Uitbreiding statiegeldregeling

Uitbreiding statiegeldregeling

woensdag 29 februari 2012, door: Heidi van Otten

Op 29 februari 2012 dient GroenLinks Baarn samen met de ChristenUnie, D66 en de BOP een motie in voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Lees hier de volledige tekst:

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 februari

constaterende dat,
- op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen,

overwegende dat,
- het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt voor de meeste grote plastic flessen een uitstekende manier is om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%)
- uitbreiding van dit systeem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen te gaan dan ook zeer gewenst is
- de kosten van opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage aan het Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer voor rekening van de gemeenten komen
- hierdoor de afvalstoffenheffing voor burgers hoger dreigt te worden

verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
- een dringend beroep te doen op het kabinet om al het mogelijke te doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken.

en gaat over tot de orde van de dag,

ChristenUnie  André van Roshum
D66  Theo Stroo
GroenLinks  Wim Genuit
BOP  Kees Koudstaal

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn