Schriftelijke vragen tegengaan oplaten ballonnen

Schriftelijke vragen tegengaan oplaten ballonnen

vrijdag 2 juni 2017, door: Heidi van Otten

Vorige maand tijdens Koningsdag is er een ballonnenwedstrijd gehouden door de Baarnsche Courant. Het oplaten van ballonnen is echter zeer schadelijk voor mens en dier, doordat vrijwel alle opgelaten ballonnen in het milieu terecht komen. Dieren kunnen verstrikt raken en stikken in de resten van ballonnen en hun linten. Dit geldt ook voor biologisch afbreekbare ballonnen.
Al geruime tijd voert o.a. de Plastic Soup Foundation actie tegen het oplaten van ballonnen. Steeds meer gemeenten sluiten zich daarbij aan. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is er een vergunning verleend voor het oplaten van ballonnen tijdens Koningsdag 2017? Kunt u dit toelichten?
  2. Kunt u aangeven hoe vaak het in de afgelopen twee jaar in de gemeente Baarn is voorgekomen dat er (tijdens evenementen) ballonnen zijn opgelaten?
  3. Bent u bekend met de milieuschade die ballonnen veroorzaken?
  4. Bent u het met ons eens dat het oplaten van ballonnen niet wenselijk is? 
  5. Bent u bereid maatregelen te treffen om het oplaten van ballonnen in de toekomst tegen te gaan? Zoja, welke? Zoniet, kunt u dat toelichten? 
Het college zal deze vragen komende maand schriftelijk beantwoorden. Afhankelijk hiervan zullen wij al dan niet eind juni een motie indienen om het oplaten van (helium)ballonnen te verbieden in Baarn.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn