Schriftelijke vragen Behoud kunstwerken in de openbare ruimte

Schriftelijke vragen Behoud kunstwerken in de openbare ruimte

vrijdag 2 juni 2017, door: Nona Salakory

Op 3 maart jl. ontvingen de leden van de gemeenteraad een brief van de Erfgoedvereniging Heemschut commissie Utrecht. Hierin vraagt zij aandacht voor de bescherming van monumentale kunst op gebouwen uit de wederopbouwperiode in Baarn. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen gesteld aan het college.

Twee kunstwerken worden nu door de voorgenomen sloop van gebouwen bedreigd. Het gaat om een bronzen kunstwerk met spelende kinderen op de gymzaal de Loef aan de Fockema Andrealaan en om het kunstwerk 'het Zonneveld' van kunstenaar Ellie Meijer op de kleuterschool naast de voormalige Gaspard de Colignyschool aan de Prof. Meijerslaan.  
 
Zowel de Loef als de voormalige basisschool aan de Prof. Meijerslaan zijn op dit moment in eigendom van de gemeente, maar worden binnenkort overgedragen aan derden. Onduidelijk is wat er met de betreffende kunstwerken zal gebeuren indien de gebouwen gesloopt zullen worden.
 
Dergelijke kunstwerken zijn in geldelijke zin wellicht niet altijd veel waard. Vaak zijn deze kunstobjecten dan ook de weeskindjes van het gemeentelijk kunstbezit. Toch geven zij de gebouwen of de ruimte eromheen een extra glans. Ook dit soort kunstwerken zou je moeten koesteren.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn