Uitzending Verkiezingsdebat in de Speeldoos

Uitzending Verkiezingsdebat in de Speeldoos

vrijdag 7 maart 2014, door: Heidi van Otten

Op 6 maart was het verkiezingsdebat in de Speeldoos, waarbij alle lijsttrekkers met elkaar in debat gingen over vier thema's: het centrum, de belastingdruk, de zorg en woningbouw. Hier kunt u de uitzending van RTV Baarn terugkijken en onze standpunten nog eens rustig teruglezen.

Stelling 1: Een opknapbeurt van het grote parkeerterrein achter de Laanstraat volstaat voor een nieuwe impuls voor het winkelcentrum van Baarn.
Reactie GroenLinks:

Er is meer nodig om het centrum een impuls te geven. Daarom pleit GroenLinks  voor een brede gebiedsvisie op het centrum, waarbij de verschillende onderdelen uit de bestaande beleidsnota’s die betrekking hebben op het centrum worden samengevoegd tot een samenhangende visie. Daarbij is het belangrijk om ook afspraken te maken over de uitvoering hiervan. Welke maatregelen zijn voor de korte termijn en welke voor de lange termijn en wie heeft de regie. Dit hoeft niet altijd de gemeente te zijn. De ondernemers zijn ook prima in staat een aantal dingen zelf op te pakken.
Maar het allerbelangrijkste is dat wij met z’n allen weer een positief gevoel krijgen over ons centrum.  En dan helpt het niet als we het alleen maar hebben over hoe slecht het wel niet gaat met de Laanstraat. Nee, we moeten weer trots worden op deze prachtige winkelstraat met unieke winkels.
 
 

Stelling 2:  De belastingdruk voor de Baarnse burger moet toenemen om voorzieningen op peil te houden.
Reactie GroenLinks:

De vraag is wat ons betreft niet of we de belasting willen verhogen, maar wat we er met elkaar voor over hebben om onze voorzieningen op peil te houden. GroenLinks is van mening dat we de komende jaren zullen moeten proberen met het zelfde geld meer te doen. Dit vraagt om maatwerk, waarbij het uitgangspunt volgens ons altijd moet zijn om de voorzieningen in stand te houden. Vaak kan dit best met wat minder subsidie. Ook bij de organisaties zelf is het besef er wel dat er wat moet veranderen, maar wat GroenLinks betreft kan dat nooit eenzijdig worden besloten, maar zal dit in open dialoog tussen gemeente en organisaties vorm moeten krijgen.
Mocht het nodig zijn dan is GroenLinks best bereid nog eens naar de inkomstenkant te kijken en bijvoorbeeld de OZB te verhogen om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Belastingverhoging is dus geen doel op zich, maar een middel voor als het echt nodig is.
 
 

Stelling 3: De gemeente Baarn moet zijn zorg regionaal gaan organiseren.
Reactie GroenLinks:

De overheveling van taken naar de gemeente zien wij als een kans. Een kans om betere kwaliteit zorg te kunnen leveren die aansluit bij de behoefte van onze inwoners. De gemeente staat dichterbij de mensen en kan daardoor makkelijker achterhalen wat de echte hulpvraag is en wat binnen de lokale context de meest passende oplossing is. Daarom wil GroenLinks de zorg meer op wijk- en buurtniveau organiseren.
Op een aantal vlakken kan regionale samenwerking wel voordelen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan administratie, maar ook aan zeer specialistisch zorg die bijna nooit voorkomt in een dorp als Baarn en waar regionaal meer kennis en ervaring voor handen is. Wanneer regionale samenwerking ervoor zorgt dat indicaties telefonisch worden afgenomen op basis van een checklist, dan zien wij daarin geen kwaliteitsverbetering en daar zijn wij dus tegen. De drie transities in de zorg vragen om maatwerk, waarbij het centrale standpunt van GroenLinks is dat het gaat om mensen, niet om cijfers.
 
 

Stelling 4: Er mag gebouwd worden in de groene uitbreidingszones in Baarn
Reactie GroenLinks:

Daar kan ik heel kort over zijn. GroenLinks voor behoud van het groen en wil alleen bouwen op plekken binnen het bestaande bebouwd gebied, dat noemen we  inbreiding. Wij denken dat er voldoende ruimte is binnen het bebouwd gebied, bijvoorbeeld op de huidige gemeentewerf of de plekken die vrij komen als de basisscholen gaan verhuizen, maar ook door het uitplaatsen van grote bedrijfspanden zoals Drukkerij Bakker en het uitgeverspand aan de Ericastraat bieden kansen voor woningbouw binnen het dorp. GroenLinks wil op deze locaties vooral betaalbaar bouwen voor jonge gezinnen, zodat het voorzieningenniveau in Baarn op peil gehouden kan worden.

Blijf op de hoogte

Ja, ik wil mails ontvangen van GroenLinks Baarn.
Naam

E-mailadres

Niet invullen
logo Groenlinks Baarn