Stemmen staken; nog geen besluit over 28 meter hoge reclamemast

Stemmen staken; nog geen besluit over 28 meter hoge reclamemast

vrijdag 1 juni 2018, door: Heidi van Otten

Tijdens de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad staakten de stemmen. De verdeeldheid over een 28 meter hoge reclamemast is zo groot dat er evenveel voor- als tegenstanders zijn. De voorstanders hebben het over geld, de tegenstanders over de natuurwaarde en de uitstraling van ons dorp. GroenLinks Baarn behoort tot de tegenstemmers.

Al in 2016 stemde GroenLinks Baarn met volle overtuiging tegen de komst van een reclamemast met LED-schermen op het sportpark van Baarn. Terwijl andere partijen overstag gingen om de vervanging van de reeds bestaande reclamemast bij Nijhof niet te blokkeren, bleef GroenLinks standvastig en stemde destijds niet alleen tegen het amendement, maar ook tegen het gewijzigde raadsvoorstel.

Net als in 2016 sprak fractievoorzitter Heidi van Otten woensdag over de aantasting van het open landschap en de verstoring van de natuur in het vogelbroedgebied. Zij werd hierin gesteund door partijen als Stichting Behoud Eemvallei, onze welstandscommissie Mooi Sticht, Natuurmonumenten, onze buurgemeente Eemnes en uitspraken van ons eigen college, die in 2016 nog beargumenteerde dat "een hoge mast niet passend is in het dorpse karakter van Baarn zoals beschreven in de Toekomstvisie Baarn 2030 (...) en bovendien het open karakter verstoort van het aan de noordrand van Baarn gelegen nationaal landschap Arkemheen-Eemland dat zijn status ontleend aan de openheid van het weidegebied".

Ook de deelnemers van de Streekconferentie Eemland300 die vorig jaar plaatsvond, waren eensgezind in hun waardering voor de openheid van het landschap Arkemheen-Eemland. Niet voor niets is het enkele jaren geleden aangewezen als Nationaal Landschap.

Het doel van de reclamemast is om zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de wijde omgeving. Dat is dus per definitie een aantasting van het open landschap en dat vindt GroenLinks Baarn onacceptabel.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn