Samen aan de slag voor een levendig centrum

Samen aan de slag voor een levendig centrum

zaterdag 31 oktober 2015, door: Jeroen Bosman

Eind oktober debatteerde de raad over de ontwikkeling van het centrum van Baarn.
Dat werd wel eens tijd ook. Het centrum is de economische en sociale motor van ons dorp, broodnodig voor de vitaliteit van onze gemeenschap. Maar de motor hapert al een tijdje. De crisis heeft diepe sporen achtergelaten. De snelle opkomst van winkelen via internet deed de rest. Het gevolg: dertig leegstaande winkelpanden en een koopavond waarop je in de Laanstraat soms een kanon kunt afschieten.

Tot onze verbazing stelde het college alleen voor om de openbare ruimte op te knappen: eerst de boel opschonen en dan 50.000 euro spenderen om na te denken over het vervolg. In 2018 zouden we in het centrum de resultaten moeten gaan zien.
Wat ons betreft was dat veel te mager. Vele gesprekken met direct betrokkenen leerden ons dat een andere benadering noodzakelijk is. Waarom zoeken sommige pandeigenaren niet actief naar nieuwe huurders? Waarom investeren ze niet in het opknappen van de gevel of het verduurzamen van het pand? Wat houdt ondernemers tegen om een goed idee ten uitvoer te brengen? Waar smoort het bestemmingsplan mooie initiatieven in de kiem? En waar draait de gemeente met - op zich goed bedoelde - regels creatieve ontwikkelingen bij voorbaat de nek om? Met andere woorden: wat is er nodig om de boel in beweging te brengen?

Op initiatief van de Coöperatie Centrum Baarn is er onlangs een Regiegroep geformeerd die de zaak vlot wil trekken. Naast ondernemers en pandeigenaren is hierin ook de gemeente vertegenwoordigd. Eindelijk wordt er echt met elkaar gepraat.
De eerste resultaten zijn er. Er zijn speerpunten geformuleerd. Werkgroepen staan in de startblokken om concrete acties op te pakken. Halverwege de Laanstraat is een pop-upstore geopend waar iedereen kan binnenlopen. Daar worden schetsen voor een aantrekkelijk centrum gepresenteerd. Er is kunst te zien. Er is een podium voor debat en muziek. Je kunt er bij een kop koffie in gesprek met leden van de Regiegroep. En er staan ideeënbussen waarin iedereen zijn mening of idee kan achterlaten.

Dat vinden wij als GroenLinks-fractie belangrijk. Gooi de boel open. Bundel de krachten en creëer samen meerwaarde. En vooral: betrek de bevolking daarbij, want die moet gaan zorgen voor de inmiddels befaamde twintigduizend extra voetstappen per dag.
Wij steunden dan ook van harte de vraag van de Regiegroep om duidelijkheid over haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daar hoort zeggenschap over de besteding van budgetten bij, maar ook een heldere opdracht. Waarbij de gemeente zou moeten fungeren als aanjager en bewaker van het proces. En uiteraard als financier en uitvoerder van de gewenste ontwikkelingen in de openbare ruimte.

Samen met de PvdA dienden wij daarom een amendement in waarin wij uitdrukkelijk vroegen om de Regiegroep opdracht te geven om afspraken tussen ondernemers en pandeigenaren te formuleren en uit te werken. De kwaliteit van die afspraken wordt straks een graadmeter voor de toe te kennen budgetten. Dat moet de betrokkenen stimuleren om met kansrijke en concrete voorstellen te komen.
Ten slotte vroegen we om meer tempo: na de viering van Koningsdag 2017 moeten de gezamenlijke inspanningen echt zichtbaar worden in het centrum.

Voor 13 van de 19 raadsleden was ons pleidooi reden om het amendement te steunen. De Regiegroep kan aan de slag. Wij zullen het nauwlettend blijven volgen.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn