Schriftelijke vragen herhuisvesting inwonende mantelzorgers

Schriftelijke vragen herhuisvesting inwonende mantelzorgers

dinsdag 6 juni 2017, door: Allal Ennahachi

Op 28 september 2016 verzochten GroenLinks en PvdA het college per motie om maatregelen te treffen die voorkomen dat inwonende, mantelzorgverlenende kinderen binnen twee maanden op straat komen te staan zodra de laatst overgebleven ouder de huurwoning heeft verlaten.
De portefeuillehouder stelde toen dat hem geen gevallen bekend waren. Daarop besloten wij samen met de PvdA de motie in te trekken en nader onderzoek te doen naar de reikwijdte van het probleem.

Tussen september 2016 en nu hebben wij contact gehad met diverse inwoners die tot bovengenoemde groep behoren en zich ernstige zorgen maken over hun toekomst. Wij hebben hen geadviseerd hun zorgen per brief kenbaar te maken aan de portefeuillehouder.

In mei 2017 stelde onze fractie samen met de PvdA opnieuw de vraag aan de portefeuillehouder of hij het probleem herkent en zo ja, wat hij hieraan gaat doen. In juni verwachten wij de reactie van het college.

Indien inwonende familieleden die mantelzorg verlenen, binnen 2 maanden de woningen moeten verlaten, kan dit leiden tot schrijnende gevallen. Bij onze fractie zijn situaties bekend waarbij mensen op straat dreigen te komen staan na het overlijden van vader of moeder waarvoor men mantelzorg verleende. Deze onzekerheid is zeer onwenselijk, zeker in een periode van rouwverwerking. Daarom pleiten wij voor een regeling voor deze groep mantelzorgers, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en Eemland Wonen, bijvoorbeeld over een overgangsregeling of urgentie op de woningmarkt.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn