ons te praten. Reden: te grote landelijke verschillen tussen onze partijen.
Dat begrijpen wij niet. In diverse gemeenten zitten VVD en GroenLinks samen in één college. En in de provincie is na de provinciale verkiezingen besloten de vruchtbare samenwerking van de afgelopen vier jaar voort te zetten.

Wij hebben dan ook nog wat vragen aan de fractievoorzitter van de VVD:
 • Waarop baseert de VVD haar idee dat de verschillen tussen VVD en GroenLinks bij voorbaat onoverbrugbaar waren?
 • Waarom heeft de VVD niet de moeite genomen om onze fractievoorzitter uit te nodigen voor op zijn minst een kop koffie?
 • Wat was de werkelijke reden van de VVD om bij voorbaat niet met GroenLinks te willen praten?
 • Realiseert de VVD zich dat haar opstelling heeft geleid tot:
  1. een enorme verspilling van mensuren in de ambtelijke organisatie;
  2. een forse vertraging in de behandeling van belangrijke dossiers;
  3. het doorbreken van de continuïteit van het bestuur in een periode van cruciale veranderingen in het Sociaal Domein;
  4. extra uitgaven, omdat er wethouders op wachtgeld komen te zitten;
  5. het weggooien van de kennis, kunde en expertise van die wethouders;
  6. grote imagoschade voor Baarn in de wijde regio?
Toen eenmaal duidelijk was dat er een nieuwe coalitie zou komen keken wij uit naar het coalitieakkoord. Het resultaat verbaasde ons. Zelden werden in een document meer open deuren ingetrapt dan in dit coalitieakkoord.

Zo stelt de coalitie dat ze grote waarde hecht aan het Programma Sociaal Domein.
Maar wat blijkt? Werkelijk alles wat daarover wordt gezegd is of landelijk beleid, of beleid dat al door de oude coalitie is ingezet.

In de rest van het stuk is het niet anders. Wij zien niet of nauwelijks inhoudelijke koerswijzigingen. Zelfs de culturele voorzieningen worden gewoon in stand gehouden. Kennelijk deed onze coalitie het zo gek nog niet.
Was dat nou al die heisa waard? Als het CDA het oude coalitieakkoord 'slappe thee' noemde, hoe moeten we het nieuwe coalitieakkoord dan noemen?

Maar dan lees je het stuk nog eens goed door. En dan zie je in dat je niet zozeer moet kijken naar wat er wel in staat, maar vooral naar wat er niet in staat.

Zo kiest de nieuwe coalitie ervoor de OZB niet verder te verhogen dan met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Dat is een breuk met keuzes die VVD- en CDA-bestuurders jaren geleden hebben gemaakt. En dat levert een gat in de begroting op dat ieder jaar groter wordt.
Maar wat zijn de consequenties? Welke moeilijke keuzes gaat de nieuwe coalitie maken om dat toekomstige gat in de begroting te dichten?

De coalitie wil toegankelijk, open en naar buiten gericht zijn. Ze beseft dat inwoners ideeën hebben en gehoord willen worden. Klinkt prachtig. Maar waarom is er in het hele stuk dan niets te vinden over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven?
En hoe gaat de coalitie in gesprek met inwoners als ze tegelijkertijd al bij voorbaat stelt dat ze 'NIMBY'- gedrag wil bestrijden? "Meneer of mevrouw, wij horen u, maar uiteindelijk doen we toch gewoon wat we van plan waren?"

Zoals gezegd lezen wij in het coalitieakkoord niets nieuws over het Sociaal Domein. Laten we het positief uitleggen: er wordt in ieder geval niets afgebroken.
Gelukkig stelt de coalitie dat het geld vanuit de rijksoverheid naar de gemeente volledig wordt besteed aan het Sociaal Domein.
Dame en heren: dat is per definitie zo!

Als GroenLinks-fractie zijn wij blij dat er in het coalitieakkoord iets over klimaat en duurzaamheid staat. Maar wij hebben ernstige twijfels over de visie van de nieuwe coalitie. Zij zegt dat zij energie wil besparen door een tweede ronde van de actie 'Baarn kiest Zon'.
Dame en heren, hoe goed bedoeld ook: energiebesparing is iets heel anders dan het stimuleren van zonne-energie!
Verder zijn er een aantal punten uit het oude coalitieakkoord stilletjes gesneuveld. Waar is het stimuleren van collectieve duurzame energievoorzieningen gebleven? En waarom spreekt de coalitie wel over duurzaam bouwen van nieuwbouwwoningen, maar niet meer over 'nul op de meter' bij het verbouwen van bestaande woningen?
Daar is veruit de meeste winst te behalen!

GroenLinks had graag samen met BOP, D66 en PvdA haar werk afgemaakt.
Het mag niet zo zijn. Overladen met complimenten over de kwaliteiten van onze wethouder gaan wij de oppositie in. U kunt ervan uitgaan dat wij die rol met verve zullen oppakken.

GroenLinks staat voor een duurzame samenleving waarin de politiek vooral kijkt naar de lange termijn:
Groen en schoon, zodat onze aarde leefbaar blijft voor onze kinderen.
Sociaal en menselijk, zodat kwetsbare inwoners niet tussen wal en schip vallen.
En open, zodat iedereen in Baarn merkt dat zijn stem ertoe doet.

Misschien kent u de uitspraak "Wees de verandering die je in de wereld wil zien."
Streven naar een duurzame samenleving betekent voor ons ook: streven naar een duurzaam bestuur. En naar duurzaam politiek handelen.

Daarvan was de afgelopen zeven weken geen sprake.

Wij verlaten met opgeheven hoofd het college.
De komende jaren gaan wij vanuit de oppositie ons best doen om het vertrouwen van de inwoners van Baarn in de politiek te herstellen. Want dat is hard nodig.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn